Når virkeligheten ikke strekker til.

Jeg har tidligere tatt for meg Ingunn Røiseland (som har byttet navn til Ingunn Sigurdsdatter) og hennes noe lemfeldig forhold til virkeligheten. Det er ikke veldig lenge siden damen slett ikke ville være borger i det forferdelige landet ved navn Norge. Noe du kan lese om her: Konspirasjonsdronningen som ikke ville bo i “diktaturet” Norge lenger …


ingun nytt land2For de som ikke helt vet hva slags miljø Ingunn Røiseland representerer. Hun er damen som frontet antivaksinebevegelsen i debattprogrammer på TV for et par år siden i forbindelse med svineinfluensavaksinen. Hun tror CIA bruker vaksiner til å spre nanobrikker, som gjør at “vi” kan overvåkes og tankemanipuleres.
Hun var med i NRK – programmet Trygdekontoret den 3.10.2012 som handlet om konspirasjoner hvor blant annet temaet var; popartister jobber for de mørke kreftene her i verden. I tillegg konspirasjonen om at Nato og FN sprayer oss med kjemikalier (populært kalt chemtrails). I programmet forsøkte hun febrilsk å ta avstand fra hva hun tidligere har hevdet. I tillegg har Røiseland skrevet artikler postet på Nyhetsspeilet, et nettsted som ikke nevneverdig kjent for å være opptatt av virkeligheten på noen som helst måte. I november i fjor kunne vi lese at Røiseland ”Meldte seg ut av Norge”

Ta.no - Meldte seg ut av Norge
Ta.no - Det går ikke
Ta.no - Uavhengighets-erklæring
Mot konkurs for vesten
Går vi mot et fascistisk kontrollsamfunn?
Ingunn Røyseland om Libya konflikten
Tror verken på vaksiner eller terrorangrepene

Ellers er hun omtalt her:
Fritanke.no - Engler i dårlig selskap
Fritanke.no - Jeg er ikke antisemitt


Ingunn Røiseland er en av de få personene som beveger seg med den største letthet mellom det alternative landskapet og i det mer outrerte konspirasjonslandskapet. Det gjør at hun har en viss gjennomslagskraft i flere leire. Hun er svært flinkt til å “søte seg til” for alle som er enige i hennes bilde av verden. 


The circus is coming …
Ingunn Røiseland i gang med en ny sirkusforestilling som er et trist skue. Siden hun selv har sørget for pressedekning av sin sak gjennom Telemarksavisen blant annet, er det på tide å se hva dette reelt sett handler om. Hun skylder staten og banken (DNB) penger. Hun er ikke alene om det, men det fasinerende er hennes forsøk på å fraskrive seg ansvaret for sin egen økonomiske situasjon. Hun har viklet seg inn i et nett av konspirativt tøv som faktisk banken, offentlige kontoret og omgivelsene nå må være vitne til.

Ingunn Røiseland ble for noen år siden skjønnslignet for et sted mellom tre til fire hundretusen kroner, noe som gjorde at hun våknet, i følge henne selv. De fleste våkner når det dumper et heftig skattekrav ned i postkassen.  Når det er sagt er det ikke et helt ukjent fenomen at staten slenger helt urealistiske skjønnsligninger etter litt ustrukturerte kunstnersjeler og rotehuer. Så det er desto viktigere å ta tak i slike ting med en gang, helst før beregningskravet kommer i posten.


Hun har også mottatt brev fra Nav om at hun måtte tilbakebetale 482.000 kroner - omtrent dobbelt så mye som hun hadde fått utbetalt i følge henne selv. Ikke bare det, men denne gangen vil Røiseland ta et oppgjør med banken (DNB) og Nav, ja sågar hele samfunnet. Et samfunn som hun ikke er en del av – i følge seg selv.  


