7/12/2015

Været blir som i morgen, med innslag av chemtrails over Østlandet …

Chemtrails er et begrep som konspirasjonsteoretikere bruker for å beskrive de hvite stripene som vi ser bak flyene når de krysser himmelen. Det hevdes hardnakket fra konspirasjonsmiljøer, at det er utslipp av særlig barium og aluminium i store mengder. Målet er å forgifte oss, og ikke minst skal det være et effektivt verktøy for å ta livet av oss for å redusere verdens befolkning. Rart det, men vi blir stadig blir flere. Det ville være svært lett å sjekke om nivået av aluminium og barium på bakken var unormalt høyt, men det er det ikke. Påstandene om chemtrails er rett og slett tøv! Men det hindrer ikke konspirasjonsklovner å brette ut sine fjollete Youtube-analyser på nettet.

Teorien om chemtrails kan ha noe variasjon og betydning i konspirasjonsmiljøene, men fellestrekket er at fly sprer kjemikalier som for eksempel barium og aluminium, for å utføre masseeksperimenter på mennesker, dyr og planter, og i dette ligger det også påstander om befolkningsreduksjon og en del annet morsomt som geoengineering, også kalt klimafiksing. Dette står myndigheter og ikke minst alle verdens flyselskaper og piloter bak i den aller største hemmelighet, ifølge konspirasjonsmiljøene. 

2014-flight radar2

Hvor kommer teoriene om chemstrails i fra?

“Chemtrail theories were first brought to prominence in the 1990s by paranormal pusher and talk radio host Art Bell. Aided by the internet, it is now a world wide phenomenon and chemtrail watchers all over the globe exchange photographs and videos of their favorite contrails on forums and youtube.

Chemtrails were mentioned in US House Bill HR2977,[ October 2, 2001, which banned various types of weapons in space. The reference to chemtrails was eventually removed, but the original inclusion is cited as evidence that they are a real phenomenon. Given that the original bill was introduced by Dennis Kucinich, it perhaps reveals more about Kucinich than about whether chemtrails are real.

The chemtrail conspiracy is most popular among those familiar with the New World Order and who claim that the spray is designed to pacify populations, either by making them sick, or some sort of mind control.”http://rationalwiki.org/wiki/Chemtrails

Her hjemme er dette tullet bragt til torgs av Per-Aslak Ertresvåg. Det er helt greit å være bekymret for forurensning og klimaødeleggelser, men å vikle hodet inn i regelrett vås fører bare til at vi mister fokus på reelle farer vi bør være på vakt mot. Her er en artikkel fra konspirasjonstankesmia Nyhetsspeilet hvor en kan se galskapen i full åpenhet hvor konspirasjonsklovnene sensommeren 2013 hadde en demonstrasjon mot chemtrails utenfor Stortinget. Det ble ikke noen suksess akkurat. Les: Laber chemtrails-oppslutning.

Mytene som aldri dør

En av de ledene konspirasjonstilhengerne her hjemme er Tor B Krudtaa. Ikke bare er han en katastrofe hva gjelder kildekritikk, men han tror helt åpenbart på alt mulig tull han kommer over på nettet. Han har innledet et samarbeid med Kurt Oddekalv som er frontfigur i Norges Miljøvernforbund. Det borger ikke akkurat for seriøsitet.

oddekalvi TA

Hentet fra avisen TA (Telemarksavisa) - Kjemikalier har blitt sprayet over oss, mener miljøprofil Kurt Oddekalv.
Avisens kommentarfelt er et realt galehus, og det er tydelig at Tore B Krudtaa har tatt på seg rollen som talsmann for Norges Miljøvernforbund når det gjelder chemtrails. Det gagner ikke Miljøvernforbund på noen som helst måte.

Tore B Krudtaa skriver på sine sider.

«I følge mainstream presse skal dette kun være vann som kommer ut fra flymotorene. Det pressen og myndigheter ikke informerer om, er at det i dag slippes ut et enormt antall partikler fra fly som ikke normalt finnes i flybensin... partikler som er laget av silver-iodide, aluminium, barium mfl. Partikler som er svært giftig for alle levende vesner, innklusive deg og meg».

krudtaa våser om chemtrails

Jetmotorer bruker i hovedsak et parafinlignende drivstoff som er av høyere kvalitet en vanlig bensin og diesel, og eksosen består hovedsakelig av CO2 og vann, samt sot og sulfat. Eksosen kommer ut av motorene som usynlig gass og det dannes striper bak flyet. Fly operer vanligvis i store høyder hvor det er svært kaldt, derfor er det oftere striper etter flyene som flyr høyt oppe hvor det er temperaturer på 40 til 60 kuldegrader, da skal det ikke så mye vanndamp til før en ser striper. Stripene kalles conrails.

Det er også striper etter fly som flyr lavere, men det er fordi det kan være relativt høy luftfuktighet i luften fra før. Flyeksosen er da det som skal til for at luften mettes med vann og vi ser striper som igjen kan danne tynne skyformasjoner. At det dannes flere slike skydannelser skyldes at det er mye større flytrafikk en tidligere. Kondensstriper kan danne et lag av cirrusskyer. Det er sannsynlig at kondensstriper og cirrusskyer fanger opp mer langbølget stråling på vei opp fra jorden enn solstråler på vei ned. På den måten kan dette bidra til til et varmere klima på jorden. Faktisk kan contrails muligens ha en større effekt på miljøet en det CO2 har i følge en studie fra 2011.

Airplane contrails are the white clouds that we see in the sky spreading behind jets. These cirrus clouds are created when the hot, moist air released from the plane freezes in the colder and drier air. These clouds then trap the long-wave radiation from Earth and create a warming of the atmosphere.

In their study, Burkhardt and Karchar utilized satellite imagery of these spreading contrails to create a computer model which estimates how the contrails affect the Earth’s temperature.

They have discovered that aviation contrails play a huge role in the impact on the climate and an even greater impact than that created by the CO2 emissions produced. While the CO2 emissions from airplanes account for around three percent of the annual CO2 emissions from all fossil fuels and change the radiation by 28 milliwatts per square meter, the aviation contrails are responsible for a change of around 31 milliwatts per square meter.

The only difference is that CO2 has a longer life than that of the contrails, and can still continue to cause warming even hundreds of years down the road. Kilde

Men har altså ingen ting med tøvet om at aluminium og barium slippes ut med viten og vilje for å forgifte oss. Krudtaa bør lese seg opp på fakta og vitenskap.

Contrail Science - Chemtrail Non-science
NASA - The Contrail Education Project
Chemtrail conspiracy theory
"Contrails don't Persist" with a Study of 70 Years of Books on Clouds
A Million Poisoning Planes
chemtrails (contrails)
Chemtrail Myths – Five common myths about “chemtrails”
Fake, Hoax, Chemtrail Videos – Some of the more obvious hoax videos.
Chemtrail scare! It’s that damn dihydrogen monoxide!
How many people believe in chemtrails? – just how popular is the theory?
Storm.no - Kjemistripe, garantert!
Storm.no – Slik dannesstripene på himmelen
Metabunk.com - "Contrails don't Persist" with a Study of 70 Years of Books on Clouds 
MetaBunk.com - Debunked: Pilot Forgets To Turn Off CHEMTRAILS while landing [Aerodynamic Contrail, Wake Vortex]
Forskning.no – Er flystriperpåhimmelenfarlige for oss?
Ellers er anbefaler jeg artikkelen: På sporet av chemtrails-konspirasjonen

Krudtaa spør videre: «Hvorfor har alle miljøvernorganisasjoner, UNNTATT Norges Miljøvernforbund, enten kastet seg på denne latterliggjørings-bølgen, eller at de unnlater å engasjere seg i et av nåtidens aller største helse og miljøproblemer?»

Det som er fakta, er at fly forurenser, men la oss først ta en runde rundt dette som kalles geoengineering, populært kalt klimafiksing som syltes sammen med konspirasjonstullet om at vi forgiftes og sågar tankemanipuleres av kjemikaler. Det er rimelig søkt å kreve at andre seriøse miljøvernorganisasjoner og ikke minst media skal ta på alvor konspirasjonstullet som blandes sammen til en grøt av vås.

 

Foregår det geoengineering i dag?

Geoengineering er en kompleks disiplin som omfatter atmosfærisk kjemi, økologi, meteorologi , plantebiologi. Miljøorganisasjoner er svært tilbakeholdne med å støtte geoengineering fordi det kan svekke en allerede skjør debatt og rokke ved et minimum av forpliktelser rundt drivhusgasser som er avtalt mellom en lang rekke land.

Royal Society lanserte i 2009 en rapport som tar for seg de mest aktuelle teknologiene som er i bruk vedrørende geoengineering og hva statusen rundt det egentlig er. Tittelen er: Geoengineeringtheclimate: Science, governance and uncertainty. Rapporten sier at geoengineering i stor skala er på grensen til hva som er mulig. Det er dyrt og ikke uten risiko. En annen faktor er at politikere fremover kan bli fristet til å bruke geoengineering som en unnskyldning for ikke å sette i gang tiltak for å redusere klimagasser.

