I konspirasjonsmiljøet møtes kritikk med hets og sjikane

Er det noe som kjennetegner vår samfunn er det at vi kan ytre oss i full offentlighet som vi ønsker. Vi kan sende leserinnlegg til aviser, skrive kronikker, lage blogger, sette opp diskusjonsforum, lage egne websteder og lage facebokgrupper hvor vi kan fronte meningene våre, uansett hvor sære eller usmakelige de er. Kort sagt har vi alle blitt redaktører og medieprodusenter, med alt det innebærer. Men hvordan bruker vi denne friheten? Hva med ytringsansvaret? Kan ytringsfriheten komme i konflikt med annen lovgiving?

Retten til ytrings og meningsfrihet er en sentral menneskerettighet. De er sikret i 
Norges grunnlov (§100) og er klart uttrykt i Verdenserklæringen om menneskerettigheter (Artikkel 19) og i konvensjonen om sivile og politiske rettigheter(artikkel 19), og i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (artikkel 10).
Likevel dukker følgende påstand forbløffende ofte opp i blogger, diskusjonsfora og kommentarfelter: 
”Vi har ikke ytringsfrihet, noen vil kneble oss, vi er forfulgt”.


Copyright: sifotography / 123RF Stock Photo -  processed
Det ser ut til at mange i dag innbiller seg at ytringsfrihet betyr at alt det man har på hjertet ikke kan kritiseres. Blir man motsagt, hyler man om forfølgelse og føler seg trakassert og nettstalket. Har ytringsfriheten endret karakter, eller handler det om at hvis du ikke mener det samme som meg, så har vi ingen ytringsfrihet? Mange synes rett og slett å ha glemt at ytringsfriheten også innebærer friheten til å kritisere andres ytringer.

Når kritikk oppleves som mobbing og hetsing, da har vi et demokratisk problem
Det snakkes i dag mye om mobbing på nettet innenfor ungdomsmiljøer. Saken er imidlertid at voksne mobber vel så mye som barn. Min påstand er at mange voksne tenker seg at ”dette internettet” er jo ikke så farlig. Det er lett å slenge fra seg bemerkninger og påstander uten å tenke på at de er synlige for hundretusener av mennesker. Mange skjønner heller ikke at det de legger ut på nettet blir liggende der, og blir svært overrasket når de møter sine egne uttalelser og blir sitert. ”Du driver forfølgelse, knebling og nettstalking” fraser som ofte brukes når de blir konfrontert med hva de faktisk har lagt ut på nettet. Særlig er dette synlig i deler av det alternative landskapet og ikke minst i det svarteste helvete av konspirasjonslandskapet hvor fjollete konspirasjoner lever hånd i hånd med antibarnevern og vaksinemotstand.

Jeg blir ofte beskyldt for å være nett-troll, stalker osv. Hvis det betyr at det jeg skriver om en del personers tankegods og påstander er hets trolling og stalking, ja da lever jeg godt med det, fordi det viser at dette er personligheter som ikke har noen filter for å håndtere kritikk eller møte påstander som voksne mennesker. 

Jeg mener dette kan ha sin enkle forklaring i følgende forhold: Personer jeg har nevnt i en del bloggposter har meninger og holdninger, ifølge dem selv som ikke kan angripes. Dette er en gruppe mennesker hvor objektive sannheter er noe hver enkelt kan skape selv ut av sitt eget hode, uten å forholde seg til verden rundt seg. I et slikt landskap skal en ikke stille for mange kritiske spørsmål. Sannheter er noe den enkelte gjerne har erfart og følt seg fram til, uavhengig av fakta eller verden rundt seg. Den «individuelle sannheten» disse menneskene har kommet frem til er tett knyttet til hvem man faktisk er.  Når man blir tittet i kortene, stiller kritiske spørsmål og går i rette med tankegods, holdninger og påstander vedkommende forfekter går de fullstendig i svart. Det rokker ved deres egen person. Derfor oppleves legitim kritikk som personangrep, hets, stalking, trolling og forfølgelse, for ikke å glemme beskyldningene om deres ytringsfrihet blir kneblet. Det siste, knebling av ytringsfriheten er absolutt det siste de bør bekymre seg for i et samfunn som vårt. Fronter man sine meninger på sosiale meninger i full åpenhet, så er de ikke fredet for kritikk. De jeg skriver om har ikke fått med seg den delen av ytringsfriheten.  


Kritikk møtes med en infernalsk forfølgelse
Noen av de verste nettstalkerne jeg har vært borti er godt voksne personer, som kan ha en noenlunde sober språkføring, men oppfører seg som maniske og rabiate kverulanter. Jeg har i flere måneder nå vært forfulgt av en godt voksen dame som bor på Frogner i Oslo ved navn Elin Gregusson. Jeg er ikke den enste hun forfølger, hun har gjennom flere år forfulgt advokat Jon Wessel-Aas. Elin Gregusson er også rasende på havforskeren Øivind Bergh, uvisst av hvilken grunn egentlig. Det kan naturligvis ha sammenheng med at Gregusson er en del av det mørkeste konspirasjonsmiljøet her hjemme, og det har hun blitt kritisert for. Det hører med til historien at Bergh har hatt et rettsoppgjør med en av de andre store konspirasjonskverulantene ved navn Tore B. Krudtaa, som Gregusson kjenner godt. Det endte ikke godt for Krudtaa. Det er rørende hvordan Gregusson finner sammen med det mer talibaniserte delene av konspirasjons og alternativmiljøet. Kan være nyttig å få med seg denne bloggposten: Nettstalkerne  

Bergh var i denne sammenheng klient hos Jon Wessel-Aas, og det er mulig Gregussons hat mot Bergh rett og slett var en kjærkommen mulighet til å slå to fluer i en smekk. Hun hater Jon Wessel-Aas og siden Bergh også var kritisk til ”Stortingets rettssikkerhetsgruppe” så kan hun koble de sammen i sine evigvarende haranger på Twitter og Facebook. 