Vi kan lese følgende fra en artikkel i Telemarksavisa
Ingunn Røiseland er bosatt i Skien og har tidligere drevet engleskole og sagt fra seg sitt norske statsborgerskap. Denne gangen er det hele systemet Røiseland vil ta et oppgjør med, og hun har saksøkt DNB Bank, tingretten og statsforvaltningen med støtte av advokat Herman Berge.
Penger ut av luft
Det er ikke utmeldelsen av Norge som er utgangspunktet for denne prosessen, det er Nav.
- Jeg var arbeidsledig en periode for første gang i mitt liv og gikk på Astarte/Engleskolen, tre av seks mulige timer i uka. Ett år etterpå fikk jeg et brev fra Nav om at jeg måtte tilbakebetale 482.000 kroner - omtrent dobbelt så mye som jeg hadde fått utbetalt. 40 prosent av dette var skatt, og en stor del var påslag som hadde kommet i etterkant. En saksbehandler der hadde vurdert at tre timer med selvutvikling i uka i praksis var utdanning. For meg ble det starten på en lang prosess hvor jeg skrelte bort mine reaksjoner og deretter brukte tiden til å sette meg inn i hvordan samfunnet fungerer. Det som skjedde føltes utrolig urettferdig, og det skjer ikke bare med meg, men med veldig mange hver dag i møte med en urimelig stat.”

Det var i DNB Røiseland hadde sitt lån. Men etter prosessen med Nav, ble hun satt ut en stund, fikk ikke jobbe så mye som hun pleide og kom på et par måneders etterskudd. Hun spurte om hun kunne forlenge lånet med tre måneder. Da fikk hun vite av banken at hun måtte søke om lån helt på nytt. Siden Nav hadde pant i huset, visste Røiseland at det ikke ville gå. Røiseland bestemte seg derfor for å bruke huset sitt som eksempel i en prosess for å avdekke det hun kaller bankenes praksis med å skape penger ut av luft.
Les mer her
Jeg sendte tidligere en mail til Journalisten Dan Hagen som har skrevet artikkelen hvor jeg spør om han i det hele tatt har gjort noe research, samt sjekket kilder før han labbet i vei over hvor slem samfunnet og banken er med Ingunn Røiseland. Ved å google henne ville han enkelt funnet at hun tilhører konspirasjonsmiljøet. Svaret fra Dan Hagen var interessant. Jeg gjengir ikke hele mailen i en blogg, men jeg bet meg merke i noe han poengterte:
«Når det gjelder bruker av konspirasjonsteorier, er det et begrep det er lett å hjemme seg bak. Det viktige må være å finne fakta om den enkelte sak.» 
Vel, ved å gjøre noen enkle søk så hadde han funnet ut at Røiseland definitivt tilhører et miljø som fronter et hav at fjollete konspirasjonstankegods, og han burde definitivt ha stilt noen flere spørsmål og sjekket fakta rundt Freemen on the Land bevegelsen.

Dan Hagen har vært mikrofonstativ for Ingunn Røiseland, han stiller ikke et eneste kritisk spørsmål til Røiseland. Røiseland skal ha honnør for at hun faktisk klarer å få pressedekning på tant og tøv og spinnville ideer, men jeg er ikke så sikker på om det er til hennes egen fordel. 

Journalisten mener at de hadde latt NAV og Tingretten får uttale seg, noe som er greit, men han vet at NAV svært sjelden uttaler seg om enkeltsaker.
Generelt uttaler Nav:
Direktør Terje Tønnessen i Nav sier om Røisland-saken:
“– Utbetaling av en ytelse fra Nav er i stor grad basert på tillit og en forventning om at gjeldende lover og regler etterleves. Vi legger derfor stor vekt på å gi informasjon. Hvis reglene ikke følges, kan Nav kreve tilbake penger som har blitt urettmessig utbetalt”.

Hva er Freeman on the land?
Røiseland lener seg på Freemen on the Land bevegelsen som er konspirasjonsvås - som i korthet går ut på at en mener og tror en kan frikoble seg alle forpliktelser i samfunnet, særlig de økonomiske og juridiske når det passer seg slik. Røiseland mener seriøst (eller kanskje ikke) at ved å skifte navn, levere sitt personnummer, pass og all dokumentasjon som borger - kan komme unna økonomiske forpliktelser. Det gjør man ikke. La oss se nærmere på Freemen on the Land. 

Freeman on the land er bevegelse som består at mennesker som mener at alle lover er kontraktfestet og gjelder kun hvis de selv som personer har gitt samtykke til å forholde seg til samfunnets lover og regler. Vi snakker om mennesker som helt seriøst mener at de kan erklære seg uavhengig av en til enhver tids sittende regjerings myndighetsområde. De hevder at de kan forholde seg til er sedvanerett, og at de kan velge bort lover de ikke liker eller som passer deres tankegods. Freeman on the land bevegelsen har sine røtter i ulike grupper i USA på 1970 -80 tallet i USA. Det har også spredd seg til Irland, Storbritannia, Canada og andre vestlige land.