«Geo-engineering the Earth's climate is very likely to be technically possible. However, the technology to do so is barely formed, and there are major uncertainties regarding its effectiveness and environmental impacts," the report says”.

Det forskes på klimafiksing her hjemme også: En kan lese intervjuet av Kari Alterskjær ved UiO som intervjues av Richard Black ved BBC News – Science&Enviroment.

Asilomar International Conference on Climate Intervention Technologies var en konferanse i 2010 om geoengineering hvor et av hovedpunktene var å se på risikoen ved å drive med miljømessige inngripen og faktisk også meisle ut et slags regelverk (forslag) og ikke minst lage klare regler for åpenhet rundt værmodifisering.

“The Asilomar International Conference on Climate Intervention Technologies was a conferencedeveloped by Margaret Leinen of the Climate Response Fund and chaired by Michael MacCracken of the Climate Institute. The conference took place in March 2010 and the recommendations were published in November 2010. The goal was identify and minimize risks involved with climate engineering(geoengineering), and was based on the 1975 Asilomar Conference on Recombinant DNA which discussed the potential biohazards and regulation of biotechnology. A group of over 150 scientist and engineers gathered together with lawyers, environmentalists and disaster relief workers in an open meeting to avoid accusations of consipiracy during this discussion.[1] The Asilomar Conference focused exclusively on the development of risk reduction guidelines for climate intervention experiments.[2” ]Kikde

I 2010 vedtok et FN-organ (Convention on Biological Diversity, www.cbd.int) en resolusjon om at geoengineering per i dag ikke skal utføres i praksis, men det diskuteres som en mulighet.

En løsning som har vært diskutert er å sprøyte sulfataerosoler (svoveldioksid) i atmosfæren som etterligner partikler fra et vulkanutbrudd. Et slikt prosjekt vil kanskje ikke være så dyrt siden ett tonn svoveldioksid vil være tilstrekkelig til å utjevne klimaeffektene av nesten 30.000 tonn karbondioksid. Det kan kanskje virke fristene å sette i gang denne type prosjekter på egenhånd for en del land som ser på mulige forpliktene klimaavtaler som et labyrint av byråkratisk kanossagang. Men, tilsynelatende enkle tiltak kan være en av de største ulempene, det vil ikke stoppe havforsuring, som igjen fører til en rekke andre uheldige konsekvenser ved å bruke denne metoden. Det kan sikkert være fristende å ha tilgang til planetens termostat, men det mest fornuftige vi kan gjøre er å få på plass forpliktene avtaler om reale kutt i utslippene.

Det foregår ikke geoengineering i stor skala i dag, og det som skjer, skjer i åpenhet. Det er bare forsøk i ganske liten skala. Kineserne forsøkte dette under OL i 2008, uten at det kan kalles vellykket på noen måte. Artikkelen Geoengineering – hvordan fikse på jordas klima gir en grei innføring i hva geoengineering er og hva som er mulig.


Ted Gunderson er et av jokerne som dras frem når ulike konspirasjoner skal legitimeres. Tore B Krudtaa som ikke er så opptatt av etterrettelighet og kildekritikk har dratt frem Gunderson og hevder at det var FBI som varslet om chemtrails og geoengineering. Det er veldig feil. Legg merke til Krudtaas dokumenterer dette med en youtubevideo. Videre hevder Krudtaa at Gunderson ble myrdet med arsenikk av Illuminati (som også er konspirasjonsvrøvl). Sannheten er at Gunderson døde av kreft i 2011.

FireShot Screen Capture #115 - 'Tore B_ Krudtaa' - www_facebook_com_tore_krudtaa_fref=ts


Gunderson gikk litt i ball etter at han sluttet i FBI. Han rotet rundt med New World Order konspirasjonsvås, aliens som bortførte barn, 9/11 konspirasjonsteorier, chemtrails, hvem som egenlig sto bak modet på John F. Kennedy og mye annet konspirasjonstull. Han brukes av konspirasjonsklovner også her hjemme, og det gjøres alltid et poeng at han tidligere har jobbet i FBI. 
Gunderson var var populær i det ultranasjonalistiske survivalistmiljøet, han ble faktisk lansert som presidentkandidat for partiet Independent American Party of Nevada. De ligger et godt stykke til høyre for republikanerne for å si det forsiktig. Han er nok uansett mest kjent her hjemme for Chemtrailstøvet som spres på en del konspirasjonsfora.

Ted Gunderson – Wikipedia
Examiner.com - Ted Gunderson: Death of a Public Paranoid
Csicop.org - Conspiracy Theories and Paranoia: Notes from a Mind-Control Conference
MetaBunk - Debunked: Ted Gunderson Chemtrails and "Death Dumps"
RationalWiki: Idiot whistleblowers
(fra 2001) Southern Poverty Law Center - intelligence-report/2001/false-patriots

Men det blir verre. Jeg tar med noen klipp fra den åpne Facebookgruppen BLÅ HIMMEL NÅ! -Stopp værmodifiseringen! Tore B Krudtaa henviser til den gruppen, og sågar takker for stoff som legges ut der. Ja, Krudtaa er medlem av gruppen … Helt ærlig, gruppen er et realt galehus. Kildene som jeg nevnte er Youtube og obskure konspirasjonsider. Noen har helt åpenbart for mye fritid og for livlig fantasi. Det er ingen grunn til å ta de alvorlig på noen som helst måte. Men la oss ta en titt inn i et galskapens univers. 

Hans Kristian Gaarder er redaktør for konspirasjonsnøttefabrikken Nyhetsspeilet. Jeg husker godt radioprogrammet NRK – Her og Nå hvor Gaarder ble fremstilt som «uavhengig forsker» i debatten med Sveinung Wergeland Sørbye, som faktisk ER forsker og overlege ved avdeling for klinisk patologi ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Temaet den gang var HPV-vaksinen Gardasil som er Søbys fagfelt. Les:  Heisan, jeg er uavhengig helseforsker og vet veldig mye om … det meste.

Garder om chemtrails

Ja, det er flystriper som kalles contrails som kommer ut bak flymotorene. Hensikten er nok at det er fly på vei til ulike destinasjoner. Jeg regner med at dere snakket om selve forurensningen fra fly, eller er det imaginære chemtrailstullet dere mener?

Ja den fotokavalkaden husker jeg. Det var ikke akkurat en vellykket aksjon. Les også: Et talerør for de gale

gaarder33

 

Fra tråden som Gaarder startet inne på BLÅ HIMMEL NÅ! -Stopp værmodifiseringen!.
Påstander om at Bill Gates vet om chemtrails er kort og godt hinsides tullete.

gaarder tråden33-3


Det som er interessant er at er at Stein Tore Sørlie viser til Pernilla Hagberg som var gruppeleder i Miljöpartiet de gröna i Sverige. Hun påsto at kjemikalier, virus og tungmetaller ble spøytet over den Svenske befolkningen av CIA og den amerikanske regjeringen. De måtte rydde opp og Pernilla Hagberg er ikke i partiet lenger.

Miljøpartiet De Grønne her hjemme måtte også ta affære da Tore B Krudtaa i 2014 var lokalleder i Sandefjord. Han motarbeidet partiets viktigste sak - menneskeskapte klimaendringer, i tillegg frontet frontet Krudtaa en rekke konspirasjoner, blant annet chemtrails - ideen om at kondensstriper etter fly egentlig er utslipp av gift for å forgifte og sløve ned befolkningen. Han ble oppfordret til å forlate Miljøpartiet De Grønne - Les: Ikke ønsket som tillitsvalgt i Miljøpartiet De Grønne. Han har nå funnet tonen med Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund, noe som ikke kommer til gagne Miljøvernforbundet på noen som helst måte. 

Krudtaa er en fremtrendene i konspirasjonsmiljøet, hvor antivaksine, stråling fra mobiler og Wifi og en del annet tøv er hans varemerke.
Pseudovitenskapens fanebærere
Når ukrutt forgår …

Ja, jeg kan tenke meg at Langrind forer Miljøpartiet med “info” og at han forer de med “fakta”. Han bør spørre Krudtaa hvorfor han ikke er i partiet lenger.

herre

Det er bra at Miljøpartiet både i Sverige og Norge har kvittet seg med konspirasjonsklovner som fordummer klimadebatten med tull og tøys!


