Konspirasjonsklovnene som lekte sannhetskommisjon

Nyhetspeilet er konspirasjonsmiljøets åpne avdeling for konspirasjonsgalskap, fant før sommeren at det må utføres en Bevisanalyse av 22. juli-terroren. (det er et Facebook event, så du må logge inn på FB for å se arrangementet)

Det har vært en knallhard kritikk av politikere, politiet m.m, og rapporten fra 22.juli kommisjonen er knusende i så måte (html-versjonen av rapporten). Har disse konspirasjonsklovnene lest rapporten? Med stor sannsynlighet så har de ikke det. I følge disse heltene er den offisielle versjonen den som inneholder løgner og bortforklaringer. Hvem vet vel dette bedre en gjeng med virkelighetsflyktende konspirasjonsklovner, hvordan det egentlig skjedde, hvem som egenlig sto bak. Når konspirasjonsklovner av dummeste skuffe skal avdekke “beviser” får jeg gåsehud, og vondt i hodet.

Kort om Nyhetsspeilet 

Nyhetsspeilet rører rundt med tull om at en skjult verdensregjering styrt av Illuminati, jøder, frimurere og/eller romøgler. Ellers mottar Nyhetsspeilet stadig meldinger fra aliens om ulike versjoner av jordens undergang. Det stopper ikke der - alle mørkemenn som styrer verden forsøker definitivt å ta livet av oss ved hjelp av kommersielle passasjerfly som slipper ut noe disse geniene kaller chemtrails. Det skal etter sigende være en genial måte å redusere verdens befolkning på i følge Nyhetsspeilet. Vi finner også en utpreget vaksinemotsand der som har samme retorikken som Chemtrails, altså veldig greit for å ta livet av oss, i følge … ja, du skjønner tegningen.

Nyhetsspeilet har en viss underholdningsverdi, men det er også en del artikler der inne som oser av antisemittisme og pastoral kristenfundamentalistisk svovelretorikk som er direkte usmakelig. Jeg har ellers beskrevet skrullingfabrikken Nyhetsspeilet her.

in the ass2


En av de toneangivende redaktørene Nyhetsspeilet er så heldig å ha i folden sin er Hans Gaarder. Garder har tidligere skrevet at Jens Stoltenberg er en biorobot, kanskje var angrepene på tvilligtårnene bare filmtriks … I tillegg kaller Gaarder seg for forsker og driver sitt eget lille Institutt for HelseForskning. Artig kar, det skal han ha. Forsker er han ikke, men en konspirasjonsklovn av rang.

Egentlig var jeg i tvil om det er riktig å vise frem galskapen som disse folkene holder på med. Nå ble det etter det jeg vet ikke avholdt noe arrangement etter det jeg har fått med meg, men jeg viser allikevel frem en av de lange trådene under som viser hvor langt disse folkene drar klinkokosen sin - ut i det åpne rom, uten filter. Noen ganger er det sikkert greit å la de drive med idiotien sin i fred, men akkurat her syns jeg de tråkker over alle støvelskafter. Jeg gjengir de mest outrerte kommentarene. Det er også noen fornuftige røster inne (hvor jeg har sladdet navnene) som forsøker (fånyttes) å bringe inn en smule fornuft i tråden (som ble slettet i ettertid).

La oss for ordens skyld ta en liten titt på hva dette tøvet dreiet seg om.
den 22 juli-2
”Rettssaken etter 22. juli-terroren etterlot en mengde åpne spørsmål, og unnlot å forholde seg til store mengder viktig bevismateriale fra terrordagen 22. juli 2011. Bevismateriale som i stor grad er blitt unndratt offentligheten.
”Nyhetsspeilet.no arrangerer CSI – Crime Scene Investigation – for 22. juli.
Hans Gaarder vil gå gjennom viktig bevismateriale i form av bl.a. bilder, videoklipp og vitneutsagn som ikke passer inn i den offisielle forklaringen og som har vært holdt unna mediebildet og rettssaken.

