22. august 2014

Pseudovitenskapens fanebærere

Vi lever i dag i et samfunn som er sterkt avhengig av teknologi på de fleste fronter. At jeg kan legge inn blogginnlegg, chatte osv er et resultat av vitenskap. Internett gir en spredningsmulighet på informasjon som redaktørene i verdens største aviser kan misunne. Skitt og kanel i form av overtro, konspirasjoner og annet tull kan spres ut over all verden med noen klikk. Og det blir opp til leseren å finne ut hva som er skitt og hva som er kanel.

Samfunn og skolevesen lærer oss at vi skal være kritiske - men ikke hvordan vi skal være kritiske. Min påstand er derfor at nøkkelen til ekte forståelse ligger i det vi velger å kalle kritisk tenkning. Å tenke kritisk er et redskap, en metode som kan læres. Hvis vi ikke bruker dette redskapet, er kunnskap i bunn og grunn ubrukelig. Hvem av oss har ikke hørt ”i følge nyere forskning på bla.. bla … Det finnes enkeltstudier og grupper som understøtter nær sagt enhver tenkelig påstand her i verden. Hvordan skille skitt fra kanel? Vi må se på totalbildet, hva viser forskingsrapporter/artikler og data i sum. Mye av det vi får servert til daglig av påstander tar vi god fisk, helt uten å underkaste det en del spørsmål.  Er det hold i påstandene vi får servert? Bygger de på redelig bruk av kilder? Finnes det flere kilder som underbygger eller tilbakeviser påstandene vi får servert? Synes de rimelige ut fra betraktninger av logikk og sammenhenger? Hva sier andre fagfolk? Ikke minst, lar påstander seg etterprøve? Finnes det innvendinger og alternative forklaringer?

Noe av denne feilaktige vitenskapen er bygd på antagelser, ikke teorier, og den er underbygd med fortellinger i stedet for vitenskapelige undersøkelser. I motsetning til vitenskapsmenn/kvinner er en del sjarlataner (som jeg velger å kalle de) lite begeistret for kritikk som kunne hjulpet dem videre. Ofte lar de være å sende inn arbeidene sine til fagtidsskriftene, der de kunne blitt gjennomgått av likesinnede. I stedet offentliggjør de “funnene” sine i aviser og ukeblader eller på Internett som "publication by press release". Der er det ikke noen innebygd mekanisme for å sile ut hva som er profesjonell kritikk, og hvor mange lesere kan la seg imponere av resultatene, uansett hvor upålitelige de er. Det som er et ny trend er at konspirasjoner i ulik grad gjemmes bak ulike grader av aktivisme, som igjen presenteres som samfunnskritikk. Særlig spørsmålet om GMO, klima, vaksiner er eksempler hvor media dessverre alt for ofte hopper på konklusjoner som bygger på feil premisser.

junk pres6-BW

From @miltonline - The Quackometer - What Doctors Don’t Tell You – A Publishing Sensation

De senere år har vår mediehverdag endret seg en god del. Vi leser ikke papiraviser i den grad vi gjorde før, siden internett har blitt allemannseie. De store medie/avishusene sliter med overgangen til å skape seg inntektsgrunnlag på nettet. Når fokus blir salg og opplag og ren økonomi, så taper journalistikken. En rekke aviser og journalister klager over at de får stadig mindre tid til hver sak. Annonseinntekter svikter, opplagene raser, lesertallene synker og medielandskapet endrer seg raskere enn avisene får etablert nye forretningsmodeller.

En del journalister fortjener kritikk når de, kanskje uten å skjønne det fronter pseudovitenskap. De blir på mange måter pseudovitenskapens markedsførere.  Bloggeren Gunnar Tjomlid som driver bloggen Saksynt har del ut en del bloggdask til journalister og redaksjoner fortjener det. Det deles ut bloggdask med rette når artikler presenter påstander som gir et gjenskinn av forskning, men som ikke er det, og hvor det er ganske opplagt at kildekritikken er preget av lettvinthet og i noen tilfeller bias hos journalisten. 

Dessverre så tror jeg at en del journalister ikke gir forskning den plass det bør ha i media, fordi de kanskje ikke tror at vi som publikum ikke vil skjønne detaljene. Det er synd, for det ligger en stor fare i at offentligheten går glipp av kanskje viktige saker, som angår mange mennesker. Et annet problem er at forskningen selv har problemer med å formidle fagstoff på en enkel måte, som gjør at vanlige folk kan få bedre grep om hva som presenteres. Forskere burde definitivt fått opplæring i hvordan media arbeider.