Denne er jo rimelig drøy

Alf Langrind

Akkurat. Så chemtrails brukes som et våpen for å blokkere vitamin D opptak i kroppen? Jeg tror ikke jeg trenger å kommentere det noe videre. Det er galskap!Som Tore B Krudtaa så har også Stein Tore Sørlie dratt frem Ted Gunderson.

gunderson død en gang til

Akkurat, så chemtrails har ført til at autisme har økt med 1000% de siste 10 år? Du slette tid. Jeg trenger kanskje ikke å nevnte at dette er tøv opphøyd i ente …


Russel Blaylok er også en gjenganger i konspirasjonskretser. Dr Russel Blaylock er en pensjonert nevrokirurg som begynte en ny karriere i pseudovitenskapens tjeneste. Nå driver han med kosttilskudd som lables som Brain Repair Formula. Han hevder at hans trylleformular kan forebygge og behandle sykdommer som Alzheimers og Parkinsons. Han hevder at hans fantastiske produkter virker på den måten at det maksimerer hjernens evne til å helbrede og redusere betennelser. Blaylock kommer også med påstander om at han kan helbrede de fleste kreftformer, ja sågar forebygge kreft. Rart at det da faktisk er kreft i USA overhode …  

Alf Langrind2


Her mener disse “geniene” at Blaylock kommer med sjokkerende nyheter og fakta om hva Chemtrails gjør med hjernen vår. Ord blir fattige …
Rational Wiki - Russell Blaylock
Media Matters - Here Are 5 Conservative Outlets That Promoted The Quack Doc Scott Brown Had To Disown

 

Jeg må nesten ta med denne. Her er paranoian veldig høy. Denne karen har fått det for seg at NATO er ute og sprayer chemtrails om dagen og om natten … Ord blir fattige … Ikke bare det, men Alexander Dale Oen døde av Chemtrails han også. Nei, han døde av en hjertefeil som er vanskelig å oppdage.

Det er figurer i konspirasjonsmiljøet som jeg tror ville ha fått medhold i en erstatningssak om manglende skolegang. Personen bak denne profilen burde definitivt vurdere om en søknad burde sendes. 

FireShot Screen Capture #150 - 'BLÅ HIMMEL NÅ! -Stopp værmodifiseringen!' - www_facebook_com_groups_265680526816642_permalink_1015113805206640

Mykoplasma faller ikke ned fra NATO fly og forurenser jordsmonnet. Mykoplasma er en bakterie - Mycoplasma pneumoniae, som ikke har fast cellevegg og kan være trådliknende eller ha annen form. Den kan gi lungebetennelse og det finnes en variant Mycoplasma genitalium som fester seg til slimhinnen i underlivet, symptomer ligner på de man kan få hvis man har symptomer på en klamydiainfeksjon. At Chemtrails står bak dette er rimelig søkt. For si som han sa, hva faen skal en si … Som sagt Facebookbruppen BLÅ HIMMEL NÅ! -Stopp værmodifiseringen! er kort og godt en galskapsfabrikk av tant og tøv.


Tore B Krudtaa sprer mer av Chemtrails tøvet sitt, dokumentert med youtubevideoer inne på Facebook gruppen Norge våkner. Nok en gruppe med konspirasjonsklovner hvor Chemtrails, barnevernshat og annen galskap lever og blomstrer.

krudtaa om chemtrails

Denne Kristen Meghan er ikke noen “whistelblower” Hun har tidligere blitt utfordret på å legge frem skikkelige beviser, men det klarer hun ikke. Men, glad i Youtube er hun og hennes like. Der kan de lire av seg alt tøvet sitt, som plukkes opp og linkes til av konspirasjonsklovner som Krudtaa, som ikke har et kildekritisk bein i kroppen. 

RationalWiki: Idiot whistleblowers


En liten kuriositettil her. Kjetil Dreyer som driver alternativbutikken altshop er også en konspirasjonsklovn av rang. Det er ikke den ting han ikke tror på av tull og tøys.

På facebook finner du satiregruppen Chemtrails Pilots Anonymous som vil gi “chemtrailspilotene” et ansikt som det heter. Under slagordet "spray and pray" har de det riktig moro med chemtrailskonspirasjoner. Dryer mener selvfølgelig at dette er det endelige beviset på at Chemtrails er reelt. Ironi blir  tatt på ramme alvor i konspirasjonsmarginalia.

Dreyer er en idiot 


Fly forurenser

At fly forurenser er noe konspirasjonsmarginalia stort sett ikke diskuterer, noe som ikke er så rart da svært mange av de er klimaskeptikere. Da er det lettere å hengi seg til fjollete konspirasjoner hvor de durer rundt med sine absurde tolkninger av hva chemtrails er, og ikke minst fjoller rundt med påstander hvor de mener at alle verdens myndigheter og flyselskaper er med i et gigantisk komplott, hvor det utføres klimafiksing som også bevist forgifter verdens befolkning med kjemikalier som aluminium og barium og som sprer sykdom og død. De fyker rundt på dagen og tar bilde av himmelen og skyformasjoner og legger dette ut i galskapsgruppen hvor det tar helt av i analyser som ikke henger på greip.  Med all respekt, det er hinsides vrøvl og tøv.

Et poeng er at flytrafikk forurenser. De slipper ut CO2 og nitrogenoksider (NOX) svoveldioksid (SO2), karbonmonoksid (CO), hydrokarboner (HC), og partikler som organisk karbon (OC) og sot (Black Carbon, BC). Det er faktisk kompliserte klimaeffekter fra fly, så dette er ikke så helt enkelt å sette to streker under svaret her. At de forurenser vet vi en del om, men effekten vet vi ikke alt for mye om i et lengre perspektiv. 

Vi nordmenn er også glad i å fly. Tall fra Transportøkonomisk Institutt viser at vi i 2011 foretok 14,2 millioner reiser innenlands, og 18,4 millioner reiser mellom Norge og utlandet. I prosent gir dette en vekst på henholdsvis 6,3 og 11,8 prosent per år siden 2009. Utlandstrafikken økte med 7,2 prosent fra september 2012 til september 2013. Der ingen skjult hemmelighet at jetmotorer fører til utslipp av klimagasser. Beregninger viser at flytrafikken globalt står for ca 2-2,5 prosent av de totale menneskeskapte CO2-utslippene

På verdensbasis viser beregninger at i overkant 2,8 milliarder passasjerer ble fraktet rundt i 2011. Det vil si at ca 690 000 passasjerer befinner seg i luften til en hver tid i snitt. Det er litt i overkant av Oslos befolkning er i luften til en hver tid.  


 

Hvor mange flyginger per dag?

Det er tre allianser som dominerer passasjertrafikken i dag og står for rundt halvparten av flygninger rundt om kring i verden.

Star Alliance, One World and Sky Team.
Star Alliance: ca 18,043 Flygninger per dag
One World: ca: 14,011 Flygninger per dag
Sky Team: ca: 15,723 Flygninger per dag
Totalt: ca: 47,777 Flygninger per dag

Men dette er ikke hele bildet. Det er også flyselskaper som ikke er tilknyttet noen av de overnevnte allianser. Så totalt snakker vi om over 100,000 flyginger hver dag.

 2014-flight radar

Bildet over viser at den 19 juni 2014 klokken 14:00 var det 6000 fly i luften akkurat på det tidspunkt.

 

 

Til slutt

Selv om vi deler opp alle de elementene som konspirasjonsmiljøene roter med når det gjelder chemtrails så er de vanskelig å ta de på alvor, all den tid de tilkjennegir manglende kunnskaper selv på et helt basalt nivå

- Nei, det foregår ikke en bevist hemmelig operasjon mellom myndigheter og alle verdens flyselskaper hvor vi forgiftes og sågar tankemanipuleres ved hjelp av en chemtrailsmarinade av aluminium og barium. Sett i lys alle flyginger som skjer hver dag, så skulle vi vært stein døde nå hvis det var noe i tåpelighetene som konspirasjonståkehodene har røret rundt med i et par tiår nå.

Nei, det er heller ingen masterplan hvor alle verdens myndigheter bruker flyselskaper og piloter til å drive med geoengineering som et planlagt. Forklaringen er at flytrafikk er økende og kan ha en viss effekt på skydannelser som jeg har nevnt tidligere. Vi vet at flytrafikk er en kilde til forurensing. Det er billigere enn noen gang å fly og flytrafikken øker, som igjen fører til mer forurensing. Det burde kansskje bekymre oss mer.

Til Kurt Oddekalv har jeg et råd: Hold deg langt unna konspirasjonsklovner som ikke evner å skille snørr og barter, og som kommer til å trekke Norges Miljøvernforbund navn ned i søla. Det er en helt åpenbar grunn til at ingen andre miljøvernorganisasjoner eller media tar i dette tullet som du nå gjør deg til talsmann for. Forurensing fra flytrafikk er høyst reelt. Hva om Miljøvernforbundet fokuserer på det, og droppet konspirasjonstullet?  

 

Bloggpost oppdatert 15.07.2015 – 21.07.2015 – 23.08.2015

 

Relaterte blopposter:

Pseudovitenskapens fanebærere
Når ukrutt forgår …
Vaksinemotstand - løgn og dårlig kildekritikk.
Konspirasjonsklovner leker sannhetskommisjon
Konspirasjonsklovner i kamp
Konspirasjonsklovner i kamp del 2

5/25/2015

Tror ikke på holocaust

Ingunn Røiseland (kaller seg nå Sigurdsdatter) og Hans Kristian Gaarder har stått frem med alternative synspunkter på store samfunnsspørsmål, og har kritisert politikerne og styresmaktene for å ha en skjult agenda. Selv har de skjult at de fornekter holocaust, men samtidig hevder de at det var Vatikanet som sto bak massedrapene på jøder under andre verdenskrig.