Elin Gregusson er en person som konsekvent går etter arbeidsgiverne til de fleste av de hun kommer i konflikt med på nett, og det er etter hvert ganske mange. Hun ringer arbeidsgivere, sender e-poster, ikke bare en gang, men gjentatte ganger, samt at hun tagger arbeidsgivere på Facebook og Twitter i alle mulige sammenhenger. Det er selvsagt plagsomt for både arbeidsgivere og arbeidstakere, men de fleste har hittil oppført seg profesjonelt. Når de får forklart hvem Gregusson er og hvilket miljø hun tilhører så er blokkering av hennes stadige stalking rimelig effektivt.  
Det som bekymrer meg mer er at i nettverket rundt Gregusson er det personer som også går etter øvrig familie til de hun plager. Det finnes voldsdømte personer i dette miljøet og det er svært bekymringsfullt.

Er familien til Elin Gregusson klar over hva hun driver med på nettet?  Er familien hennes klar over at hun blant annet har nett-stalket advokat Jon-Wessel-Aas over flere år nå? Hun fremstiller det som hun er forfulgt og fremstår som offer, men hun er langt ikke noe offer. Hun er en manisk dilettant som forfølger de hun får i vrangstrupen på en særdeles ekkel måte, fordi hun ikke på noen måte er i stand til å håndtere kritikk og sober debatt. Hvis noen av leserne blir plaget av denne damen, kan det være greit å kunne dokumentere hva hun faktisk driver med av faenskap.

Elin Gregusson er det vi kan kalle «godt skilt» og har ikke noe arbeid i dag etter det jeg vet. Noe som gjør at hun har (alt for) mye tid til å holde på med aktivitetene sine på nettet. Gregusson har to profiler på Facebook. En profil hvor familie, reiseskildringer og andre trivialiteter er tema. Den andre profilen bruker hun til spetakkel og nettstaking, hvor hun skriver endeløse facebookposter og i tillegg produserer hun utallige twittermeldinger hver uke over hvor grusom en del av de hun virkelig har lagt for hat er. 

Den snille profilen inneholder trivielle og familiære ting, reiseskildringer og slikt.  Her er Profilen hun bedriver faenskap med og som er utestengt i 30 dager. Her legges det ut mengder med haranger over alle hun har på sin drittliste. Det er svært mange inkludert meg, det tåler jeg helt greit, men det er noe sært å være vitne til en godt voksen dame med en noenlunde sober språkføring fra Oslos beste vestkant faktiske driver med nettstalking og sjikane. Elin Gregusson er en del av nettverk i konspirasjonsmiljøet som jeg har beskrevet godt her:
Menneskerettighetsorkesteret som ikke kunne spille en tone. Det er lurt å lese seg opp der, men jeg tar med noen sentrale punkter her for å oppsummere hennes oppførsel på nettet.  

Hun hevder selv at hun er en varsler av inhabilitet og samrøre og korrupsjonslignende forhold. Det er en sannhet med store modifikasjoner.   Legg merke til at hun fremstiller seg som engasjert i rettferdighet, åpenhet og rettsikkerhet. Alle som stiller henne spørsmål rundt dette hun ikke liker, er nettroll. Jeg er isolert sett enig med Gregusson at varslere bør få et bedre vern, som hun har tatt opp tidligere. Men der stopper vår enighet. Hun er heller ingen varsler!  

Hun har en manisk og sykelig opptatthet av alle som stiller henne spørsmål og ber henne dokumentere sine påstander. Skal man varsle må man alltid kunne dokumentere det man varsler om. Seriøse varslere gjør det, og hvis det viser seg at dokumentasjonen ikke er tilstrekkelig, må man gi seg, eller få andre til å granske om det er hold i påstandene. Hvis ikke, går det raskt over i personforfølgelse.
 

Elin Gregusson er i kategorien personforfølgelse. Når hun ikke klarer å underbygge/dokumentere sine påstander og beskyldninger, starter en årelang svertekampanje i stedet. Hun tåler ikke å bli motsagt, og responsen er som regel personforfølgelse hvor arbeidsgivere blir forsøkt dratt inn i hennes kampanjer. Hun har også en manisk trang til å tagge inn (på Twitter og Facebook) offentlige etater og politiske partier  i sine drittkampanjer hun til en hver tid har gående mot personer hun har et svært usunt oppheng i.   

Elin Gregguson vifter ofte med noen videoer hvor hun etter sigende tar opp rettsikkehet menneskerettigheter, og hvor hun gir inntrykk av dette er noe som Polyteknisk Forening står bak. Det reelle er at en person ved navn Egil Borse Svendsen leier møteromslokaler i foreningen. Egil Borse Svendsen som driver «egen "forskningsstiftelse» -  Forskningsstiftelsen BICS. Det er uklart hva det forskes på. Egil Borse Svensen er en del av nettverket rundt Marius Reikerås, sammen med Elin Gregusson og Rune Fardal mfl.