Problemet er at forskningsjournalistikk ofte er nedprioritert. Det er som regel ikke noen krav om bakgrunn som det kan være i andre deler av redaksjonen (hvis de i det heletatt har egne forskningsjournalister), og jeg har inntrykk av at stoffet ofte skal "dummes ned"; noe som gjør at man undervurderer sine lesere (sportsjournalistikk inneholder side opp og side ned med tabeller, resultater og prognoser osv, mens er det vitenskap, skal man helst ikke ha med tall virket det som. Hvis en fotballspiller er ute på grunn av skade, er det ikke måte på medisinsk stoff og prognoser som diskuteres og vurderes og presenteres.

Et annet problem er det vi kaller falsk balanse. BBC hadde for noen år tilbake en ryddesjau hvor BBC-rapporten som ble utarbeidet slo fast at vitenskapsprogrammene til BBC går for langt i å framstille "begge sider av saken". Det skapes en falsk balanse, der til dels idiotiske påstander og kranke teorier er likestilt med solid forskning innen et område. Vi som publikum forledes til å tro at det er stor vitenskapelig uenighet, når det i realiteten ikke er det. BBC har fulgt opp rapporten helt frem til i dag. Review of impartiality and accuracy of the BBC's coverage of science.
The Telegraph har senest i sommer en artikkel om falsk balanse: - BBC staff told to stop inviting cranks on to science programmes

Vitenskapen er under kraftig angrep. Det er betimelig å spørre; hvorfor tror vi ikke på vitenskapen? I en tidligere studie fra 2012 kan vi finne noen svar. Vi er i utgangspunktet ikke så veldig interessert i å endre på våre oppfatninger. Vi er sannsynligvis alt for ofte, utstyrt med en forestilling om verden, hvorav flere forestillinger er direkte feil. Hvorfor er enkelte vitenskapelige ideer og resultater så vanskelig å tro på? Hva er det som gjør vår hjerne så motstandsdyktig mot en del åpenbare fakta, som er underbygget med veldig mye dokumentasjon /facts?

Vi er i all for stor grad utstyrt med instinkter som gjør at vi utelukker vitenskapelige standpunkter som strider mot det vi selv tror er riktig. Avisen The New Yorker hadde 2012 en artikkel som er verdt å lese, og som forklarer noen av mekanismene til hvorfor vi ikke tror på helt åpenbare fakta.

Marcel Kuntz forskningsdirektør og mikrobiolog skriver en veldig god artikkel om  forskingen som er under angrep -The postmodern assault on science

“Postmodernist thought is being used to attack the scientific worldview and undermine scientific truths; a disturbing trend that has gone unnoticed by a majority of scientists”.

Pseudovitenskapen har forbausende gode kår. Båret frem av ulike aktivister og aktivistgrupper. Pseudovitenskapen har en tendens til å avle frem fanebærere som sprer nonsens og påstander som for lengst er plukket i fra hverandre.


Pseudovitenskapens fanebærere

En av pseudovitenskapens fanebærere her i Norge er Trond Skaftnesmo. Boka ”Folkefiender – om sannhetens pris og vitenskapens sjel” er Skaftnesmos antakelig mest omtalte verk. Her plukker han frem en bunke ”opposisjonelle forskere”  - og presenterere de som nåtidens Semmelweiss-er (en lege i Wien på 1800-tallet som oppdaget nødvendigheten av å etablere smittebarrièrer mellom obduksjonssalen og barselavdelingene, men ble fryktelig trakassert av det medisinske hierarkiet). Folkefiende-ordet henspiller på Ibsens Dr. Stockman fra ”En folkefiende”.

Som eksempler på Semmelweiss-er fra nåtiden velger Skaftnesmo ut tre forskere Andrew Wakefield (vaksiner og autisme), Olle Johansson – (høyfrekvent stråling) og ikke minst Arpad Puszta (genmodifiserte organisme). Det er helt katastrofale valg, og resten av boka glir over i konspirasjonsteorienes verden. Der Skaftnesmo tilsynelatende ser ut til å ha en en ”nøytral” holdning til de tre han ”gransker” blir det åpenbart at han systematisk velger ut deler av virkeligheten som passer en ”frikjennelse”, men like systematisk overser grove forskningsetiske overtramp. Skaftnesmo opptrer som en klassisk konspirasjonsteoretiker, og definerer sin egen virkelighet. Han legger til litt, trekker fra en god del, og resultatet blir tragisk lesining. Skaftnesmo må ha hatt et forutinntatt ønske om å ”frikjenne” de tre forskerne, og konstruerer så en virkelighet der de fremstilles som helter. Det er postmodernisme på sitt verste.