Ingunn Røiseland fra Niceland startet sin «kjendiskarriere» under svineinfluensaen i 2009, hvor hun hevdet at CIA puttet «nanochiper» i svineinfluensavaksinen for å overvåke og manipulere tankene på folk. Siden har det gått slag i slag med den ene absurde påstanden etter den andre. Hele tiden har det vært en glideflukt mot et stadig mer ekstremt syn i høyreekstrem retning, og særlig har antisemittismen blitt påtakelig. Hun har også importert ideer som har fotfeste i den ytterste amerikanske høyrefløy, mer kjent som Freeman on the land og Sovereign Citizens Movement som også er også er forankret i rasisme og antisemittisme. Noe du kan lese om her: Sovereign citizens, militias and conspiracyculture.

Jeg har tidligere tatt for meg tankegodset til Røiseland i disse bloggpostene:
Konspirasjonsdronningen som ikke ville bo i “diktaturet” Norge lenger …
Når virkeligheten ikke strekker til
Det er vår(ruller)i luften …
Jeg er min egen stat fordi det er min guddommelige og universelle rett!

Egentlig var jeg i tvil om det er riktig å skrive noe mer om en person som har gjort det til en livsstil å brette ut sin egen personlige tragedie, og velte seg i en myr av konspirativt tull og tøys. Hun har en del tilhengere i det alternative landskapet hvor man strør om seg med fraser om hvor godt det er å ikle seg kosmiske energier, og hvor man hyller hverandre uansett hvor usmakelig man fremstår.

Jeg tror at en del alternative som hyller henne for å være modig, bør ta en grundig gjennomgang av hva Ingunn Røiseland egentlig står for. Ingunn Røiseland forsøker å fremstå som en søt og uskyldsren blomst. Hun stiller jo bare spørsmål, hun.

spot on

La oss ta en liten titt på hva Røiseland tidligere har skrevet om sentralbanken i USA.
«Federal Reserve ble til som en liten sammenslutning av mektige medlemmer av Illuminati og utgikk fra mange av de største, private, finansieringsinstitusjonene i Europa. Banken ble til i en situasjon hvor nasjonsbygging forutsatte tilgang på penger, og private bankiere eller finansfyrster forsto raskt hvilket potensiale som ligger i å drive utlån overfor en stat.Federal Reserve ble til i forlengelsen av huset Rothschild og i USA var det spesielt Rothschilddynastiet som hadde stått for utlån til staten. Relasjonen mellom Rothschilddynastiet, etter hvert Federal Reserve og den amerikanske stat utgjør et enormt smertefullt bånd, og det hevdes at Rothschild-huset har stått bak en rekke drap på presidenter, deriblant Lincoln, som har utfordret bankens rett til å trykke penger og fastsette rente.Kennedy var den siste amerikanske presidenten som utfordret dette systemet og det antas at det var dette som kom til å koste han livet. Federal Reserve er utrolig nok fortsatt ikke innberetnings- eller revisjonpliktige på bakgrunn av de avtalene som den gang ble inngått og holder i realiteten derfor USA som gissel.»

Hvis man leter etter myter om sentralbanker, særlig Federal Reserve, så er det en klassisk antisemittisk myte at den amerikanske sentralbanken ble kuppet i 1913, og blomstret opp under "de harde trettiåra" - da nazismen hadde sympati både i USA og Europa.

Anti-Defamation League har noen artikler som anbefales:
Jewish "Control" of the Federal Reserve: A Classic Anti-Semitic Myth
Anti-Defamation League  - The "Rothshild" Connection

Independent - The Rothschild Libel: Why has it taken 200 years for an anti-Semitic slur that emerged from the Battle of Waterloo to be dismissed?
RationalWiki - Rothschild family
RationalWiki - International Jewish conspiracy
Wikipedia - Antisemitic canard
Wikipedia - Economic antisemitism

Men det stopper ikke ved bankvesenet: 


Ingunn Røiseland går holocaust etter i sømmene …
 

Ingunn Røiseland går «holocaust etter i sømmene». Jeg trodde knapt det jeg leste, men la oss ta oss inn i hennes tankegods. Dette er fra hennes helt åpne Facebookprofil.

spot on22
 
Dette er ikke bare ille, det er historiefornektelse på det groveste.
"Brukt mange år på å finne ut hvor de 6 millionene ble drept".
Drapene foregikk for det meste i utryddelsesleirer i Polen, som Auschwitz, Treblinka og Sobibor.Belzec, Chełmno og Majdanek. – Jeg mener at Røiseland seriøst burde vurdere en tur med de Hvite Bussene

Ursula Haverbeck (enke etter Werner Georg Haverbeck - Hitler-tilhenger fra 1920-årene og høyreekstremist gjennom etterkrigsårene) er holocaustfornekter og har kalt holocaust for den største og mest varige løgnen i vår tid. Også den svovelpastorale antisemittiske bloggen Riksavisen, drevet av Jarle Johansen, har en artikkel om Ursula Haverbeck.

Den nynazistiske bloggen Nordfont hadde nylig en artikkel om Ursula Haverbeck hvor hun hylles. Nordfront har også en artikkel fra første april som ikke er en aprilspøk - «Holocaust» er en bløff.

Den videoen Røiseland linker til er spesiell. Kort fortalt handler det om at Haverbeck skriver en rekke brev til justisministeren i Tyskland og jødenes sentralråd og forlanger at de skal bevise at holocaust fant sted. Når de ikke orker å svare henne, er det selvfølgelig et bevis på at det ikke var noe holocaust.  Historikerne og ikke minst øyenvitneskildringene, et formidabelt arkiv av filmer, svært mange av de filmet av Nazistene selv, er ifølge Røiseland et falsum.

forstandog hjerte

Hun har også fått hjelp fra redaktøren av konspirasjonsfabrikken Nyhetsspeilet, Hans Kristian Gaarder. Mannen som titulerer seg som uavhengig forsker. Det er ikke lenge siden han ble fremstilt som forsker i en debatt på NRK som handlet om HPV vaksinen. NRK skyldte på at de ikke visste hvem Gaarder var, men bare ved å google navnet burde det har ringt kirkeklokker hos NRK. La oss se hva Gaarder bringer til torgs i tråden hos Røiseland.

lodz-gaarder1

Jeg vet rett og slett ikke helt hvor jeg skal begynne her. Riktignok ble de aller fleste massedrapene utført i Polen, men så sporer Gaarder fullstendig av.

Det var ifølge Gaarder Vatikanet som sto bak drapet på jødene, og SS var en jesuittkult. Han nevner også LODZ i Polen hvor det ifølge Gaarder ble ofret barn på rituelt vis.

Lodz var en av de største gettoen i de annekterte delene av Polen. Opprinnelig var formålet med gettoene å samle jødene for å effektivisere deportasjonen til nazistenes utryddelsesleirer. Utklippet taler for seg. Dette er historie fornektelse, og i tillegg skyver skylden for udåden over på Vatikanet. Det er hinsides vrøvl!

lodz-gaarder2

Ingunn omfavner dette tankegodset og stiller ingen kritiske spørsmål til Gaarder i det som er klassisk, antisemittisk tankegods.

dumskap

Akkurat, så det jødiske folk ble ofret av de som lot som de var jøder?Til slutt

At det sitter mennesker i vårt opplyste samfunn og hevder at holocaust ikke har funnet sted er for meg helt uforståelig. Noen av det verste med tankegodset til Røiseland og Gaarder er at de uanstrengt veksler mellom å spre Holocaust-fornektelse og i neste øyeblikk lansere ulike teorier om hvem som egentlig stod bak Holocaust. Det er noe med logikken som ikke henger på greip.

Ingunn Røiseland og Hans Kristian Gaarder drar rundt med sine foredrag om hvordan de mener verden henger sammen, hvor verdensbildet de presenterer er hentet fra et konspirasjonsmørkeloft hvor antisemittismen ligger i tykke lag. Dette er et miljø som roper og skriker om knebling, forfølgelse og mobbing når de møter noen som kritiserer deres tankegods.

Jeg blir ikke overasket hvis tråden forsvinner fra Røiselands åpne Facebook profil relativt raskt. Det kan hende at jeg da legger ut hele tråden, men vil sladde en del av navn på de som deltar der.