Videoene er i seg selv helt greie, men Gregusson avslører absolutt ingen verdens ting. Det pludres blant annet om Røeggen-saken hvor Gregusson forsøker å gi et inntrykk av det var hun som brakte den saken frem i lyset. Det stemmer ikke. 
Det var blant annet bladet Dine Penger som her gjorde en svært god gravejobb i å avdekke at DNB leverte investeringsprodukter som var komplett umulig for en lekmann å sette seg inn og vurdere. Det ble rettssak, og saken gikk gjennom alle rettsinstanser og DNB tapte saken i Høyesterett. 
Gregusson var en kort periode involvert i en sak med en småsparer. Les: TV2.no - Tove kjempet ensom kamp for å få tilbake sparepengene 
Tove Lund, som var glad for at hun nå endelig hadde fått en person som hjalp henne med saken sin, mottok nylig et brev fra Finansklagenemnda  
Der står det at de ikke lenger behandler saker fra Gregusson og at hun om hun eventuelt må skaffe seg en annen fullmektig eller advokat.  
– At vi samarbeider med finansinstitusjonene og nærmest går imot forbrukerne, det vil jeg på det mest bestemte avvise. Selvfølgelig gjør vi ikke det, sier administrerende direktør i Finansklagenemnda, Harald Sverdrup. 
 – Dere besvarer ikke henvendelser fra Elin Gregusson? 
– Nei, vi mottar ikke henvendelser fra henne. Det er helt utenkelig, sier Harald Sverdrup."  
– Over 100 e-poster med det han kaller grove beskyldninger? 
– Da burde han tilbakevise det. Hvis han mener det er grove beskyldninger så bør de per definisjon også være usaklige. Det mener jeg at de ikke er, sier Elin Gregusson. Kilde: TV2.no - Tove kjempet ensom kamp for å få tilbake sparepengene
Elin Gregusson har ikke noen kompetanse til å drive noen form for rådgiving innen dette feltet etter det jeg vet. Nå endte det til slutt godt også for Tove Lund, men det var ikke Gregussons fortjeneste. 
Se også: 
Tove Lund som ble anbefalt å investere alle sine sparepenger i 2007 av Acta  


Det som er trist er at Gregusson oppriktig tror at det er mennesker i finansmiljøet og advokater som er er er ute etter henne på grunn av "hennes engasjement". Jeg tror Gregusson kraftig overvurdere hva det er hun selv mener hun driver med. Det er noe med virkelighetsforståelsen her som ikke henger helt på greip.  

Varemerket til Elin Gregusson er at hun fremmer en rekke påstander om uredelighet blant blant dommere, advokater og i finanssektoren, men substansen og presisjonen er svært liten. Gregusson har noen poenger i at habilitet kan være et problem i et lite land der alle kjenner alle i en bransje, og der giftermål og kollegialitet kan skape usunne situasjoner, noe man skal være obs på. Men det er det flere som har påpekt. Utover dette har hun svært lite å fare med. 

Det som er rart er at Elin Gregusson holder fanen høyt og gir inntrykk av at hun svært så opptatt av inhabilitet, rettssikkerhet og så videre, men har ingen skrupler for å samarbeide med Marius Reikerås som er fradømt sin advokatbevilling, og som også er dømt for å drive med ulovlig rettshjelpvirksomhet, noe denne saken fra 2014 viser.  Reikerås har mistet advokatbevillingen etter å ha rotet bort betydelige midler for en eldre klient, som lånte penger til Reikerås. Dette er grovt misbruk av den tilliten en advokat må ha. Reikerås er også straffedømt for å ha truet en annen advokat. Han figurer også på videoene som Gregusson deltar i og markedsfører rundt på nettet.  


Motivet er like enkelt som banalt - Hevn!
For Elin Gregusson handler all denne støyen og den maniske oppførselen om hevn etter at rettsikkehetsgruppen hun skulle være med i ble eksponert som det den var, en gjeng dilettanter som overhode ikke hadde noen kunnskaper om rettssikkerhet og menneskerettigheter uansett.

Elin Gregusson har et enkeltmannsforetak hun kaller Rettferdighetshjelpen. Tidligere ga hun inntrykk av at en del av tilbudet var juridisk rådgiving, noe hun ikke har tillatelse til, siden hun ikke er utdannet jurist.  
Gregusson har tidligere hevdet at hun har tillatelse til å drive med nettopp juridisk rådgiving, det har hun ikke. 

Advokat Jon Wessel-Aas svarte på Gregussons Twittermelding hvor han tipset at folk kunne selv kunne sjekke om Gregusson hadde tillatelse til å drive med juridisk rådgiving. (fra 2014) Det falt ikke i god jord hos Gregusson, for å si det pent. Det hører med til historien at Gregusson hang seg opp i at Faren til Jon Wessel Aas var styreformann i Storebrand Bank ASA for noen år siden. Hun hang seg veldig opp i dette. Det framstår i ettertid som en ren hevnaksjon fra Gregussons side.

Det er egentlig litt trist det hele. Gregusson mener seriøst at Advokat Jon Wessel-Aas står bak en kampanje mot henne, etter at han svarte henne på en Twittermelding. 

Gregusson har drevet en stalke- og hetsekampanje mot advokat Jon Wessel-Aas siden 2012. Wessel-Aas dras inn i alle mulige sammenhenger som ikke henger på greip. (JWA er altså advokat John-Wessel Aas). 


Mener hun virkelig seriøst at Wessel Aas kontrollerer Facebook og Twitter?  


Gregusson mener seriøst at Jon Wessel-Aas står bak en sjikanekampanje mot henne. Helt ærlig så tror jeg han gir en lang dag i Gregusson og lar henne lulle med sine påstander i fred. Det er uansett ikke bra det hun nå driver med. 

For sikkerhets skyld har hun utvidet sin hatliste til flere advokater, Liv Torill Evenrud og Dag Heine Bjørndal, dommer Kim Heger, jusprofessoren Hans Fr. Marthinussen, samt tidligere justisminister Anne Holt.  Alle har vært i debatt med henne i en eller annen sammenheng, flagget uenighet og det er nok til at Gregusson omtaler alle som nettroll. Jeg har tatt opp Gregussons oppførsel på nettet i noen tidligere bloggposter som er verdt å få med seg. 