Skaftnesmo har en tydelig aversjon mot ordet ”konspirasjonsteoretiker”, og mener at bruken av dette ordet ”knebler” ham og andre som egentlig bedriver ”maktkritikk. Det er vanskelig å ta ham alvorlig. Det kan ikke kalles ”maktkritikk” å forsvare uetisk og uhederlig forskning, i den grad Skaftnesmo gjør det i ”Folkefiender”. Enda mer, å konstruere en parallell virkelighet, der man legger til og trekker fra de deler av historien som ikke passer, i den hensikt å påstå at omfattende konspirasjoner ligger til grunn for medisinsk forskning, politiske begivenheter og annet - er ikke noe annet enn ”konspirasjonsteori” i praksis. Klart konspirasjoner finnes, men Skaftnesmo klarer ikke finne dem. Å finne opp sine egne konspirasjoner er et dårlig alternativ, men det er det Skaftnesmo faktisk gjør.

En av Trond Skaftnesmo ivrigste støttespillere er GMO aktivisten og konspirasjonsteoretikeren Tore B Krudtaa. Han har bygd sitt lille univers rundt boken til Trond Skaftnesmo. ”Folkefiender – om sannhetens pris og vitenskapens sjel”. Han henviser til boken svært ofte og bruker den som som “bevis” i debatter på nettet. hvor han stadig drar frem Andrew Wakefield, Olle Johansson og Arpad Pusztai. Det hører med til historien at Skaftnesmo er også medforfatter på noen av Krudtaas bloggposter.


Forskningens dilettanter

La oss ta en grundigere  titt på “forskerne” som Skaftnesmo har hyllet,  og som Krudtaa har markedsført med stor iver. Hva sier egenlig forskingen til Wakefield, Olle Johansson og Arpad Pusztai? Skaftnesmo har ikke omtalt Gilles-Éric Séralini i noen særlig grad, men jeg velger å ta han med siden Tore B Krudtaa mener Séralini er en fremragende forsker, noe han ikke er.  

Andrew Jeremy Wakefield
Andrew Jeremy Wakefield er en mann som får rosende omtale i boken til Skaftnesmo, og hvor hvor Krudtaa løper rundt på nettet og poster hvilken fremragende forsker Wakefield er. Er han virkelig det? Jeg vier Wakefield litt plass i denne bloggposten, fordi påstandene om MMR vaksinen fører til autisme lever godt blant antivaksere og konspirasjonsteoretikere.  

Andrew Jeremy Wakefield er en tidligere kirurg og forsker som I 1998 publiserte en forskingsrapport hvor han hevdet at MMR-vaksine førte til autisme. Men historien begynte før 1998.
I 1996 fikk Wakefield en halv million dollar via en rettshjelpsorganisasjon hvor foreldre med autistiske barn vurderte å kjøre et massesøksmål mot helsemyndigheter og vaksineprodusenter. Det ble hevdet å være en sammenheng mellom MMR - vaksinen og autisme.
I 1997 forsøkte Wakefield å patentere en vaksine mot meslinger, som han påsto var mye sikrere. Han har konsekvent nektet for dette i ettertid.

I 1998 la han kronen på verket da han kom med sin rapport hvor han hevdet at MMR - vaksinen førte til autisme. Det skapte sterk skepsis til vaksinen i Storbritannia. Skepsisen spredte seg raskt til en rekke land, deriblant Norge.

I 2004 undersøkte Journalisten Brian Deer saken nøye. Han avdekket at Wakefield hadde forfalsket studien, og at han også hadde økonomiske motiver for å gjøre dette. Han oppdaget også at Wakefield planla å tjene penger på et ”Autism detections kits” .

Journalisten Brian Deer, som gjorde en avgjørende jobb med avsløringen av Wakefield, beskrives konsekvent som skandale-journalist, på grunn av sin bakgrunn fra Murdochs (beryktede) skandaleaviser. ”Hvem kontrollerer ham?” - er Skaftnesmos retoriske spørsmål, mens han overser konsekvent at Deer åpenbart må ha vært drevet av sin egen indre motivasjon, og sine ambisjoner om å gjøre noe journalistfaglig ”stort”. Deer fremstår som en typisk ”sulten” gravende journalist, aggressivt søkende etter å snu hver stein i en viktig sak.