Viaplay - annihlation-2015-05-25_20-36-06


Jeg kan bare anbefale alle å se dokumentarserien - Annihilation - The Destruction of Europe's Jews (Tilintetgjørelsen på norsk). Serien ligger på Viaplay og bør ses av alle. Jeg kan også anbefale:  A Teacher's Guide to the Holocaust

5/19/2015

Jeg saksøker deg fordi jeg ikke liker det du sier

Ville du likt å bli truet med rettsforfølgelse for å kritisere alternative behandlere og selgere av luriumkurer? Settes det søkelys på hva en del aktører holder på med kan man risikere to ting. Aktørene du kritiserer angriper deg personlig og kan lage rene svertekampanjer. Det andre er at de kan komme med trusler om rettslig skritt, såkalt Strategic lawsuit against public participation, som kort og godt betyr at du saksøkes med tullete påstander for å stilne kritikk, og sørge for at den som blir saksøkt får så store utgifter at man trekker tilbake kritikken.

 

 top.788x447-11


Legemiddelverket og fagdirektør saksøkt

Det er ikke veldig lenge siden vi kunne lese at Legemiddelverkets Steinar Madsen, sammen med staten, var saksøkt for injurier av et selskap som markedsfører rugspirer - OralmatPte. Ltd. Saken ble omtalt her: Dagens Medisin – Nå må han møte i retten. Det er rimelig innlysende at dette dreide seg om Strategic lawsuit against public participation. Nå endte saken med at Oralmat Pte. Ltd tapte saken helt og holdent. Selskapet er fortsatt registert, men websider ser ut til å være nede.


Svensk blogger truet med anmeldelse 

Fra Sverige kunne vi i November 2014 følge opptakten til noe som kunne ha blitt en sak. Bloggeren Robin Enander opplevde at en leverandør av kolloidalt sølv truet med å anmeldelse, fordi han skrev kritisk om kolloidalt sølv, på sin da nyopprettede blogg. 

“Strax efter att jag registrerat domänen blev jag emellertid föremål för hot om polisanmälan från en av företrädarna för ett svenskt företag som tillverkar beredningar med kolloidalt silver. Vederbörande har bland annat figurerat här på Nyheter24 med en debattartikel nyligen uttaler Robin Enander”.Kilde

Selve trusselen var ikke til å ta feil av:

"Polisanmälan om grovt förtal och brott emot PUL är på gång! Den som äger domänet är en juridikstudent. Han lär aldrig kunna bli domare eller åklagare och inte heller polis. Vad det inte det jag sade tidigare? - De största bovarna finner man inom det juridiska etablissemanget", skriver Michael Zazzio, talesperson för företaget Ion Silver som saluför kolloidalt silver, på Facebook”.Kilde 

Etter det jeg kjenner til ble det ikke noe mer ut av den saken. Robin Enander studerer jus og lot seg ikke vippe av pinnen, og det ble bare med truslene. I Sverige finnes det en ganske stor Facebookgruppe som kaller seg Kollodialt Silver 2.0. I følge Enander fikk han mye negativ omtale der.


Saksøkt av British Chiropractic Association BCA

De fleste av mine lesere kjenner sikkert til den britiske forfatteren Simon Singh. Han skriver om naturvitenskaplige temaer. Her hjemme er han kanskje mest kjent for boken Trick or Treatment? Alternative Medicineon Trial. Boken er skrevet sammen med Edzard Ernst. (På norsk heter boken: Bløff eller behandling? Alternativ medisin under lupen)
I 2008 trykte Singh en artikkel i The Guardian, kalt “Bewarethe Spinal Trap” hvor han gikk hardt ut mot kiropraktikk. Det falt ikke i god jord. Han ble saksøkt av den britiske kiropraktorforeningen (British Chiropractic Association, BCA). Det hører med til historien at kiropraktorforeningen i 2010 trakk tilbake sitt søksmål mot Singh. Der er liten tvil om at dette var et forsøk på Strategic lawsuit against public participation for å stile kritikken fra Singh. De skjønte nok etter hvert at det ville skape mye støy og negativ publisitet hvis de kjørte en sak mot en profilert forfatter. Uansett har det kostet Singh rundt 20,000 pund som tilvarer 238 000 kroner (avrundet).   

Storbritannia har hatt en svært streng injurielovgivning, på grensen til det absurde. Mye av kritikken mot den britiske injurieloven var at personer og virksomheter i andre land kunne ta ut søksmål i Storbritannia, så lenge de kunne argumentere for at injurierende uttalelser skader deres navn i Storbritannia. Det forutsetter at de har en form for virksomhet i form av f.eks. en nettbutikk som var tilgjengelig for britiske kunder. Det førte til det vi kaller injurieturisme. En rekke kjente personligheter i Storbritannia gikk ut med et opprop og krevde endringer i injurielovgivningen. Det tok noen år, men det kom etterhvert endringer, i 2013 ble det vedtatt endringer. The Defamation Act som endringer heter trådte i kraft 1 januar 2014. Endringene gjelder foreløpig bare i England og Wales. I Skottland og Nord-Irland er ikke endringen implementert enda, så her kan kritikere av blant annet alternative behandlingsmetoder faktisk risikere søksmål etter den tidligere strenge injurielovgivning.   


Healer saksøker videoblogger

Den selverklærte healeren Adam Miller saksøker videobloggeren Stephanie Guttormson for å ha tatt for seg påstandene om at Miller kunne kurerer en rekke sykdommer. I kjent stil forsvant Healer Millers hjemmesider som dugg for solen når hans påstander ble kritisert, men som alle vet, på nettet blir aldri noe borte. Miller mener det var brudd på copyrightrettighetene da Guttormson bruke Millers egne videoklipp til å vise at Miller er en kvakksalver og sjarlatan. Miller hevder at kritikken skader butikken hans, og ikke minst mener han at han er ærekrenket. La oss se hva Miller har på menyen som han mener han kan kurere:

 •     cancer of any kind and any stage
 •     tumors
 •     fibromyalgia
 •     spinal injuries
 •     injuries of any kind
 •     toxicity / poisoning
 •     migraines
 •     back issues
 •     diabetes
 •     AIDS and blood diseases, such as Hep C
 •     epilepsy
 •     car accidents and head injuries
 •     vision and hearing problems
 •     allergies
 •     asthma
 •     gout
 •     ALS, MS, Lupus
 •     possession of the spirit by negative entities
 •     removal of spells, hexes, and effects of witchcraft
 •     drug addiction
 •     alcoholism
 •     infertility
 •     skin issues

http://web.archive.org/web/20130116130923/http://adam-healer.com/healing-sessions/

Dette er ikke en gang hele listen over alt Miller hevder han kan helbrede. Miller hevder at han fikk sine healerevner etter en alvorlig hendelse i hans liv hvor han var død i fire og halvt minutt. Han ble bragt tilbake til livet og kunne altså heale andre …  Jada …

Miller har lagt ut sin egen video som er et makkverk hvor han mener Guttormson ikke vet hva hun snakker om. Vel, listen fra Millers egen hjemmeside (som har merkelig nok har slettet) er ille. Er det noe vi har sett en del av så er det “healere” som hevder de kan kurere en rekke sykdommer, helt uten videre. Miller er rett og slett en luring som tjener penger på tull og tøys. Han forsøker nå å bruke rettsvesenet for å hindre kritikk.

Nå har Stephanie Guttormson lagt ut en oppfordring om støtte på gofundme.com. Det er allerede kommet inn nærmere 23 000 dollar. Søksmål i USA koster mye penger, og målet er å få samlet inn 75 000 dollar. Jeg anbefaler alle som leser bloggen til å gi et bidrag.   

FireShot Screen Capture #064 - 'HELP ME FIGHT A SLAPP SUIT by Stephanie Renée Guttormson - GoFundMe' - www_gofundme_com_SRGLegalFund

Vi kan ikke ha et samfunn der legitim kritikk møtes med absurde søksmål for å stilne kritikk. Det kommer også trusler om rettslig forfølgelse av legitim kritikk fra blant annet konspirative aktivistmiljøer i avisenes kommentarfelter her hjemme. I noen (avisers) kommentarfelt er det svært synlit at de modreres etter: «jeg har ringt redaktøren fordi jeg liker ikke at noen kritiserer det jeg skriver i kommentarfeltet, og jeg vurderer juridiske skritt videre mot avisen, hvis ikke kritiske innlegg fjernes». Vips, kritiske innlegg fjernes.  Det kan fort bli et demokratisk problem hvis redaktører og journalister lar seg skremme av dilettanter som bruker ufine metoder for å avskjære kritikk. Jeg vet at Vårt Land, og Bergens Tidene har vært utsatt for denne type press og trusler, og gitt etter. Avisene må ha litt ryggrad når dilettanter forsøker å avskjære kritikk med ufine metoder.

En annen trend er at alternative som kritiseres i meda er svært raske på labben og klager aviser og journalister inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU). Det blir noe komisk i den grad alternative hyler og remjer om ytringsfrihet. Det har de jo, men det betyr ikke at de er immunisert mot kritikk. Jeg husker godt reaksjonene som kom etter serien Folkeopplysningen. Det ble truet og skreket, og det var ikke måte på hvor forulempet de ble. Ser vi nå en gryende fremvekst av alternativaktører som forsøker å bruke rettsvesenet til å stilne kritikk? Jeg tror de foregner seg litt i så måte.   