Bevegelsen er ikke bare dum, men også farlig. Det er farlig i den forstand at noen mennesker som er tiltalt i f.eks til dels alvorlige forbrytelser nekter å anerkjenne domstolene, og som nekter å ha advokater til å representere sine interesser.


Det kan påvirke dommere, og har påvirket dommere til å avsi mildere straffer en det som faktisk er vanlig i en del saker. Dommere har kort og godt vært i villrede i hvordan de skal angripe problemstillingen med mennesker som nekter å forholde seg til noe som helst. Du kan lese mer om problemstillingene i en artikkel fra tidsskriftet Legalweek.com. I USA er bevegelsen ansett som en innenlandsk terroristbevegelse.

Fra: Rational Wiki: (Understrekingene er mine her )

“Freeman on the land, also known as FMOTL, FOTL, Footle or simply freeman, is a form of pseudolegal woo in various English-speaking countries. Freemen believe they can opt out of being governed, and that what normal people understand to be "laws" are merely a form of "contract" that applies only if people consent to it.
Freemen hold that we are all subject to a massive international legal conspiracy perpetrated for the profit of the elites, but you can hack the system if you just use the right form of words. They believe only in their version of natural law, which they call "common law." In practical terms, they believe this means they do not have to pay taxes, debts, mortgages, etc. because we were all deceived and if you say the right form of words this fact will be accepted.
Freemen believe they can declare themselves independent of government jurisdiction using the concept of "lawful rebellion": that all statute law is contractual and therefore only applicable if an individual consents to it. They assert that what everyone else regards as "the law" doesn't apply to them as they have not consented to a contract with the state, even going so far as to claim they have a lawful right to refuse arrest if they do not consent. They insist that the government is a corporation, are obsessed with maritime law, and call themselves things like "John of the family Smith." Essentially, they're hilarious and somewhat less threatening sovereign citizens.
There are three main beliefs about birth certificates in freeman mythology:
1. The government uses them to create your strawman and legal person to which all your legal responsibilities, debts and liabilities belong.[29][23]
2. As a form of registration, they transfer ownership of an individual to the state. This is what allows the state to seize your children if you don't play by their rules.[29]
3. They are financial instruments or birth-tracking bonds (a.k.a. live birth bonds) that are sold by the government and then traded on the sea of international commerce, using you as security (an idea taken from the redemption movement).
The freeman position is not entirely lacking in moral force: considering government-created law to be a damnable imposition is a defensible stance with a long and respectable history. But their theory of the world is utterly spurious, and their practical approach is made entirely of magic beans and crack.

Freemen often try to escape tax and debt repayment by arguing that they are not required to pay tax, or even to argue that borrowed money was theirs to start with. Freeman ideas are so far-out that even arch-crackpot Alex Jones thinks they're "quackery
Freemen claim the government secures the value of its fiat currency using its own citizens' birth certificate "bonds." It is claimed that the value of an individual's "bond" may reach into the millions. This can supposedly be proved by entering the numbers on one's birth certificate into various stock-tracking sites to show the current value of one's "bond" on the market. In reality, of course, any "bonds" found matching these numbers will be real financial instruments which match by complete coincidence.”

Fra Wikipedia:
"Freemen on the land" are people who claim that all statute law is contractual, and that such law is applicable only if an individual consents to be governed by it. They believe that they can therefore declare themselves independent of government jurisdiction, holding that the only "true" law is common law, as they define it. The "Freeman on the land" movement has its origins in various United States-based groups in the 1970s and 1980s, reaching Ireland and the United Kingdom soon after 2000. The FBI considers those sovereign citizen extremists who tag themselves "Freemen" to be a domestic terrorist movement.”
Freeman on the land bevegelsen har en rekke kjente medlemmer, blant annet Terry Nichols som var en av de som hjelp til med planleggingen av Oklahoma City - Oklahoma bombingen. Freeman on the land bevegelsen er ikke en anarkistgruppe eller milits, selv om de faktisk bruker og kjøper ulovlige våpen i en del sammenhenger. De operer i all hovedsak som enkeltindivider uten etablert lederskap. De kommer sammen i løse grupper for å hjelpe hverandre med papirarbeid (særlig mot staten) og for å spisse sin ideologi hvor de refererer seg selv som "frimennene/frikvinnene ", som er en indikasjon på at de er fri fra statlig kontroll. De følger sitt eget sett med lover og regler. Vi snakker om et fenomen som er legitimerer vold som et akseptabelt virkemiddel mot myndighetene. Du kan lese mer om fenomenet her

Freeman on the land og Sovereign Citizens Movement er også er forankret i rasisme og antisemittisme. Noe du kan lese om her: Sovereign citizens, militias and conspiracy culture.
For litt under et år siden ble David Allen Brutsche og Devon Campbell Newman arrestert og dømt for å ha planlagt kidnapping og drap på en politimann i Las Vegas for å markedsføre Sovereign Citizen-bevegelsen. 