Hun er ikke fremmed for å hevde at Øivind Bergh (som hun kaller Stupid) har hacket seg inn på Facebook kontoen til noen i hennes familie, eller stjålet ID-en til vedkommende. Dette begynner å bli veldig drøyt! Hacking er en forbrytelse etter norsk lov, så jeg regner med at hun har anmeldt dette.Hun har tidligere blitt utestengt fra Facebook på grunn av innlegg som er langt utenfor det vi kan kalle normal folkeskikk tidligere. Hun mener seriøst at det er advokat Jon Wessel-Aas som står bak dette, seriøst?
Rundt 17-18 mai i år ble hun utestengt fra Facebook igjen, etter å ha brutt reglementet. Nå er hun ute fra Facebook i 30 dager. Dette er noe hun tar SVÆRT tungt, så tungt at hun har begynt en kanonade på Twitter som er helt hinsides. 


Gregusson mener oppriktig at det er en sammensvergelse at hun atter en gang er utestengt fra Facebook. Hun burde alvorlig talt meditere litt over hvorfor hun gjentakende ganger blir utestengt fra Facebook. 
Hun har da vitterlig en Facebook profil til hvor hun kan motta bursdagsselskaper og andre sosiale meldinger.  

Jeg tror det er greit å vise frem noe av det hun har brukt tiden sin til på Twitter, etter at hun ble blokkert på Facebook. Det er ikke normalt det hun nå holder på med. 

Hun bare fortsetter å male videre på at sosiale medier kontrolleres av navngitte advokater og det hun kaller nettroll ... Uff ...  


Hun mener kanskje at det burde være sensur mot å kritisere hennes oppførsel på nettet? Jo det er noen grenser for sensurpolitikk. Grensene går ved nedrige personangrep og en svært usunn personfiksering som er over alle grenser. 

Hun er for eksempel fullstendig overbevist om at Jon Wessel-Aas og Øivind Bergh står bak all mulig kritikk av henne selv, også der denne framsettes av andre. Det er langt over grensen til personforfølgelse fra hennes side.Igjen spinner hun videre på konspirasjonene sine hvor hun igjen forsøker å gi inntrykk av taskenspill hvor han mener å ha "avslørt" at faren til Jon Wessel-Aas satt i styret i Storeband Bank. Slike opplysninger er forøvrig helt åpne og lett å sjekke. VG skrev også om saken som er nevnt under.  


Men i Gregussons univers er dette en bekreftelse på at det har foregått noe ulovlig og uetisk og hun mener det er kontroversielt at en dommer noen ganger må erklære seg inhabil. Virkeligheten er selvsagt motsatt: om dommere aldri erklærte seg inhabile, ville det ha være galt. Å si i fra at man i en sak er inhabil er helt uproblematisk.   
  


Det kommer mye fra Gregusson som ikke henger sammen. Hun hevder i klippet over Dine Penger ikke har kjørt noen sak vdr Acta. Det stemmer ikke. Dine Penger gjorde en omfattende og solid journalistisk gravejobb i denne saken.

Dine Penger - Acta-kunder går til kamp. Les også: E24.no - Ektepar vant rettssak mot Acta. Greit å nevne at 
E24 Dine Penger (tidligere N24.no, e24 og Dine Penger) er i dag en norsk økonomiredaksjon bestående av nettsidene e24.no, dinepenger.no samt papirmagasinet Dine Penger.  


Hva mener Gregusson her? Hun kobler meg til en person ved navn Tore Sveum. Jeg aner ikke hvem han er eller hva han driver med, men det stopper ikke damen fra å koble oss sammen og lage noen forbindelseslinjer. Etter det jeg kan se har Sveum linket til en av mine bloggposter, noe som kanskje ikke er så rart da bloggposten han linker til er godt besøkt, og den tok blant annet for seg det sorteste helvete av anti-barnevernslandskapet, samt støttegruppen til Marius Reikerås, som Gregusson vitterlig er en del av. Fra et notat som lå ute på en gruppe kalt Forulempningstilsynet har Gregusson hengt seg veldig opp i teksten fra et notat der. Teksten var skarp, men tok opp noen Gregussons metoder når hun møter kritikk. I tillegg kobler hun som vanlig inn en rekke personer som ikke har noe med notatet og gjøre.     


Legg merke til hvem hun atter en gang sender en tweet til ....Denne er interessant faktisk. Gregusson er ekstremt opphengt i andres utdannelse. Selv er hun tidligere lærerutdannet, som etter dagens standard med stor sannsynlighet er gått ut på dato.
Hun har en rekke ganger kritisert meg og bloggen min. Det er hun selvfølgelig i sin fulle rett til å gjøre. Jeg blogger om konspirasjonsmiljøet, vaksinemotstand m.m og siden hun er en del av det kullsorte konspirasjonsmiljøet jeg beskriver, liker hun naturlig nok ikke det.

Videre er hun veldig opptatt av temaer jeg ifølge henne ikke kan skrive om -  Fordi Næss er da ingen lege. Det er sant, jeg er ikke lege, men det går fint an å skrive om vitenskapelige temaer så lenge man har lært seg å vurdere og sjekke de kilder som foreligger. Å bruke TONE – Prinsippet er lurt i så måte, og er et av de verktøy jeg bruker for å skille shit og kanel. I tillegg har jeg i min utdannelse hatt statistikk, selv om det noe år siden nå. Jeg har også i min utdanning lært en del om hvordan man f.eks. vurderer ulike undersøkelser. Forskingsdesign, metode, utvalg, feilkilder osv. Gregusson står helt fritt til å kritisere noen av mine bloggposter om f.eks. vaksiner. Der kan hun gjerne påpeke hvor jeg tar feil.   