 

 

Kilder:

Dagens Medisin - Nå må han møte i retten
Kolloidaltsilver.org - VAD ÄR KOLLOIDALT SILVER?
Nyheter24 - "Lögnarna bakom kolloidalt silver hotar oss kritiker till tystnad"

Dagbladet.no - Utnytter injurielover for å kneble medier
The Guardian - Beware the spinal trap
The Guardian - A pivotal moment for free speech in Britain
The Guardian - Simon Singh libel case dropped

Rawstory.com - Faith healer sues atheist video blogger for using science to expose him on YouTube as a ‘swindler’
Patheos.com - Faith-Healer Adam Miller Sues YouTuber for Calling Him Out on His Claims
Salon.com - Atheist trans blogger exposes “snake-oil salesman” faith healer and gets slammed with lawsuit
Techdirt.com - Faith Healer Adam Miller Sues Over Critical YouTube Video, Guaranteeing It Tons Of Attention

 

Relaterte bloggposter

Pseudovitenskapens fanebærere
Når ukrutt forgår …
Hallo, det er Holistisk Forbund. Er det mulig å få vern mot kritikk? Ikke det nei, adjø…
Når ble sjikane og mobbing en del av ytringsfriheten?
Alternativbevegelsens problembarn – Del 1

5/01/2015

Viktige fakta om GMO

Mennesket begynte å endre genetikken i planter for 10-12,000 år siden. Vi valgte ut de mest velsmakende, velegnede og mest robuste av plantene og endret den genetiske sammensetningen, faktisk før vi visste hva gener var. Planteforedling, som det heter, er kort og godt avl på planter for å oppnå større avlinger, bedre motstandsevne mot sykdom, kortere veksttid, og så videre.

Med konvensjonell avl er man begrenset av at man må krysse planter med ønskede egenskaper ved kjønnet formering, eller at det oppstår en gunstig mutasjon som man kan avle videre på. I gamle dager måtte man vente på at det skulle dukke opp tilfeldige, potensielt nyttige mutasjoner. Vår tids hovedpraksis, mutagenisering er en tilfeldig og ganske kaotisk prosess. Man skyter på et vis med hagle i blinde, og håper det vil lage noen interessante mønstre som en kan oppdage – litt som nåla i høystakken. Målet er å produsere mange forskjellige mutasjoner, for så å plukke ut de som ser ut til å ha lovende egenskaper. Deretter krysser man generasjon etter generasjon av hver interessant muterte plante, for å gjenopprette de gode egenskapene fra morplantene. Under denne prosessen skaper man tusenvis av planter. De fleste av disse vil senere ikke bli avlet på og blir ødelagt. 

GLP-Infographic 

Mer avanserte molekylære teknikker ble tilgjengelig rundt 1970. Da kunne forskerne mer presist endre gener i planter. RNA interferens teknikker tillater forskere å slå av gener som fremmer egenskaper vi ikke ønsker, mens rekombinante DNA-teknikker tillater at det settes inn gener som koder for ønskede egenskaper, som for eksempel at plantene tåler bedre klimatiske endringer og innsektsangrep. Genteknologi gjør at vi kort og godt kan være mer presise i hvilke egenskaper vi ønsker når vi avler frem nye vekster.

Vi har flere dokumentert tilfeller av avlinger som er genmodifisert for å tåle skadedyr. Vi har redusert bruken av giftige insektmidler vesentlig. GMO ris kan hindre at millioner av mennesker blir syke av vitamin A-mangel. I tillegg er det rimelig klart at genteknologi er en av de verktøyene vi har for å redde sykdomsherjede appelsintrær. I Florida har det herjet en plantesykdom som gjør at appelsinene ikke blir skikkelig modne, de forblir grønne. Sykdommen heter huanglongbing (HLB), (HLB). Sykdommen gjør appelsinene deformerte og bitre, og at de ikke blir ordentliglig modne, de forblir grønne. Nesten hver femte appelsinlund i USAs viktigste appelsinstat er rammet.

Genetic Literacy Project - GMOs vs. mutagenesis vs. conventional breeding: Which wins?
Genetic Literacy Pro - GLP Infographic: How crops are modified–Are GMOs more dangerous?
Genetic Literacy Project - What’s so “natural” about “natural crop breeding”? 


Golden Rice prosjektet

Et eksempel på hvor galt GMO aktivismen kan bære av sted finner vi når vi ser på Golden Rice prosjektet. Det er et humanitært non-profit prosjekt som faktisk kan redde millioner av liv. Golden Rice ble utviklet av Peter Beyer og Ingo Potrykus.  Golden Rice er utviklet for å hjelpe mennesker med A-vitaminmangel i den tredje verden. Derfor regnes den som den første genmodifiserte planten utviklet for humanitære formål. Utviklerne av Golden Rice inngikk et samarbeid med bioteknologiselskapet Syngenta for å for å få tilgang til patentbeskyttet teknologi fra de mange rettighetshaverne til patentene som ble tatt I bruk for å fremstille Golden Rice. Golden Rice skal tilbys gratis til fattige bønder. Forskning og utvikling skjer ved universiteter blant annet i land som berøres av A-vitaminmangel. Det er utført flere studier som vurderer Golden Rice som sikkert og trygt, og det ødelegger heller ikke biomangfoldet (Ris er selvpollinerende). Her er hjemmesiden til Golden Rice-prosjektet med mye informasjon, publikasjoner: The Golden Rice Project

Anbefalt: Minerva - Sulteforet på Vitenskap

Litt om Golden Rice - historikken på norsk, skrevet av Tage Thorstensen, forskningssjef i Seksjon plantebiologi og ugras på Bioforsk. Et lite utdrag følger:

«A-vitaminmangel kan føre til blindhet og død, og er et stort problem for fattige i Asia, Afrika og Sør-Amerika som har et ensidig, risbasert kosthold. Ifølge Potrykus, som holdt foredrag på Bioteknologinemndas debattmøte 22. november 2010, ville mye død og lidelse vært unngått hvis man hadde gjort Golden Rice tilgjengelig for feilernærte i utviklingsland i år 2000, da forskningen bak utviklingen av denne risen ble publisert. På grunn av omfattende regelverk og store krav til dokumentasjon er risen ennå ikke godkjent for dyrking, mer enn ti år etter at den var ferdigutviklet. Ifølge Golden Rice Humanitarian Project tar det ti år lengre tid og koster tjue millioner dollar mer å få godkjent en genmodifisert plante enn en som er fremavlet på tradisjonelt vis. Potrykus hevder at dette skyldes en overforsiktighet som ikke er vitenskapelig basert.» Kilde: Bioforsk - tidsskriftet Bion

På Filippinene har Greenpeace viet Golden Rice negativ oppmerksomhet. Et forskningsfelt for Golden Rice ble vandalisert og ødelagt av aktivister. Du kan lese om det her:
Slate.com - The True Story About Who Destroyed a Genetically Modified Rice Crop
CFact.org - Who paid for the golden rice eco-attack?
The Globe and Mail - Greenpeace’s Golden Rice stand should appall us all

Et omfattende regelverk og strenge krav til dokumentasjon har ført til at risen enda ikke er godkjent. Det er gått over ti år siden risen var ferdigutviklet. Det er forståelig at det tar lang tid å få godkjent en genmodifisert plante enn planter som er fremavlet på tradisjonelt vis, men GMO- aktivister har kjørt en knallhard kampanje hvor fryktretorikk, løgner og vandalisering brukes i et kynisk spill for å stoppe prosjektet. Aktivister burde kanskje holdes ansvarlig for helseproblemer? Scientific American - Golden Rice Opponents Should Be Held Accountable for Health Problems Linked to Vitamin A Deficiency


“However, after more then 10 years on the frontlines of the public debate concerning genetically modified organisms (GMOs), I have learned that even with the help of the media, rational arguments succeed in influencing only a small minority of the public-at-large. In short, rational arguments are poor ammunition against the emotional appeals of the opposition. The GMO opposition, especially in Europe, has been extraordinarily successful in channeling all negative emotions associated with the supposed dangers of all new technologies as well as economic “globalization” onto the alleged hazards presented by the release of GMOs into the food chain. This is one reason why the story of “golden rice” is so important: In the short history of GMO research, “golden rice” is unique in having been embraced by the public-at-large. The reason for this, I believe, lies in its emotional appeal: People are truly concerned about the fate of blind children, and they are willing to support a technology that offers the children at risk the opportunity to avoid blindness”. Ingo Potrykus - Golden Rice and Beyond


Greenpeace er en organisasjon som er kritisk til tiltaket med begrunnelse i at Golden Rice forurenser vanlige ris, noe som er umulig siden ris er selvpollinerende. De mener også at bøndene mister sine markeder, særlig eksportmarkedet. Det tas ikke høyde for at Golden Rice ikke er ment for eksport, men til konsum I land der A-vitaminmangel er utbredt. I tillegg mener Greenpeace at det er feil å pålegge bøndene å dyrke Golden Rice hvis dette er i strid med bøndenes religiøse tro. Det er ingen ønsker eller kan pålegge bøndene å dyrke Golden Rice. Det kan altså se ut som om motstanden mot prosjektet er av ideologisk art.