Deers avsløring av Wakefield er et strålende stykke forskningsjournalistikk, prisbelønnet og høyt anerkjent av både journalister og forskere. Der Deer er en objektiv og grundig journalist, blir Skaftnesmo en skribent som legger til og trekker fra det som passer ham, og virker lite interessert i å formidle de deler virkeligheten som ikke passer hans forutinntatte syn.

Andre forskere gjorde en rekke oppfølgende studier fra ca 1999 og frem til i dag, men ingen studier viste noen sammenheng mellom MMR- vaksinen og autisme. Konklusjonen er at det ikke kan påvises noen sammenheng mellom MMR – vaksinen og autisme. Det finnes ikke en eneste peer-reviewed undersøkelse som støttet Wakefields påstander. I 2010 trakk det anerkjente medisinske The Lancet tilbake de siste av Wakefields artikler. Dessverre vil vaksinemotstanderne se bort fra alle fakta vdr Wakefield og hevde at MMR vaksinen forårsaker autisme.

VG.no - Forfalsket sammenheng mellom vaksine og autisme
Brian Deer.com - Exposed: Andrew Wakefield and the MMR-autism fraud
Brian Deer.com - Revealed: Wakefield's secret first MMR patent claims "safer measles vaccine"
BBC News - MMR researchers issue retraction
The Lancet - Retraction of an interpretation
Darryl Cunningham(Tallguywrites) - The Facts In The Case Of Dr. Andrew Wakefield
ScienceBlogs - More bad science in the service of the discredited idea that vaccines cause autism
CNN - Retracted autism study an 'elaborate fraud,' British journal finds
ABC- News - Lancet Retracts Controversial Autism Paper
Upworthy - It Took Studying 25,782,500 Kids To Begin To Undo The Damage Caused By 1 Doctor

Organisert fearmongring
I tillegg trekkes en person ved navn Ginger Taylor frem,  som skal ha samlet sammen en rekke undersøkelser/artikler som skal vise sammenhengen mellom vaksiner og autisme. Det viser seg at de banebrytende papirene hun satt på var tant og tøv. De viste kort og godt ikke det hun påstår. De er behørig plukket i fra hverandre her: Those Lists of Papers Claiming That Vaccines Cause Autism: They Don't Show What They Claim (Part 1) Å legge fem undersøksler og påstander som viser seg ikke å vise det de påstås å vise (puh…) det kjenner vi veldig godt igjen fra antivaksere her hjemme.

Ginger Taylor en antivakser som får betalt for å spre, eller pepre media med pseudovitenskaplige artikler og lenker til tvilsomme undersøkelser. And global warming is caused by the decrease in the number of pirates or: Why an inorganic chemistry journal should not publish a vaccine epidemiology paper. Ellers er det nyttig å lese: In which antivaccinationist Ginger Taylor is taught a lesson, and not by Orac

Vaksine - Autismesporet vil ikke dø
Autisme sporet er skikkelig gjennomgått internasjonalt gjennom flere år. Det er ikke funnet noen forbindelser mellom vaksiner og autisme. Jeg har tatt for meg påstandene grundig tildligere: Vaksinemotstandens kyniske ansikt.

Jeg kan også anbefale:
No doubt about it: no link between vaccinations and autism, major study finds
Vaccines are not associated with autism: An evidence-based meta-analysis of case-control and cohort studies
Study of 1.3 Million Kids Reveals Vaccines Aren't Associated with Autism 

Nylig kom antivaksmiljøet opp med en film som er laget av Andrew Wakefield, hvor historien er at Brian Hooker har fått opplysninger fra en (host, kremt …) anonym kilde i Center for Disease Control and Prevention (CDC), som kunne fortelle at tall som ble som ble funnet av Wakefield i 2001, viste at svarte barn har større risiko for autisme i etterkant av MMR-vaksinen ble bekreftet, og så bevisst skjult av CDC. Dette er selvfølgelig bare tøv.

Brian Hooker er en kar som har samarbeidet med Andrew Wakefield tidligere. Hooker har gått gradene, fra å være noen lunde i vater i vitenskapens verden, til å ha tatt turen langt inn i antivakslandet. Han har tidligere hevdet at thimerosal i barnevaksiner har vært årsaken til autisme, det stemmer heller ikke. Du kan lese om han her. Brian Hooker criticizes a vaccine safety study; hilarity ensues. Ellers kan jeg anbefale artikkelen fra Forbes som tar for seg blant annet Brian Hooker: - Who Was First With Shocking CDC Autism Data?