Gregusson bruker samme argumentasjon om Øivind Bergh. Bergh har doktorgrad i mikrobiologi, og har blant annet undervist i mikrobiologi og immunologi på sykepleierstudiet ved Høyskolen i Bergen, og mikrobiologi på Universitetet i Bergen.   
Artikkelen Gregusson linker til er denne artikkelen: “Konspirasjonsteori” – det magiske ordetsom struper samfunnsdebatten skrevet av Trond Skaftnesmo. Gregusson bør også lese Øivind Berghs kritikk av artikkelen: Kritikk av Trond Skaftnesmo. Hun kan være uenig i Berghs konklusjoner, men da bør hun kommentere det og ikke henge seg opp tøvet hun virvler opp. Paradigmeskifte forlag er et lite forlag som kort fortalt lanserer bøker og oversetter bøker som dessverre noen ganger er skjemmet av pseudovitenskapelig tant og tøv. En av de som gir ut bøker på forlaget er Trond Skaftnesmo. I hans bok Folkefiender om sannhetens pris og vitenskapens sjel renvasker og Semmelweiss-forskjønner Skaftnesmo dilettanter i forskningens verden som Andrew Wakefield (vaksiner og autisme, Olle Johansson – (høyfrekvent stråling) og ikke minst Arpad Pusztai (genmodifiserte organisme). Dette er også momenter Skaftnesmo kommer inn på i sin artikkel, som jeg med flere mener er feil. Jeg har også tatt for meg dette i min blogg - Pseudovitenskapens fanebærere del 2.  Gregusson er hjertelig velkommen til å lese den og ikke minst sette seg inn i premissene for hvorfor jeg mener Trond Skaftnesmo tar feil. Jeg regner ikke med at hun gjør det, men hun bør i det minste gjøre et forsøk på å opptre intellektuelt redelig, for en gang skyld. 

Gregusson er ifølge henne selv svært opptatt av å opptre akademisk, men hennes forsvar av Skaftnesmo er farget av hennes stadig maniske kverulering om at hun er forfulgt og trakassert, det er ikke å opptre akademisk.  

Bergh og Skafnesmo er tydelig uenige, men begge argumenterer saklig og grundig. Gregusson gjør ikke noe forsøk på å gå inn i argumentasjonen, men begrenser seg til ren personhets. I den sammenhengen siterer hun en ti år gammel artikkel fra den omdiskuterte forfatteren Nils Chr Geelmuyden, som i karakteristisk stil fyrer løs med voldsomme utsagn - som ble grundig imøtegått av Bergh i hans tilsvar Exit Geelmuyden.   

   

Jeg kunne ha tatt med flere klipp her, men jeg tror det er greit å avslutte med det som er Gregussons store hodepine og som er den egentlige grunnen til at hun de siste årene er gått mer eller mindre banans på nettet. Nemlig at hun ble koblet opp mot den famøse rettsikkerhetsgruppen og Marius Reikerås.   

Kort fortalt - I 2014 klarte en liten gruppe mennesker å innynde seg hos stortingsrepresentant Ulf Isak Leirstein som sitter i justiskomiteen på Stortinget for Fremskrittspartiet. Meningen var at denne gruppen skulle jobbe med menneskerettigheter. Det ble en del rabalder da det viste seg at flere av gruppens medlemmer var og er godt plantet i det norske konspirasjonsmiljøet. (Marius Reikerås, Elin Gregusson og Rune Fardal m.fl var medlemmer av den gruppen)Hun hevder å ha kun vært med i 6 uker i rettsikkerhetsgruppen. Gruppen fikk mye kritikk. Det plager nok Gregusson og kan forklare mye av hennes vanvittige oppførsel på nett de siste par årene. Gruppen ble mer eller mindre lagt ned direkte under et TV2intervju av initiativtaker og justispolitiske talsmann fra FRP Ulf Leirstein. Les også her


I telemarksavisen kunne man 01.06.2017 lese om en mann som var helt urettmessig hengt ut som pedofil på nettet. TA - Henges ut som pedofil på nettet.  
Lars Thoresen har blitt grovt hetset, og uthengt med falske pedofilianklager på nett av en blogger med base i Telemark. 
Mannen som står bak pedofilsvertingen av Thoresen er godt kjent av politiet fra tidligere.  
TA - Vi har et tjuetalls lignende saker på mannenBloggeren vi snakker om er svært godt kjent i konspirasjonslandskapet her hjemme, etter en rekke episoder hvor personer er hengt ut på en svært grov måte.  

Mener Elin Gregusson at Lars Thoresen fremstilles som offer? Det kan se slik ut i hennes Tweet. 
Riktig nok så tar Gregusson avstand fra hetsen Thoresen er utsatt for hvis man leser hennes Tweet litt mer nøye, men hun dobbeltkommuniserer her. Hun klarer også denne gangen å dra inn Øivind Berg i sine påstander om at det er hun som er faktisk er stalket. Det er ganske utrolig hvordan hun klarer å vri selv dette, til å handle om seg selv.  

Nå er det slett ikke første gang at det skjer at mennesker fra det kullsorte konspirasjonsmiljøet forsøker seg med pedofilisvering av meningsmotstandere. Det er nesten blitt en mal der i gården. 
Gregusson har selv forsøkt seg på dette tidligere. Hun er litt mer sofistikert i måten hun gjør det på, men hun balanserer på en knivsegg juridisk. Jeg har omtalt Greussons pedofilistunt her

Det er positivt at Elin Gregusson er enig med Thorsen i følgende (fra artikkelen)
– Det er svært viktig at offentlig debatt ikke blir kvalt av troll på nett, for det gjør samfunnet fattigere, og en smule dummere. Jeg er glad for at den nye straffeloven, som ble innført i fjor, har gitt politiet hjemmel for å gjøre noe med slik netthets, ved at hans atferd har blitt kriminalisert gjennom de nye paragrafene 266 og 267, avslutter Thoresen.
Dette bør hun tenke nøye igjennom er når hun hun ringer arbeidsgivere til personer hun selv har et svært usunt oppheng i, det begynner å bli en del mennesker nå!  Hun bør tenke nøye gjennom når hun stadig tagger arbeidsgivere til personer på Facebook og Twitter hun har på sin shitliste. Hun også tenke nøye igjennom hvorfor hun stadig opplever å bli utestengt fra Facebook. Gregusson bør meditere litt over at hun selv faktisk er i grenseland med sin maniske stalking vedrørende paragrafene 266 og særlig 267straffeloven.   