For Greenpeace må Golden Rice prosjektet være et dilemma. Hvis de motsetter seg Golden Rice så sier de jo at det er helt greit at millioner av barn blir blinde og dør på grunn av A-vitaminmangel. Hvis de støtter Golden Rice prosjektet, så vil det si at de faktisk støtter genmodifisert mat, det vil nok i så fall være en pinlig retrett. I en nylig rapport ble Greenpeace i India kåret som en "trussel mot nasjonens økonomiske sikkerhet".

Jeg anbefaler alle å lese artikkelen skrevet av Ivo Vegter for avisen Daily Maverick: When environmentalism becomes a crime against humanity. Den tar opp noen sentrale poenger hvor organisasjoner som Greenpeace faktisk gjør mer skade en gavn.

Patrick Moore, a co-founder* and former member of Greenpeace, has accused the environmental group of crimes against humanity over its opposition to Golden Rice, a genetically-modified variety that fortifies rice with vitamin A.

It is a testament to Greenpeace’s heartlessness that they could turn a blind eye to the millions of poor parents who watch helplessly as their children go blind and die before their eyes,” Moore says. “Greenpeace has lost the ‘peace’ in its name and is now only concerned with the ill-defined ‘green’ which apparently excludes the welfare of children”.

Kan ellers anbefale:
Word Health Organization: Global prevalence of vitamin A deficiency in population at risk: 1995-2005
US National Library of Medicine - National Institutes of Health: Prevalence of Vitamin A Deficiency in South Asia: Causes, Outcomes, and Possible Remedies


GMO - mais utviklet i Spania kan redde millioner av liv.

Mangel på vitaminer er et spørsmål om liv eller død i mange land i verden. Vitamin A-mangel påvirker 250 millioner barn, og rundt 400.000 blir blinde hvert år. Mange andre dør av diaré på grunn av ensidig kosthold basert på ris eller annet korn, med lite sporstoffer som beskytter dem mot infeksjoner. Tilstrekkelig tilskudd av vitamin A er vist å kunne redusere barnedødeligheten med 20 – 40 % I områdene der A-vitaminmangel er vanlig (Kilde: Global prevalence of vitamin A deficiency in populations at risk 1995–2005

I Spania håper et team av forskere å lindre denne sykdomsbyrden og dødeligheten med korn de har utviklet med genteknologi: Multinutrient mais. Forskjellen på en normal maiskolbe og en kolbe av denne maisen er klart synlig: En intens orange farge fordi den inneholder nesten 170 ganger mer beta-karoten, også kjent som provitamin A: Stoffet som gir orangefargen til gulrøtter. Innholdet av vitamin C og B9 er også forhøyet.

"- En porsjon av denne maisen [200 gram] inneholder så mye vitamin A en person trenger per dag," sier forsker Universitetet i Lleida Paul Christou. Samme rasjon gir også dagsbehovet for folat (vitamin B9), og rundt 20% av behovet for askorbat (vitamin C), ifølge en studie publisert i PNAS i 2009.

Så langt har man bare hatt transgene planter som har inneholdt ett enkelt vitamin, som Golden Rice. Det spanske teamet har tatt et viktig teknologisk skritt videre. De hevder dette er den eneste transgene planten som har forbedret innholdet av tre vitaminer på en gang. (Kunstig overførte gener kalles transgener, og genmodifiserte planter kalles derfor transgene planter).

Christou og resten av teamet hans på rundt femten forskere, har holdt på med utkilingen av denne maistypen i ni år, med god støtte fra EU. I 2008 mottok han et stipend fra Det europeiske forskningsrådet på mer enn to millioner euro for å utvikle bioteknologi som er nødvendig for å få maisen til å doble produksjonen av vitaminer.

Videre skal det nå gjennomføres en godkjenningsprosess I fire faser, slik at maisen kan konsumeres i land som trenger den mest.

Den første fasen er å teste kornet på mus for å se om det har de gunstige effektene på ernæring som man håper på. Studiene allerede er i gang ved Universitetet i Lleida, sier Christou. I den andre fasen vil teamet teste maisen på mennesker, sannsynligvis i første halvdel av 2015. Testene skal foregå ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Lleida, og InstituteofBiomedical Research i samme by.

I den tredje fasen vil de plante mais i feltforsøk, for å studere ulike agronomiske og trygghetsmessige aspekter.

Alle fasene vil være gjennomført i løpet av halvdel av 2015 (april var opprinnelig målet), forklarer forskeren. Derfra er det kolleger i andre land som er nødt til å videreføre prosjektet.

Omtrent 12 millioner mennesker går sultne til sengs hver kveld i Sør-Afrika, forteller Luke Mehlo, plantebioteknologiekspert ved Rådet for industriell og teknisk forskning i Sør-Afrika. "En mer næringsrik diett, ved hjelp av maisen fra Christou, kan redusere feilernæring over hele (det afrikanske) kontinentet," sier han.

Mehlo samarbeider med Christou å sjekke at maisen oppfyller alle kravene for å bli godkjent for planting i Sør-Afrika. Planen er å fortsette med feltstudier. "Vårt mål er å få alle nødvendige tillatelser i 2020," sier Mehlo. Et annet, lignende prosjekt er i gang i India, gjennom et samarbeid med landbruksuniversitet Tamil Nadu. Kilde: ChileBio - MAÍZ TRANSGÉNICO DESARROLLADO EN ESPAÑA PODRÍA SALVAR MILLONES DE VIDAS EN ÁFRICA

Den største barrieren for å realisere potensialet i multivitamin-mais handler ikke om vitenskap, men om regulatoriske problemer. En kan bare håpe at det ikke går med dette prosjektet som med Golden Rice prosjektet, som fortsatt ikke er blitt realisert på grunn av myndigheter som ikke ser ut til å kunne fatte vedtak på vitenskapelig grunnlag, men gir etter for press fra aktivistgrupper som sprer feilinformasjon og spiller uhemmet på frykt.


Andre maistyper

Her hjemme har Vitenskapskomiteen for mattrygghet VKM) utført en risikoanalyse av genmodifisert mais 59122 (EFSA/GMO/NL/2005/12).

“Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har ikke identifisert helseskadelige eller endrede ernæringsmessige egenskaper ved genmodifisert mais 59122 sammenliknet med konvensjonell mais”

VKM har utført en rekke analyser av ulike GMO maissorter som det er nyttig å sjekke ut. I tillegg har de liggende ute på nettet en rekke andre risikoanalyser som også bør være av intreresse liggende ute på nettet. 


Potet resistent mot tørråte
 

Et godt eksempel på vellykket genmodifisering er en genmodifisert potet som er avlet frem for ikke å bli rammet av tørråte. Det er hentet et gen fra en vill søramerikansk potetsort som er satt inn i produksjonspoteten Desiree, som nå er resistent mot tørråte. Man har altså flyttet resistensen mellom sortene. Den ville søramerikansk potetsorten var i utgangspunktet resistent mot tørråte.

Vanlig planteforedling ville tatt for lang tid. Innen genet er introdusert i produksjonspoteten kan soppen allerede ha utviklet seg til å overkomme resistensen, sier professor Jonathan Jones ved Sainsbury Labratory til BBC.

Tørråte er den plantesykdommen norske potetprodusenter bruker mest sprøytemidler på å bekjempe. Det et tankekors at det brukes sprøytemidler på å bekjempe sykdommen, når man i stedenfor kan bruke genetikk som gjør sprøytemidler overflødige. Forsøk med GMO-poteten har gått over tre år. Sommeren 2012 ble alle kontrollpotetplantene angrepet av tørråte, mens de genmodifiserte potetene var fullstendig resistente. GMO-potetene ga i tillegg dobbelt antall rotknoller. Utfordringen er å få potetsorten godkjent i Europa. Se også: Genmodifisert potet er resistent mot tørråte


Søtpoteter er naturlig genmodifiserte

En artikkel på forskning.no fanget min interesse - Søtpoteter er naturlig genmodifiserte

Det understreker bare mitt poeng i innlendingen at vi i flere tusen år allerede har endret den genetiske sammensetningen, faktisk før vi visste hva gener var. Noen utdrag fra artikkelen:   

“Bakterien Agrobacterium brukes til å genmodifisere planter på laboratoriet. Men da et internasjonalt forskerteam jobbet med å kartlegge virussykdommer i søtpoteten, gjorde de et overraskende funn: Søtpotetens DNA inneholder gener fra Agrobacterium – og kan ha gjort det i tusenvis av år.

Forskerne bak denne studien fant DNA fra Agrobacterium i alle 291 undersøkte søtpotetsorter. For å utelukke at dette bare var en bakterieinfeksjon, brukte forskerne mange forskjellige genetiske analysemetoder.