NaturalNews bruker en annen ekstremistside som kilde i en sak som går som en farsott i antivaksmiljøer, også her hjemme. Saken er at Brian Hooker har "intervjuet" kongressmann Bill Posey (som også er antivakser).

 

Krudtaa roter mye nå

I følge NaturalNews krevde kongressmann Bill Posey en høring i kongressen og en “uavhengig” etterforskning av CDC (Centers for Disease Control and Prevention) fordi han påsto at det ikke fantes uavhengige undersøkelser som viste at vaksiner førte til Autisme (så ille er det). Posey fikk svar på tiltale av CDC, han fikk en flere undersøkelser servert som viste at det ikke var noen klar sammenheng mellom vaksiner og autisme, og Poseys sabelrasling om etterforsking av CDC ble et ikke tema.

Påstandene om at svarte barn har større risiko for autisme i etterkant av MMR-vaksinen var ikke en gang et teama i intervjuet Brian Hooker hadde med kongressmann Posey. Bill Posey har som de fleste kongressmedlemmer hjemmesider hvor alle saker de er opptatt av og jobber med/for ligger ute på nett. Ikke et ord om hans “krav” om at CDC bør etterforskes ligger der. 

Men det stopper slett ikke der
Jeg velger å bruke litt tid på dette, fordi det viser så alt for tydelig hvordan fearmongring, og ikke minst ryktespredning i antivaksinemiljøene kan bre seg, under dekke av at det er reelt. Denne saken er alt annet enn det.

Jeg velger å bruke litt tid på dette, fordi det viser så alt for tydelig hvordan fearmongring, og ikke minst ryktespredning i antivaksinemiljøene kan bre seg, under dekke av at det er reelt. Denne saken er alt annet enn det.

La oss se litt på hva Science-Based Medicine skriver om saken - Did a high ranking whistleblower really reveal that the CDC covered up proof that vaccines cause autism in African-American boys?

“Regular readers who pay attention to the antivaccine movement almost can’t help but have noticed that last week there was a lot of activity on antivaccine websites, blogs, and Facebook pages, as well as Twitter and Instagram feeds. For all I know, it’s all out there on Pinterest (which I’ve never really understood), Tumblr, and all those other social media sites that I don’t check much, if at all. In particular, it’s been exploding under the Twitter hashtags#CDCwhistleblower, #CDCfraud, and #CDCPantsOnFire. It’s almost impossible to have missed it if you’re plugged in and pay attention to crank website.

Then, on Thursday night, a new video appeared, CDC Whistleblower Revealed. In this video, Brian Hooker proudly proclaims that the “whistleblower” is William Thompson, PhD, a senior researcher at the CDC, and co-author on quite a few vaccine safety papers, including a particularly important one in the New England Journal of Medicine in 2007.”

I begivenhetenes sentrum finner vi Brian Hooker og i bakgrunn antivaksorganisasjonen Age of Autism.

“The first thing one notices about the video is how intentionally inflammatory it is. The “malfeasance” (if such it is) being discovered is compared unfavorably—yes, unfavorably—to the infamous Tuskegee syphilis experiment. There are even lurid pictures of patients suffering from advanced syphilis and a mention of Peter Buxton, the Public Health Service investigator who blew the whistle on the experiment, because, apparently, to Wakefield and Hooker autism is just like end stage syphilis and Dr. Thompson is therefore the equivalent of Peter Buxton. The “malfeasance” being claimed is that the CDC supposedly covered up the link between MMR and autism in African American boys, hence the puffed up rhetoric about the Tuskegee syphilis experiment. Before I go into that more, there is one thing that bears mentioning here. The video even concludes with some serious Godwin references to the crimes of Hitler, Stalin, and Pol Pot, because, I guess, when it’s not like syphilis, autism is just like the mass murder of millions, at least in the minds of Wakefield supporters”.