Det rare er at Gregusson lager så mye spetakkel for at en av hennes to offentlige profiler er utestengt fra Facebook. Hun kan da fortsette å poste alle de lange rantene sine med sin "snille profil", men det er kanskje ikke lurt, hvis det slik at familien kanskje ikke er klar over hvordan hun oppfører seg på nettet. Familien får kanskje servert en svært selektiv versjon av hva hun driver, men det er ganske mange etterhvert som har stiftet bekjentskap med Elin Gregussons maniske fremtoning på nett som har en annen historie å fortelle. 

Dessverre så stopper ikke Elin Gregusson med sine vanvittige mange Tweets. Hun tagger politiet i Hordaland, Kripos, Domstolsadministrasjonen og Advokatforeningen. Advokatforeningen og Domstolsadministrasjonen kjenner godt til Elin Gregusson fra tidligere, og det er ikke udelt positivt for hennes del.  Hvis hun seriøst mener å være utsatt for «cyberstalking» så må hun jo anmelde dette. Jeg hadde sett det som en fordel at Politiet etterforsket det, for da ville det ganske raskt ha tegnet seg et helt annet bilde enn det Gregusson forsøker å fremstille. Det ville ha tegnet seg et bilde av en person som har en svært usunn interesse for personer hun har vært i debatt med, og som er uenige med henne. Dette har pågått noen år nå.  

Det er mulig hun også venter på at en eller annen avis skal plukke opp at hun selv mener å være utsatt for "cyberstalking" og organiserte nettroll som hun kaller det. Hun hevder stadig at hun er i kontakt med journalister som er «sjokkert» over hva hun er utsatt for. Helt ærlig, så tror jeg Vær Varsom-plakatens punkt 3.9 slår inn her når en journalist hadde undersøkt hva damen selv har holdt på med de siste årene på nettet. 

Det er bekymringsfullt når en voksen dame, relativt språkkyndig, fra Oslos beste vestkant kan sitte dag ut og dag inn og legge ut vanvittige mengder Tweets og Facebookposter, hvor hun hevder å være «cyberstalket», forfulgt, samt koker konspirasjonssuppe at Facebook og andre sosiale medier styres av en fremstående advokat i Norge, og at han «har en hær av nettroll til å hjelpe seg».    

Jeg syns det er trist det som skjer i konspirasjonsmiljøet nå. Det er stort sett full bæbu når de møter kritikk. All kritikk tas svært personlig. De går utelukkende etter person. Arbeidsgivere kontaktes, familie og øvrig nettverk er fritt vilt, og pedofilistempling is "the new black".
Dette er ikke bra og kan ende riktig så galt.  


Blogg oppdatert 02.06.2017Menneskerettighetsorkesteret som ikke kunne spille en tone
Menneskerettighetsorkesteret som ikke kunne spille en tone del 2
Nettstalkerne


Frimannsbevegelsen (suverene borgere) i Norge

I konspirasjonsmiljøet her hjemme har vi et fenomen som kalles Frimenn (Freemen on the land). Rent praktisk er dette et konsept hvor enkeltpersoner mener de kan frikoble seg alle forpliktelser i samfunnet, når det passer seg slik. Ideen er at man tror at man ved hjelp av noe pseudojuridisk sim sala bim kan kvitte seg meg seg med navn og personnummeret, som ifølge disse folkene skiller den juridiske fiksjonen - stråmannen (redeeming the strawman), fra det virkelige mennesket. Dette er idéer som kan appellere til mennesker som går gjennom vanskelige perioder i livet. 

Disse frimenn og kvinner hevder at de kun trenger å forholde seg til sedvanerett (common law), som de tolker litt ut fra dagsformen, plukker litt fra grunnloven (gjerne den amerikanske grunnloven) og andre obskure kilder. Oversatt til "frimansk" betyr det at man kan gjøre akkurat det man vil, når man vil. 
"En mann kjører langs en vei i 110 kilometer i timen. Fartsgrensen er 70 kilometer i timen på strekningen. I dag er mannen i godt humør, så han bestemmer seg for å stanse bilen når han ser at politimannen signaliserer at han må stoppe.  Når politimannen kommer frem til bilen, ruller mannen ned ruten og spør – Med hvilken lovhjemmel og autoritet er det du har stanset meg?  
Politimannen forteller at de har en lasermåling som viser at han kjørte i 110 kilometer i timen i en 70 sone. Politimannen ber om å få se førerkort og vognkort. Det er nå spetakkelet begynner. Mannen nekter å oppgi personalia og hevder at navn og personnummer er en juridisk fiksjon, skapt av staten, som uten at vi er klar over det, gjør oss omsettelig på børsen.  
Etter en rask sjekk viser det seg at bilen ikke er forsikret eller har gyldige skilter. Bilen ble avskiltet for et år siden, og de skilt som nå er montert er laget av papp. Mannen insisterer på at det står i grunnloven at han kan ferdes fritt i Norge, og han tviholder fortsatt på at all bruk av navn er forbudt men han insisterer på at han må få vite politimannens navn". 
Her hjemme er det populært å hevde at all bruk av navn er forbudt. Men å bytte navn, særlig etternavn er innenfor. Det er populært å ta etternavn fra farsslekten og legge til datter eller sønn. Den mest kjente her hjemme er Ingunn Sigurdsdatter. Det er en måte å distansere seg fra sitt egentlige navn.

Hvor kommer Freemen on the land fra (også kalt FOTL)?
Dette er et fenomen som er importert hovedsakelig fra USA, men også i Storbritannia, Irland, Canada, Australia og New Zealand har dette fått sin utbredelse. I Norge har fenomenet skutt fart de siste årene, og har nå fått rotfeste i konspirasjonsmiljøet her hjemme. Men hva slags fenomen er dette egentlig?