Både eksplosjonen i regjeringsbygget, forhold vedr massakren på Utøya og de uforklarlig mange sviktene i det statlige beredskapsapparatet nettopp denne dagen vil bli belyst.
Den mangelfulle politi-etterforskningen under ledelse av riksadvokat Tor-Aksel Busch vil også bli gransket.
Annen informasjon av betydning som ikke har vært fremme i media vil også bli presentert.
Entré 100,-/50,- Drop-in.””


Jeg henger meg opp i setningen: ”Hans Gaarder vil gå gjennom viktig bevismateriale i form av bl.a. bilder, videoklipp og vitneutsagn som ikke passer inn i den offisielle forklaringen, og som har vært holdt unna mediebildet og rettssaken”.Gaarder sier følgende:

avlyst
 
Jeg vet ikke om det ble noe av bevisanalyseforedraget da heller, men det er nå uansett en blogg undertegnet Gaarder hvor han leker kritiker og CSI teknikker.  Regjeringskvartalet-rariteter under 22 juli-terroren. Jeg skal komme tilbake til artikkelen hans ved en senere anledning i en egen oppfølger. Kort fortalt påstår “forskeren” Gaarder blant annet om sirkelformet ”energetisk” mønster var synlig på veggen av høyblokka i eksplosjonsøyeblikket, og at det kom en eksplosjon inne fra selve kunnskapsdepartementet. Dette er noen av de korka påstandene Gaarder kommer med.

Galskapen går som følger …
Jeg har tatt med stort sett det meste fra selve diskusjonstråden (som ble slettet en stund).  Jeg satt en stund å lurte på om de faktisk forsøkte å lage smakløs ironi av en tragisk hendelse, men så kom jeg på at ironi ikke finnes i deres vokabular, og at de faktisk er så korka og uopplyste som de faktisk fremstiller seg som. Dette er rett og slett tragisk lesing. 
  
intro galskap


To andre gjerningsmenn på Utøya? Vatikanet står bak? Å lese dette klovneriet gjør meg irritert, men det er greit å vise frem hvor rablende galt dette blir når konspirasjonsklovner fabulerer vilt.

bilde 1-1

Du verden … Eller rettere sagt …jøye meg …
bilde 1-2


bilde 1-3


En MK-ULTRA? Sukk …
For de som ikke vet hva MKULTRA er: MK-ULTRA var et forskningsprogram i regi av CIA i USA. Formålet med programmet var å utvikle nye metoder for bevissthets- og adferdskontroll hos mennesker. Prosjektet ble formelt startet i april 1953 og var en etterfølger til forskningsprogrammene «Bluebird» og «Artichoke», som også var opptatt av bevissthetskontroll. I løpet av programperioden var 80 forskningsinstitusjoner involvert. Programmet ble avsluttet i 1964. En del enkeltprosjekter fortsatte imidlertid også etter den tid. Kilde
Konspirasjonsklovner bruker MK-ULTRA programmet som forklaringer på det meste. Det er forøvrig mye brukt som begrep i konspirasjonsmiljøne i USA.

bilde 1-4


Vatikanet kontrollerer Mossad? Det var jammen helt nytt for meg. Ja, da er det sikkert sånn ...
bilde 1-5

En Mossad agent på døra  du lizzzom. Du verden …

bilde 1-6

Du verden … folk med Mossad utseende, og PST kontrollert av Vatikanet. Ingen skal beskylde disse folkene for ikke å ha en alternativ virkelighetsforståelse.
 
bilde 1-7

bilde 1-8

bilde 1-9

Det er riktig at det planlegges en dramaserie hvor Norge er okkupert av Russland. Poenget er at disse klovnene tror vi allerede er under russisk innflytelse og at Jens er en Russiske marionett. Så var det å skille fantasi og fakta da. 

bilde 1-10

Hjelpe meg, dette er virkelig ille.
bilde 1-11

Falske jøder og Jesuitter? Gud bedre … Antisemittismen blomstrer i konspirasjonslandskapet.

bilde 1-12

Komme frem mye om disse tingene? Tror ikke det. Det er nok heller en del av dere som burde ha gått skolen en gang til. Makan til pølsevev skal en lete lenge etter.