Fra USA – Nevada. - Cliven Bundy (selve hovedpersonen i det som kalles 'the Bundy Ranch standoff') og hans allierte i gruppen Oath Keepers samt 'milits'-gruppene White Mountain Militia og Pretorian Guard, bruker mye av retorikken, ikke minst ideologien fra Sovereign Citizen-bevegelsen. Det er en ideologi som anser myndigheter og regjeringer som fiender som både kan og bør bekjempes med vold om så. 


Everything you need to know about the long fight between Cliven Bundy and the federal government
The Irony of Cliven Bundy's Unconstitutional Stand

I tillegg kan det nevnes at William Potter Gale tilhørte Christian Identity/Posse Comitatus-miljøet i USA – Dette er erkekonservative grupper med sterkt regjeringsfiendtlig tilsnitt. Sovereign Citizen-bevegelsen er som sagt tilknyttet skatteprotest-bevegelsen i USA og Christian Patriots.

En utbredt Freeman on the land teori er Redemption Theory, som i korthet går ut på at den amerikanske regjeringen gikk konkurs da den forlot gullstandarden som grunnlag for valutaen i 1933. Bevegelsen har fått det for seg at myndighetene bruker borgere som sikkerhet i handelsavtaler verden rundt. Å erklære seg som ”frimann/frikvinne” gjør at de er fritatt for alt ansvar i følge soga. De anerkjenner ikke noen offentlige institusjoner. 


De driver også svindel, såkalt Redemption / Strawman / Bond Fraud. I tillegg har skattemyndighetene i USA Treasury Inspector General for Tax Administtrasjon (TREAS) en rekke saker fra så langt tilbake som 1992 hvor de har etterforsket svindel og hvitvasking av penger.


Ingunn Røiseland har laget en oversikt over hvordan hun blir ”frikvinne” inne på kokosnøttfabrikken Nyhetsspeilet. Som dere vil se - retorikktøyset hennes er lett gjenkjennelig, selv om hun har fornorsket konseptet. Hvis man tror at ved å endre navn (noen gjør det og) og nekte anerkjennelsen av samfunnets institusjoner, så kan en unnslippe skatt, moms, gjeld til banker osv så er man på ville veier. Det er det Røiseland forsøker seg på. Freemen on the land er ikke noe annet en Freemen of the dangerous nonsense.

En artikkel fra The guardian er også nyttig å få med seg her for å skjønne hva slags landskap Røiseland beveger seg inn i: The Guardian - The freeman-on-the-land strategy is no magic bullet for debt problems

“Part of my job is to deal with people who can't or won't pay their debts. I hear plenty of genuine hard-luck stories from the former, and I get plenty of green ink from the latter.
A year or so ago I started receiving letters that were odder than usual. The writer would be happy to pay "any lawful debt", but only if I provide "validation of the debt: the actual accounting" and "a hand-signed invoice in accordance with the Bills of Exchange Act (1882)". I replied to each, answering the questions as best I could. My replies resulted in further letters claiming that, because I had not provided the requested information, I had entered into a "tacit contract" that required me to pay £1,000 for each further letter that I sent to the writer.
Once you receive a few letters in identical terms, you suspect an internet campaign. I Googled a couple of the recurring phrases and found Getoutofdebtfree.org, the site run by Jon Witterick. Witterick was given space in Comment is free this week as part of the Occupy takeover. He used that platform to promote the supposed debt avoidance service that his site offers. Witterick uses a few freeman-on-the-land tropes to support his claims, including the Bills of Exchange Act and fractional reserve banking. As I've explained in detail elsewhere, his statements about the law are utterly wrong”. Les mer

Dette er idéer som kan appellere til mennesker som går gjennom vanskelige perioder i livet. Hvis man tror at ved å endre navn (noen gjør det og) og nekte å anerkjenne samfunnets institusjoner, lover og regler vil du være i stand til å unnslippe skatt, moms og andre forpliktelser så er man på ville veier.