At en organisme har et gen i seg, betyr ikke at dette genet er aktivt. Noen gener er slått på, mens andre er slått av. Men forskerne studerte en av søtpotetsortene nærmere, og fant at det fremmede DNA-et var aktivt i søtpoteten. Ville slektninger av søtpoteten hadde få eller ingen spor av gener fra Agrobacterium”.

Her er selve undersøkelsen som artikkelen viser til: PNAS.org - The genome of cultivated sweet potato contains Agrobacterium T-DNAs with expressed genes: An example of a naturally transgenic food crop


Super bananen

A-vitamin-mangel i kosten er som nevnt en av årsakene til at folk bli syke og dør i en rekke land. Professor James Dale ved QueenlandUniversityof Technology i Australia mener at genmodifiserte superbananer kan løse problemet, skriver QUT News.

Bananen blir tilført betakaroten. De genmodifiserte bananene skal testes på mennesker ifølge Cnet News. Prosjektet har fått hele 50 millioner kroner i støtte fra den tidligere Microsoft-sjefen Bill Gates og hans Bill & Melinda Gates Foundation. Les også: Bill Gates-funded super bananasready for human testing


Effekten av GMO i jordbruket

Det hevdes hardnakket fra aktivisthold at GMO vil ødelegge jordbruket. Det er ikke noe som tilsier at det er hold i de påstandene.
En omfattende metastudie i PLOS ONE oppsummerer effektene av GMO for jordbruket i både i-land og u-land:

"I gjennomsnitt har bruk av GM-teknologi redusert bruken av sprøytemidler med 37%, økt avlingene med 22%, og økt bøndenes fortjeneste med 68%. Avlingsøkningen, og reduksjonen i bruken av sprøytemidler, er større for insektresistente vekster, enn for sprøytemiddelresistente vekster. Økningen i avlinger og fortjeneste er større i utviklingsland enn i utviklede land”  - A Meta-Analysis of the Impacts of Genetically Modified Crops 

impact-of-biotech_0

Anbefalt å lese: The Impacts of Biotechnology - A Close Look at the Latest Study

 

GMO mat pøses ut i markedet uten kontroll, eller vent nå litt … 

GMO mat blir ikke, slik enkelte later til å tro, sluppet på markedet over natten. Det tar flere år hvor det testes inngående. Dessverre er skremselspropagandaen øredøvende, og mange politikere lar seg rive med av skremmebildene. Det er trist.

Inforgrafen under viser hvor mange år det faktisk tar før GMO mat faktisk havner i butikkene.

FINAL GMOA_BiotechRegulation_Infographic 2014-FINAL

http://gmoanswers.com/studies/infographic-how-does-gmo-get-market

 

Ser vi en positiv holdningsendring til GMO?

England har en mer positiv holdning til GMO enn mange andre europeiske land. Det gjenspeiler seg også i et nytt forslag fra House of CommonsScience& Technology Committee, som kanskje vil innebære endringer i regimet for risikovurdering av GMO.

Når modige politikere ønsker å skrote dagens føre var-praksis, og reformere godkjenningsordningene slik at GMO kan bli et gode i stedet for et angstobjekt som hindrer fremgang, så er det et eksempel til etterfølgelse. Institutt for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) mener at GMO er en av flere teknologier som er nødvendige for å skape et bedre landbruk. EUs svært strenge "føre var-prinsipp" har blitt kritisert for å holde tilbake utviklingen av teknologi, til tross for at EU-kommisjonen ikke har funnet noen vitenskapelige bevis som knytter GMO modifiserte organismer til en økt risiko for miljøet eller for folkehelsen.  Nyttig å lese: Parliament.uk

På tross av løfterike signaler fra Storbritannia, så tror jeg dessverre at motstanden mot GMO-modifisering i matvarer kommer til å være stor i lange tider. Vi har politikere som lar seg påvirke av aktivistgruppenes budskap som apellerer til følelser og hvor fakta er underordnet. Det er derfor lett for aktivister å nå frem. De er velorganiserte og profesjonelle i kommunikasjonen, men ser vi på innholdet i det som de serverer er det mye fearmomongring og mange direkte løgner.

Et lite utvalg av uavhengige GMO studier
National Academy of Sciences kom i 2004 med en rapport som konkluderte med at det ikke var dokumentert negative helseeffekter av genmanipulerte organismer hos mennesker.Europakommisjonen kom i 2010 frem til samme konklusjon

AAAS Board of Directors On Labeling of Genetically Modified Foods skriver i sin rapport fra 2012 at det ikke er ikke er større risiko ved å spise GMO-mat sammenlignet med vanlig mat.
Statement by the AAAS Board of Directors On Labeling of Genetically Modified Foods
Fra GMO aktivister kommer det påstander om at vi får kreft av å spise GMO mat, men hva sier egentlig forskningen? The Conversation - Genetically modified corn and cancer – what does the evidence really say?

- Bt176 corn in poultry nutrition: physiological characteristics and fate of recombinant plant DNA in chickens
- Transgenic plants for phytoremediation: helping nature to clean up environmental pollution
- Poor competitive fitness of transgenically mitigated tobacco in competition with the wild type in a replacement series.
- Infestation of transgenic powdery mildew-resistant wheat by naturally occurring insect herbivores under different environmental conditions
- Sero-biochemical Studies in Sheep Fed with Bt Cotton Plants
- Subchronic feeding study of herbicide–tolerant soybean DP-356Ø43-5 in Sprague–Dawley rats
- Molecular analysis of the genome of transgenic rice (Oryza sativa L.) plants produced via particle bombardment or intact cell electroporation
- The fate of genetically modified protein from Roundup Ready soybeans in laying hens

GMO avlinger/mat er en av de mest analyserte temaene i vitenskapen.
Bloomberg Businessweek - How GMO Crops Can Be Good for the Environment
Iflscience - Study of 100 Billion Animals Finds GMOs Safe
Genetic Literacy Project - With 2000+ global studies affirming safety, GM foods among most analyzed subjects in science.
Det finnes en oversikt over de 10 siste årene med forsking på GMO som er verdt å få med seg.
I tillegg kan du laste ned et Excel regneark, hvor det ligger linker til 1783 studier som viser at det er trygt å spise GMO mat og at det ikke truer biomangfoldet. GMO er et av de mest gjennomtestede områdene gjennom historien.


Er GMO aktivismen emosjonelt drevet?

Et team av belgiske filosofer og plantebiologer har gjort et forsøk på å forklare hvorfor motstand mot genmodifiserte organismer (GMO) har blitt så utbredt, til tross for de positive tilbakemeldinger på hva GM-avlinger har gjort for jordbruket. I en artikkel publisert 10 april i Trends in Plant Science, hevder de at det menneskelige sinn er svært utsatt for de negative og ofte følelsesmessige inntrykkene som er satt ut av miljøgrupper og andre motstandere av GMO. Se også Science Daily - Psychology of the appeal of being anti-GMO

Anti-GMO retorikk og påstander appellerer sterkt til intuisjon og følelser. Det hevder i alle fall hovedforfatter StefaanBlancke, filosof ved Ghent University Department ofPhilosophy and Moral Sciences. Skremselspropaganda og missrepresentasjon som for eksempel at genmodifiserte planter forårsaker sykdommer og forurense miljøet får oss til å engasjere oss emosjonelt. Det er utfordrende å møte dette med fakta fordi det er et svært sammensatt bilde og forskningskommunikasjon er utfordrende å formidle, spesielt når man er emosjonelt engasjert. Paradokset er, at det er vel knapt noe felt hvor det finnes så mye forsking som på dette området.

Det har blitt et slags mantra at alle organismer har en slags essens og at alt som skjer i den naturlige verden skjer med en hensikt. Dette er i konflikt med evolusjonsteorien - ideen om at i evolusjonen av en art kan endre seg til en annen art. Det gjør at mange ser på naturen som en kraft og et formål som man ikke skal tukle med. Poenget er at naturen har tuklet med seg selv i millioner av år.  Derfor blir GMO-forskningen trøblete å forholde seg til for mange av oss. Poenget er at aktivistene er mye flinkere til å påvirke vår magefølelse enn det vitenskapen er. Det er kjedelig å sette seg inn i hyllemetere med forskingsrapporter. Det er mye lettere å konkludere med at alt som kan tukles med, er livsfarlig. Det er lettvint og ufarlig for rike folk i vesten å lytte til aktivistretorikken, for vi kjenner ikke konsekvensene av retorikken på kroppen. Jeg tror dessverre at det vil gå mange år før vi ser noen holdningsendring til GMO.

 

Relaterte bloggposter
Hvem kan du stole på i spørsmål om Genetisk modifisert organisme (GMO)?
Genetisk modifisert organisme (GMO) - mytene, løgnene og fakta


Eksterne blogger:
Saksynt - Glyfosat – kreftfremkallende eller ei?