bilde 1-13

bilde 1-14


Denne Eric Phelps er en spenstig type som blant annet mener at Vatikanet står bak det meste av verdens spetakkel. Ikke rart at Johansen og hans venner snakker om Vatikanet, jesuitter osv. 
Eric Jon Phelps (1953–) (also known as Brother Eric) is an author and pastor who seeks to create a white-only nation called ProBaptiCal. Phelps is a fast-talking white supremacist, flat Earther, conspiracy theorist, Obama birther, and Christian fundamentalist Zionist. Phelps is known in the fundamentalist Christian and conspiracy theorist circles for his magnus opus Vatican Assassins and the Eric Jon Phelps Show. Phelps is also a writer of alternate histories -- and not the Harry Turtledove kind, because Phelps believes these alternate history narratives to be true. Phelps is best known for his conspiracy theories involving the Society of Jesus (the Jesuits) and preaches this anti-Catholic message wherever he goes.Phelps is an advocate for white separatism. Kilde
Nei uttrykket heter Divide et imperaDet er ikke forbudet til Vatikanet. Det er et uttrykk som ble brukt i romersk politikk, lenge før Vatikanet så dagens lys. 

bilde 1-15


bilde 1-17

bilde 1-18

bilde 1-19

bilde 1-20

bilde 1-21


Er den katolske kirke 4000 år gammel? Nei, det er den ikke Midtgård. I 1054 ble det et skille som oppsto etter at det store skismaet mellom patriarkene i Konstantinopel og Roma, og kirken ble splittet i den katolske og den ortodokse kirke.
bilde 1-22

Mot slutten av det 15. århundre oppsto stridigheter omkring dogmer, tradisjoner og fromhetsliv, senere kjent som reformasjonen.(noe vi har lært om på skolen) Dette førte til at enkelte brøt ut og dannet nye kirker, som særlig fikk stort omfang i Nord-Europa og England. Du kan lese mer om det her.
I tillegg mener Kjell Erik Midtgård mener at Norge er ledet av pedofile satanister som offrer sine barn? Du bør ta en samtale med de etterlatte og fortelle de akkurat det. Makan!

Hadde Østegaard og et par andre skikhalser gjort seg en smule flid og drevet litt med det vi andre kaller kildekritikk, så hadde han fått med seg at Høyesterett avsa en kjennelse 26. juni 2012 om dommerforsikringer. Spørsmålet i saken var om dommerforsikring var avgitt og om eventuelt manglende forsikring er en absolutt opphevelsesgrunn fordi "at retten ikke var lovlig sammensatt" (tvisteloven § 29-21 bokstav b).


bilde 1-24


Høyesterett kom til at det forelå sannsynlighetsovervekt for at lagdommeren i saken hadde avgitt dommerforsikring. Høyesterett fastslo at manglende forsikring under ingen omstendighet kan være en absolutt opphevelsesgrunn etter tvisteloven § 29-21 annet ledd bokstav b eller den tilsvarende bestemmelsen i straffeprosessloven § 343 annet ledd nr. 3. Kilde:Norges Domstoler

Noen forsøker å bringe inn litt virkelighetsorientering, men det biter uansett ikke på klovnene. 

bilde 1-25

bilde 1-26

bilde 1-27

bilde 1-28

bilde 1-29

Øhhmff. Først kommer denne Østegaard med påstander at Norsk lov ikke følges i Norske rettsaler, men overlater til motparten å komme med beviser på at Norsk lov ikke følges i Norske rettsaler. Er det rart de blir omtalt som klovner? Jeg får vondt i hodet av slike folk.bilde 1-31
 
Midtgård skriver blant annet:
Man visste utmerket godt om at stamme Dan bor i Danmark, sammen med Juda stamme som bor på Jylland og navnes "Jyder." I Norge hadde stamme Benjamin og Naftali bosatt seg. Man visste godt om at de man navnet jøder, var khazarer hvis forfedre hadde tatt omendelse til Babylonsk Talmud, som ingenlunde må forveksles med vår abrahamittiske tro fra den Mosaiske tro jesus hadde.”
Dette er slik man bør vise sine barn og si:  “Her kan du se hvordan det går når du ikke følger med på skolen”. Dette er hinsides rør og vrøvl.