Enda mer tull

Ingunn Røiseland mener seriøst at vår rettsikkerhet og velferd er truet. Det er opprettet (i følge henne selv) en slags folkedomstol som skal ivareta enkeltmenneskers interesser.  
Sammen med Kjell Erik Midtgård har hun skrevet denne artikkelen om hvordan de skal etablere en slags folkedomstol:  
“Stadig fler har ubarmhjertige opplevelser med staten, enten det er i form av saker som gjelder barnevern, NAV, skatt, skole, eldreomsorg, psykiatri eller andre ting. Vi er mange som har følt avmakt, sinne og sorg i møte med en statsforvaltning som blant annet kan opptre urettferdig, kynisk, korrumpert og inkompetent. Denne artikkelen handler om hva vi kan gjøre med det; hvordan vi skal bli hørt. Vårt svar er å opprette en Folkedomstol og stille staten det ene spørsmålet som rammer mest: er staten legitim eller er den ikke? Vi mener den ikke er det.”
Videre kan vi lese:
“Det remediet vi umiddelbart ser for oss er Folkedomstol, og det er vi i gang med. Vi vil sette sammen en Folkejury som er så stor og så synlig at alle får det med seg, og som kan stille staten det ene beklemmende, rammende, umulige spørsmålet: hvor henter du legitimitet fra? Hvordan backer du din “claim”, din påstand, overfor oss, folket? Det vi vil er å synliggjøre dette ene fundamentale problemet som er nøkkelen til å få friheten og verdigheten tilbake. I et land som driftes på basis av tvangsmakt vil ikke en slik Folkedomstol bli anerkjent juridisk, MEN du verden for en kraft det ligger i å visualisere for all verden at dette er et problem, og at vi ikke er med på det. Vi har henvendt oss til statsministerens kontor og til justisdepartementet for å få svar på spørsmål rundt konstitusjonelle forhold, og får ikke annet enn svada-svar. Inntrykket er derfor at styresmaktene må ha spørsmålene “in your face”, sagt med så høy stemme at det blir umulig å komme utenom et svar.”
Tøvet tar enda noen omdreininger:
”Slik vi ser det, gir svaret seg nødvendigvis selv: staten er ikke lenger legitim; den er ulovlig. Når du mottar den bunken med krav som lander i postkassa hver måned, så er det nyttig å vite at avsenderen er en illegal entitet som kun kan drifte som den gjør fordi den har voldsmakt i ryggen. Som Nathan Fraser sier: “The law is someones opinion backed up by a gun”. Her ser vi en av mange artikler som tar opp statens forhold til sitt eget mandat, -det som mange kaller det demokratiske underskuddet: http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/08/30/eivind-smith-refser-stortinget-slapp-holdning-til-grunnloven
Et interessant spørsmål blir da: dersom demokrati er det vi har for lite av, hva er det da vi har for mye av? Vårt svar er at vi har for mye av tvangsmakt, som er motsatsen til folkestyre, og det er ikke lov.
Dersom det viser seg at norske myndigheter, slik vår påstand er, mangler legitimitet så faller også bunnen bort under statens mange prosesser mot sitt folk, -enten det er krav fra NAV, skattemyndigheter, barnevern eller andre ting. ALLE som har en prosess gående mot staten, eller motsatt, burde derfor følge dette søksmålet med stor interesse.”
La oss ser litt hva Store Norske Leksikon SNL sier om folkedomstol:
De domstoler som ble etablert i Sovjetunionen i forbindelse med gjennomføringen av bolsjevikrevolusjonen 1917, hadde sitt tydelige mønster i det franske revolusjonstribunal og ble betegnet som folkedomstoler. Under Hitler-regimet ble det opprettet såkalte folkedomstoler (ty. Volksgericht) som hadde til oppgave å straffe regimets politiske motstandere. Politiske folkedomstoler ble etter den annen verdenskrig også etablert i de folkedemokratiske land. I flere asiatiske land, fremfor alt i Folkerepublikken Kina, har man hatt forskjellige typer av folkedomstoler.
I Norge ble det under den tyske okkupasjon ved forordning av Reichskommissar Terboven 25. okt. 1940 opprettet en «norsk» domstol som «offisielt» ble betegnet som folkedomstol. Til Reichskommissars forordning sluttet seg en forordning som den konstituerte kommissariske statsråd og sjef for Justisdepartementet gav 8. nov. 1940, og videre forordning av 21. des. 1940, 24. jan. 1941 og 5. mars 1941. Bestemmelsene ble senere avløst av en «lov» 5. mars 1942. Folkedomstolens oppgave skulle være å behandle straffesaker etter Reichskommissars forordninger 25. sept. 1940 om forbud mot de politiske partier i Norge, og 7. okt. 1940 om forbud mot virksomhet til fordel for det norske kongehus. I alt 153 nordmenn ble dømt av folkedomstolen; strengeste straff var 4 års fengsel. Den kom ikke til å svare til forventningene hos okkupasjonsmakten og NS, og dens rolle ble snart helt uvesentlig. I restitusjonsanordningen 17. aug. 1945 (og senere restitusjonsloven 15. nov. 1946 nr. 3) § 6 ble folkedomstolens avgjørelser erklært uten rettsvirkning. Kilde
Det er opprettet en facebookgruppe som heter Folkedomstolen 2012. Ord blir fattige her, men la oss se litt hva en mann ved navn Per Ivar Johansen sier om gruppen.
folkedomstol 1
Per Vidar Johansen er vel bevandret i konspirasjonslandskapet. Du kan se mannen og hans likesinnede i full vigør i denne artikkelen: Konspirasjonsklovner leker sannhetskommisjon, hvor han sammen med blant annet Kjell Erik Midtgård fabulerte om at Mossad sto bak 22/7 terrorangrepet i 2011. Dette er elitedivisjonen av konspirasjonsklovner