Fra Wikipedia:
"Freemen-on-the-land" are a loose group of individuals who believe in a conspiracy theory[1] that they are bound by statute laws only if they consent to those laws. They believe that they can therefore declare themselves independent of the government and the rule of law, holding that the only "true" law is their own interpretation of "common law".[2] Freemen are active in English-speaking countries: the United Kingdom, Ireland, Canada, the United States, Australia, and New Zealand.
"Freemen" believe that statute law is a contract, and that individuals can therefore opt out of statute law, choosing instead to live under what they call "common" (case) and "natural" laws. Under their theory, natural laws require only that individuals do not harm others, do not damage the property of others, and do not use "fraud or mischief" in contracts. They say that all people have two parts to their existence – their body and their legal "person". The latter is represented by the individual's birth certificate; some freemen claim that it is entirely limited to the birth certificate. Under this theory, a "strawman" is created when a birth certificate is issued, and this "strawman" is the entity who is subject to statutory law. The physical self is referred to by a slightly different name – for example "John of the family Smith", as opposed to "John Smith" "Freemen on the land" are people who claim that all statute law is contractual, and that such law is applicable only if an individual consents to be governed by it. They believe that they can therefore declare themselves independent of government jurisdiction, holding that the only "true" law is common law, as they define it. The "Freeman on the land" movement has its origins in various United States-based groups in the 1970s and 1980s, reaching Ireland and the United Kingdom soon after 2000. The FBI considers those sovereign citizen extremists who tag themselves "Freemen" to be a domestic terrorist movement.”

I USA var Freemen on the Land-bevegelsen, en videreutvikling av Sovereign Citizens og Posse Comitatus-bevegelsen.
Publiceye.org - CHRISTIAN IDENTITY, SURVIVALISM & THE POSSE COMITATUS 

Grunnlagt på 1950-tallet av William Potter Gale (1917 – 1988), en eksmilitær og rasist som anså borgerrettslovgivningen som et overgrep mot ikke bare statenes men også enkeltindividenes grunnlovsgitte rettigheter. Sentralt i Sovereign Citizens-ideologien var kjernen om at den amerikanske grunnloven og eldre britisk rettstradisjon ikke anerkjenner noen form for myndigheter utover den folkevalgte lokale sheriffen, og at både delstatsmyndigheter og føderale myndigheter derfor er kriminelle organisasjoner.

Freeman on the land (Frimenn) og Sovereign Citizen (suverene borgere) omtales ofte om hverandre. Det ligger en liten forskjell i at Sovereign Citizen (suverene borgere) tolket den amerikanske grunnloven og føderale lover på en særegen måte og hevdet de ikke var amerikanske statsborgere, men borgere av sin egen lille jordlapp og eiendom. Det betyr at de ikke forholdt seg til føderale lover eller ville betale skatt til staten. 

Freeman on the land (FOTL) er av litt nyere dato som i korthet går ut på at man er en frimann uansett hvor i landet man bor. Sentralt her er at det de kaller "navnebedraget". Det er såpass mange likhetspunkter mellom Freemankonseptet og Sovereign Citizen at jeg velger å omtale det under samme paraply. 
Dette miljøet er kjent, også internasjonalt for å produsere mengder av papirer med stempler og segl som sier at de ikke trenger å forholde seg landets lover og regler, de mener all gjeld de har må slettes og så videre. 
   
De færreste har nok hørt om det som kalles UniformCommercial Code (UCC) som ble publisert i 1952, som skulle harmonisere salg, betingelser og transaksjoner mellom USAs stater. Det gjaldt også banktransaksjoner, gjeldsbrev, investeringsoppgjør m.m. 

Frimenn og kvinner har laget sine egne versjoner og tolking av Uniform Commercial Code (UCC). De kaller sine dokumenter Universal Commercial Code (UCC). Legg merke til at Uniform nå er byttet ut med Universal). 
Her legges det på nummerserier hvor det på henvisninger til Vatikanet, Paven, maritim lov, ulike bibelsitater og juridisk vissvass hentet fra noe som kalles Blacks Law Dictionary. Dette eltes sammen og brukes som en slags trumf som de dynger ned myndighetene med, også her hjemmeDokumentene utstyres selvfølgelig med ulike segl, stempler og tommelavtrykk ...  
Hvor galt det kan gå kan vi lese i Torgrim Eggens glimende artikkel: Meg eier ingenhvor alternativterapeut Roger Larsen den 11. november i 2013 vandret inn hos DNB i Tønsberg og krevde banken for et titalls millioner kroner. Under armen hadde han en bunke med tullete UCC dokumenter. 
“Larsen var rustet med en bunke dokumenter han hadde lastet ned fra internett, som han hevdet ga ham rett til å veksle inn sin skaperkraft eller livsenergi og slik få 38 millioner kroner tilbake inn på konto. Penger er nemlig en «representasjon av energi», og saldoen står for tiden i vår, enkeltindividenes, favør. Dokumentene er på engelsk, skrevet i et snodig juridisk/religiøst hybridspråk pepret med latin, signert «JEG er JEG, evig energi/essens i en fysisk kropp» og utstyrt med tommelavtrykk i rødt blekk”.
Det gikk vel ikke akkurat som Larsen hadde håpet. Men jeg er ganske sikker på at banker og myndigheter vil se mer til denne type galskap fremover. 