bilde 1-32

 
bilde 1-33

bilde 1-34

bilde 1-35

bilde 1-36

bilde 1-37

bilde 1-38

Riksmedia tier? Myndighetene har fått kritikk så hatten passer i denne saken. Ikke minst har 22.juli kommisjonen plassert ansvaret der det hører hjemme. Et sentralt tema er kildekritikk. Å hevde at Nyhetsspeilet er i nærheten av etterrettelig er ikke bare en vits, men absurd.

bilde 1-39

Det er ingen som deler ut blankofullmakter vdr konspirasjonsstempelet. De fleste oppegående mennesker skjønner at det skjer sammensvergelser. I virkelighetens verden de feilbarlige, ufullstendige, med aktører som ofte har motstridende mål, som har dårlig kontroll over effekt, som ikke klarer å opprettholde nødvendig taushet, som av og til handler galt til feil tid.

Det er ikke det vi snakker om her. Klovnene jeg viser frem vasser i ren galskap. De er forbausende lite realpolitisk orienterte, selv på et banalt enkelt nivå. Det er legitimt å være kritisk til myndigheter og politikere, vi burde kanskje være enda mer kritiske en det vi er. Men det er går en grense når en begynner å fabulere og dokumentere idiotiet sitt med Youtube videoer laget av mennesker som er like langt til havs som det disse klovnene er og hevder at Vatikanet og Mossad er de som eeeegntlig står bak 22 Juli ...

Jeg burde vel muligens tatt noen forbehold om at kanskje noen av de jeg omtaler hører hjemme i psykiatrien. Samtidig er det viktig å vise frem tankegodet de bringer med seg, hvordan de resonnerer og forsvarer egne absurditeter. Det kastes ut påstander og omkvedet er: “øhhmmff , det er jo bare å tenke selv …øhhmmff og sjekke google …”

bilde 1-39


La det være klart: Dette er klovner i fri dressur, men jeg vil aldri nekte disse menneskene retten til å kringkaste selv de mest idiotiske ytringer.  Det er det som er så flott med ytringsfriheten, den skal også speile meninger vi mener er hinsides.

Når noens ”sannhet” er at Bush sto bak 9/11 eller at det var minst to skyttere på Utøya og at det hele var satt i sene av Vatikanet, så er det sant for disse klovnene. De skjønner heller ikke at kritikk er en del av ytringsfriheten.

Dette er altså folk som hevder de er kritiske til samfunnet og maktstrukturer? Nei, dette er klovner som har alt for lite kunnskaper om virkeligheten og det samfunn de er en del av og man kan ikke se bort fra at de er psykisk syke. Dette er mennesker som pisser på de demokratiske verdiene vi faktisk nyter godt av. Dette er folk som bør eksponeres for hva de er. Samfunns og konspirasjonsklovner av sløveste skuffe.

Jeg får sikkert også denne gangen telefoner og mailer med dårlig skjulte trusler, det er i så fall ikke første gangen konspirasjonsklovner gjør det.

Det kan være nyttig å vise frem dette innlegget for barna og fortelle:
"Sånn kan det gå hvis du ikke følger med på skolen, og legger en smule flid i at du faktisk skal lære noe du kan få bruk for en dag, ellers så havner du blant disse klovnene".

Relaterte bloggposter:
Konspirasjonsdronningen som ikke ville bo i “diktaturet” Norge lenger …Konspirasjonsvås om Sandy Hook massakren
Konspirasjonsklovner i kamp del 1
Konspirasjonsklovner i kamp del 2
Hva med litt «Illuminati for folk flest»?
Tåkefyrster i psudovitenskapens tjeneste
Radikalisering blant konspiranoikere? (av John Færseth) 
Verdens undergang er nær, fjern eller kanskje avly...

1 kommentarer:

Stig sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.

Legg inn en kommentar