Dette dreier seg om at Røiseland mister huset, og jeg spoler nok en gang tilbake til selve artikkelen i Telemarksavisen. Hensikten med søksmålet er å vise hvordan samhandling mellom bank, rettsvesen og stat kan arte seg og tar derfor utgangspunkt i en konkret sak» - det vil si bankens prosess knyttet til huset til Røiseland, Skippergata 13 i Skien.

La oss gå inn i artikkelen (også denne artikkelen er ført ihende av Dan Hagen) og se hva hva det dreier seg om. Her er intet mindre en “tre aktører” saksøkt -  DNB Bank ASA, norsk rettsvesen ved tingretten og norsk forvaltning. Jeg får en smule vondt i hodet av dette, men la oss se litt nærmere på tøvet:
“Hensikten med søksmålet er å vise hvordan samhandling mellom bank, rettsvesen og stat kan arte seg «og tar derfor utgangspunkt i en konkret sak» - det vil si bankens prosess knyttet til huset til Røiseland, Skippergata 13 i Skien. 


ULOVLIG FORVALTNING
Røiseland og Berge uttrykker:
  • Nasjonalstaten Norge eksisterer ikke lenger.
  • Nasjonal suverenitet har gradvis blitt borte.
  • Vi har ikke en demokratisk statsforfatning lenger i henhold til prinsippet om folkesuverenitet, basert på Grunnloven.
  • Rettsvesen og statsforvaltning opererer på illegitimt grunnlag.
  • En overførsel fra grasrota til et oligarki, representert ved det private bankvesen, skjer.
  • Skattebetalingen er «verdipapirisert» og brukes som støtte for statens låneopptak – forklarer hvorfor nordmenn betaler «87 prosent i direkte og indirekte skatt og avgift”.
DNB bes dokumentere flere forhold, inkludert lånekontraktens gyldighet. Tingretten har drevet «assistanse til udokumenterte krav». Dessuten: prinsippet om folkesuverenitet er ikke lenger er rådende, konsekvensen er derfor nødvendigvis er at statens drift ikke er legitim.
I denne sammenhengen svarer banken at:
“Vi strekker oss langt i slike saker, for det er ingen som er tjent med at et lån går til inkasso. Det opplyser Vidar Korsberg Dalsbø i DNB. Han er kommunikasjonsrådgiver og sier også at hvis kunden havner i økonomisk uføre, er det anbefalt at denne tar kontakt med banken så raskt som mulig.”
Oppsummert: Røiseland får kjøpe et stort hus ved hjelp av et banklån, og så blir hun sur fordi banken - når banken tar pant i huset for å minimalisere tapet sitt hvis lånet miligholdes. Røiseland blir faktisk sur fordi banken faktisk mener det de skrev i lånekontrakten når lånet misligholdes. For all del, det er naturlig å kjempe for å beholde sitt hus, men det Røiseland gjør er å gjemme seg bak tullete konspirasjonstankegods og hevde at: «hei jeg er en verdensborger og trenger ikke betale noe tilbake fordi jeg har meldt meg ut av samfunnet og anerkjenner ikke noen dets institusjoner». Det er et fryktelig dårlig kort å dra frem.