Det er ikke bare her hjemme myndigheter og banker dynges ned med tullete dokumenter som er preparert med tull og tøys. 
I USA er dette definert som papirterrorisme
The New York Times - InPaper War, Flood of Liens Is the Weapon
AbaJournal.com - 'Sovereigncitizens' plaster courts with bogus legal filings--and some turn to violence

En artikkel fra The Guardian er også nyttig å få med seg her for å skjønne hva slags landskap vi har med å gjøre - The Guardian - The freeman-on-the-land strategy is no magic bullet for debt problems 
"Part of my job is to deal with people who can't or won't pay their debts. I hear plenty of genuine hard-luck stories from the former, and I get plenty of green ink from the latter.
A year or so ago I started receiving letters that were odder than usual. The writer would be happy to pay "any lawful debt", but only if I provide "validation of the debt: the actual accounting" and "a hand-signed invoice in accordance with the Bills of Exchange Act (1882)". I replied to each, answering the questions as best I could. My replies resulted in further letters claiming that, because I had not provided the requested information, I had entered into a "tacit contract" that required me to pay £1,000 for each further letter that I sent to the writer.
Once you receive a few letters in identical terms, you suspect an internet campaign. I Googled a couple of the recurring phrases and found Getoutofdebtfree.org, the site run by Jon Witterick. Witterick was given space in Comment is free this week as part of the Occupy takeover. He used that platform to promote the supposed debt avoidance service that his site offers. Witterick uses a few freeman-on-the-land tropes to support his claims, including the Bills of Exchange Act and fractional reserve banking. As I've explained in detail elsewhere, his statements about the law are utterly wrong". Les mer
Frimenn og suverene borgere her hjemme
Noen av de mest toneangivende i dette miljøet er Ingunn Røiseland, som nå har tatt navnet Ingunn Sigurddatter. Hun laget en del ståhei da hun for et par år siden proklamerte at hun "meldte seg ut av Norge og ble frikvinne" 

En annen figur er Magnus Stadsnes Han kaller seg Ola Normann. Han er veldig glad i å kjøre bil (og motorsykkel), gjerne uten gyldig skilt og forsikring. 
Par stoppet i Jylland: Vi kommer fra planeten Jorden
Orkdaling arrestert i Danmark
«Paret fra Jorden» er løslatt i Danmark
MC er beslaglagt – tar bussen hjem


Mannen var tiltalt for en rekke brudd på veitrafikkloven, blant annet. Men er etter en dom fra 2015 ble han frifunnet. Retten kom frem til at han var psykotisk på tidspunktet for de påklagede gjerninger, som det står i dommen. Dommen ble avsagt med dissens. Hva om han på en av sine fremtidige kjøreturer kjører på noen, et barn?

Her forsøker "Ola Normann" å forklare om "navnebedraget" - Ola Normann om navnebedraget (sakset fra hans åpne Facebookvegg)

Den mest kjente saken vi har hatt relatert til Frimannsmiljøet den siste tiden er denne saken: 
Dagbladet - «Frimenn» herjer etter tvangssalget av Jørgens (48) hus: - Voldtektssaker blir andreprioritet. Hva slags opplegg er det?

Her var det snakk om tvangssalg av eiendom. Et utdrag fra Dagbladets artikkel 
"Det var i 2013 at en rekke eiendommer Skarsvåg eide ble begjært tvangssolgt av Landkreditt Bank etter økonomisk rot. Da Skarsvåg ikke vant fram ved konvensjonell saksgang i rettssystemet anket han til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Samtidig begynte tilhengere å mobilisere.
Sammen med støttespillere fra flere kanter av landet tok Skarsvåg for seg blant annet Sør-Trøndelag tingrett, en lokal advokat, lensmannskontoret og det lokale renovasjonsfirmaet. Der ble flere ansatte filmet, tatt lydopptak av, oppringt og fotografert. Alt ble publisert i ei Facebook-gruppe – og behørig spredt og delt med en rekkevidde på flere tusen mennesker. 
En rekke av Skarsvågs støttespillere er såkalte «frimenn» - som hevder sin rett til å leve på siden av samfunnet, og ikke anerkjenner personnummeret og sin tilhørighet til den norske stat. De nekter å betale gjeld og regninger, etterkommer ikke offentlige pålegg, aksepterer ikke leieavtaler og nekter å etterkomme offentlige krav.
Resultatene er blant annet: stor gjeld, vanskeligheter med å komme inn på en vanlig levevei igjen, barnevernssaker og traumatiserte ofre. Som ifølge rettsavgjørelsene ikke gjorde noe annet «galt» enn å utføre sin profesjonelle plikt.
I en video som dagbladet har laget får vi se hvordan Gunnar Virittsekk Håvik plager politiet. Han hevder han ikke er frimann, men han er en god kompis med "Ola Nordmann" (Magnus Stadsnes). Les også: Dagbladet - Gunnar (42) gjør alt han kan for å plage politifolk og offentlige ansatte.Jeg tror også at politiet her hjemme gjør lurt i å sette seg inn hvordan Freemen/Sovereign Citizen operer og tar en titt på hvordan politiet i andre land håndterer dette.

FBI.gov - SovereignCitizens A Growing Domestic Threat to Law Enforcement

Forfatter Torgrim Eggen har en eminent artikkel om Frimann og Suverene Borgere som går dypere, og tar for seg de historiske perspektivene, som er nyttig å ha som bakteppe.  
De som hater staten.

Jeg tror vi vil få se flere saker hvor frimannstullet brukes som unnskyldning fremover. Politiet i Trøndelag har definitivt stiftet bekjentskap med dette fenomenet og har etterhvert opparbeidet seg noe mer erfaring og kompetanse, som vil være nyttig for Politiet andre steder i Norge. 

En ting er sikkert. Det er ikke siste gangen vi hører om frimenn/kvinner. Kilder:
HateSpeech international - Militias and conspiracy culture
Publiceye.org - CHRISTIAN IDENTITY, SURVIVALISM & THE POSSE COMITATUS
Headoflegal - Hilarious – but dangerous – cod legalism – Carl Gardner
The Law Society - The Freeman-on-the-Land movement


Relaterte bloggposter:

Når virkeligheten ikke strekker til.
Konspirasjonsdronningen som ikke ville bo i “diktaturet” Norge lenger …
Konspirasjonsklovnene som lekte sannhetskommisjon
Federal Reserve - Fakta og Konspirasjoner