Røiseland bruker Freeman on the land tøvet som en unnskyldning, og skyver dette foran seg når det nå ser ut til at hennes privatøkonomi har havarert.  For all del, det er lov å gjøre feil, det er lov å starte egen bedrift for å brødfø seg selv. Men å skylde på alle andre rundt seg når man selv roter det til økonomisk blir noe sært.

Det som er trist er at damen ikke viser noen vilje til å ta ansvar for sine egne handlinger når det viser seg at det ikke gikk så bra. Hun gjemmer seg bak en konstruksjon, og forsøker først å melde seg ut av samfunnet, noe som i deg selv har vært en snodig affære, for så “å saksøke banken, norsk rettsvesen og staten” (Norsk forvalting)


Vi har sosiale ordninger mange land bare kan drømme om, vi har ytringsfrihet hvor selv personer som Røiseland og hennes likesinnede kan fyke rundt med tant og tøv og hevde at de er forfulgt, kneblet og gud vet hva. Samtidig kan hun opprettholde en grei livsstil. Vi står fritt til å starte politiske partier, blogge, sende leserinnlegg/kronikker i aviser, ja til og med få medieoppslag på at Norge er et forferdelig land å bo i, og at det egentlig … er Human-Etisk Forbund og foreningens Skepsis skyld alt sammen.  


Det suser alternative konspirasjonsklovner som Røiseland rundt i tåka her hjemme, som stort sett har mistet fullstendig kontakt med virkeligheten.  

 
Norge kommer på førsteplass på den internasjonale kåringen Prosperity Index. Alt er ikke perfekt, men Norge er et godt land å bo i. Det Røiseland gjør er å pisse på våre verdier. Hun velger å koble seg av virkeligheten og rote seg inn i et univers av konspirasjonsvrøvl som er importert fra USA. Det som er like trist er at artiklene om henne i Telemarksavisen bærer preg av å være mikrofonstativ for Røiselands forkvaklede tankegods. Det stilles ikke et eneste kritisk spørsmål.

Jeg ser stadig kommentarer fra de mer outrerte delene av det alternativlandskapet og konspirasjonsmiljøet som syns Røiseland er modig. Det er ikke noe modig med det hun driver med. Det er faktisk trist å være vitne til at hun bretter ut sin egen lille personlige tragedie på denne måten, i full offentlighet. Hun er ikke den eneste som gjør det, dessverre. Opdatert 13.05.2014 - 26.04.2016


Kilder:
Greve, Tim. (2009, 2. juni). Folkedomstol. I Store norske leksikon.http://snl.no/folkedomstol
Ta-no - Saksøker Banken
Ta.no - Strekker oss langt
Ta.no - Truer rettssikkerhet og velferd
Side2.no - NAV VAR VILLIGE TIL Å LEGGE FAMILIEN MIN I GRUS
Dagbladet - Nei til Norge: søknad avslått
Telemarksavisa - Meldte seg ut av Norge
NA24.no - Her melder Ingunn seg ut av Norge
UK Humanrightsblog - Freemen of the dangerous nonsense
UK Humanrightsblog  - Freemen on the Land are “parasites” peddling “pseudolegal nonsense”: Canadian judge fights back
HateSpeech international - Militias and conspiracy culture
Publiceye.org - CHRISTIAN IDENTITY, SURVIVALISM & THE POSSE COMITATUS
FBI.gov - Sovereign Citizens A Growing Domestic Threat to Law Enforcement
FBI.gov - Domestic Terrorism The Sovereign Citizen Movement
The Law Society - The Freeman-on-the-Land movement
The Guardian - The freeman-on-the-land strategy is no magic bullet for debt problems
The Lawyer - The Freemen, law blogging, and the public understanding of law – David Allen Green
Headoflegal - Hilarious – but dangerous – cod legalism – Carl Gardner
The Bizzle - Comment is free, but woo is sacred
Streiftog - En frikvinne i farlige fotspor
Vepsen.no - Lenker til holocaustbenektere
humanist.no - Skyggen fra ondskapens paraply av Thomas Holme
Calgary Herald – More about the Freeman-on-the-land movement
Montreal Ctcnews - Freeman on the land from Quebec arrested in Calgary
CBCNEWS - Freeman-on-the-land complaint in northern Alberta leads to arrest
Edmonton Journal - Freemen-on-the-Land group ignores eviction notice from provincial land near Grande Prairie
Hate Speech International - Sovereign citizens, militias and conspiracy cultureRelaterte bloggposter:

Konspirasjonsdronningen som ikke ville bo i “diktaturet” Norge lenger …
Konspirasjonsklovnene som lekte sannhetskommisjon
Federal Reserve - Fakta og Konspirasjoner
Konspirasjonsvås om Sandy Hook massakren
Konspirasjonsklovner i kamp del 1
Konspirasjonsklovner i kamp del 2
Hva med litt «Illuminati for folk flest»?
Tåkefyrster i psudovitenskapens tjeneste
Radikalisering blant konspiranoikere? (av John Færseth)
7 kommentarer:

Raymond sa...

Berge som i Herman Berge! ?

Anonym sa...

Veldig bra!

Stig sa...

Man kan ikke kreve at en vitenskapsmaterialist skal kunne forstå hva livet er. Mennesker som dette er egentlig uten å vite det selv offer for systemindoktrinering på samme måte som religiøse fundamentalister er det, og de er på så vis ikke så forskjellig fra dem bortsett fra at inneholdet i systemet de mener er det eneste rette er et annet. På mange vis er dette inneholdet en reaksjon på trosreligion og en slags invers religiøs tro som sier «Gud finnes ikke og det eneste som finnes er materien» i motsetning til «Gud finnes og materien er et resultat av Gud».

De som er presteskapet for denne typen mennesker er oftest de som var flinkest til å gape på skolen og få inn i seg alt som ble servert. De fikk ros for denne lydigheten og evnen og gikk derfor videre til høyere utdanning og gapte ennå høyere og bygde underveis en personlig identitet som dyktige og lot sitt sinn videre ukritisk formes om til å bli en refleksjon av systemet de ble utdannet eller nærmere bestemt programmert innenfor. De er nå bare en funksjon av det de har absorbert utenfra og helt inkapable i forhold til å integrere nytt og annerledes med det internaliserte systemet. Dette er det sannsynligvis en umulighet for de fleste av dem å gjøre noe med på grunn av deres allerede i skoleårene rigide stivnende nevrale nettverk. Egentlig har vi med sterke, rigide, krystalliserte ego å gjøre som har satset alt på et kort og som kjemper for sin fortsatte eksistens gjennom å forsøke å eliminere den åndelige oppvåkningen som nå tar landet og verden med storm.

At noen er i kontakt med sin menneskelighet i den grad at de er i stand til å kjenne etter i seg selv og i samråd med sitt følelsesliv, sin intuisjon og sin intelligens, naturlig integrert, dra konklusjoner og forstå mer en disse som hele sitt voksne liv har vært identifisert med sin posisjon som ekspert, truer hele deres identitet som jo egentlig er et korthus i ferd med å rase sammen hvert øyeblikk. Det er ikke rart de kjemper som de gjør.
Og denne deres totale investering i at alt er som de har lært gjør at de alltid argumenterer mot alt som er annerledes enn det de har lært og for at virkeligheten på alle vis er som de har lært. Det er noe infantilt over det, en slags forlengelse av at «det mamma og pappa sier er sant», bare at nå i voksen alder er det staten med dens offisielle sannheter, også distribuert ut gjennom universitetene, som er mamma og pappa.

De har helt mistet evnen til å tenke selv mens de selv tror det er akkurat det de er eksperter på. Skoleringen tok den evnen fra dem før de hadde utviklet bevisstheten nødvendig for å kunne ta et overveid valg. Så de vet ikke hva det vil si, de har aldri gjort det.
For sent nå.


tonny kolas sa...

Ahhr Takk Stig! Spot on!

Isisoasis sa...

Takk, Stig. Det hjalp godt på med innlegget ditt, etter de depraverende skildringene til artikkelskribenten over her.

Tony Romestrand sa...

Hva var det gode og fornuftige i innlegget til Stig ?
Hvorfor hyller dere en kvinne som burde vært beskyttet mot seg selv?
Hun burde byttet plass med French i Kongo

Thomas sa...

Takk Stig

Legg inn en kommentar