Brian Hooker`s reanalysis of a 10 year old study

“The central claim in the video is that earlier MMR vaccination is associated with an increased risk of autism in African-American boys and that the CDC has spent the last 13 years covering this linkage up. These charges are based the result of a “reanalysis” by Brian Hooker in Translational Neurodegeneration entitled “Measles-mumps-rubella vaccination timing and autism among young african american boys: a reanalysis of CDC data.” The d which has been “reanalyzed” is from a study by DeStefano et al. in 2004 published in Pediatrics entitled Age at first measles-mumps-rubella vaccination in children with autism and school-matched control subjects: a population-based study in metropolitan Atlanta. That study was a case-control study in which age at first MMR vaccination was compared between autistic “cases” and neurotypical controls. Vaccination data were abstracted from immunization forms required for school entry, and records of children who were born in Georgia were linked to Georgia birth certificates for information on maternal and birth factors. Basically, no significant associations were found between the age cutoffs examined and the risk of autism. I note that, even in this “reanalysis” by Brian Hooker, there still isn’t any such correlation for children who are not African American boys”

Les resten av artikkelen fra Science-Based Medicine her som gir en fyldig og god innføring i hva dette handler om. Manipulering av data, konspirasjonsmongring, forvrenging av fakta, i den hensikt å så tvil og ikke minst diskreditere CDC, som antivakserne hater intens. Poenget er at Hookers tidligere analyser ikke på noen måte støttet at MMR vaksinen kunne føre til autisme, det gjør den ikke nå heller.

Kan også anbefale hva IflScience og ScienceBlog skriver om saken.
IflScience: - No, The CDC Is Not Covering Up Evidence That Vaccines Cause Autism
ScienceBlog: - A bad day for antivaccinationists: A possible retraction, and the “CDC whistleblower” issues a statement

I en debatt på Kurt Oddekalvs Facebookvegg sommeren 2013 vedgikk Krudtaa at han ikke hadde lest andre kilder om Wakefield enn boka til Skaftnesmo. På det tidspunktet hadde Krudtaa skrevet to debattartikler om Wakefield-saken og en endeløs serie med til dels aggressive kommentarer mot alle som betvilte påstanden: at Wakefield var en helt. Krudtaa fortsetter å spre feilaktive påstander om at MMR vaksinen fører til autisme. Det må Krudtaa selvfølgelig få lov til, men det er ingen ting i dag som tilsier at MMR vaksinen fører til autisme. Autisme – vaksinesporet er noe av det som det er forsket mest på de siste 15 årene, og så langt er det ikke funnet noen link mellom vaksiner og autisme. Krudtaa har tydligvis ikke fått med seg dette.  
 
krudtaa hykller wak

I sin bok overser Skaftnesmo at forskningsfronten på autisme i dag har falsifisert vaksiner som mulig årsak til autisme. Han overser det etisk forkastelige i å gå ut med advarsler mot en bestemt vaksine (slik Wakefield gjorde), uten å ha data som tyder på at noe var galt, uten å redegjøre for at han selv hadde økonomiske interesser i et konkurrerende vaksinekonsept. Wakefield er definitivt ikke noen fremragende forsker. 


Olle Johansson 
Olle Johansson er også en som det stadig henvises til. Han var en av de som sto bak Bioinitiative 2007-rapporten som konkluderte med at mobilstråling og stråling fra Wifi-nettverk var skadelig. Aviser hoppet på og dro frem skrekkscenarioer som er mildt sagt snåle, men dette viser en del av problemet. Det er viktig å vise at en sak har to sider, en balanse. Da får dårlig forsking like mye fokus som god forsking. Det er kort og godt et stort problem.

Olle Johansson en av forskerne som stå bak Bioinitiative 2007-rapporten som skulle undersøke evnt helseeffekter av elektromagnetiske felt. Johanssons forskning ble slaktet fullstendig av det svenske vitenskapsrådet i en rapport om helseeffektene av elektromagnetisk felt.

“De utländska sakkunnigas omdömen om Johanssongruppens epidemiologiska studier vid Karolinska institutet är entydigt negativa. De bedöms vara ”largely hypothetical” och slutsatserna ”very speculative”. Studierna av ett samband mellan hudcancer och TV- och FM-sändningar röner mycket stark kritik för att undertrycka kända orsakssamband. De av Olle Johansson redovisade tidsmässiga sambanden mellan utbyggnader av FM/TV-nät och ökning av insjuknande i melanom anses, av en av de sakkunniga, tvärtom tala mot ett orsaksmässigt samband. En annan av de sakkunniga anser Olle Johanssons grupp vara ”totally out of control in its interpretations and assertions based on ecological studies whose mistakes any journalist would recognize”

Også internasjonalt er Bioinitiative-rapporten slaktet grundig.

Bioinitiative-rapporten hadde en åpenbar slagside. Ikke en eneste henvisning til studier som ikke støtter deres konklusjon. Den er skrevet på en måte som helt åpenbart hadde som mål å ikke finne ut om EMF kan ha negative helseeffekter ved å se på alle de beste data, men derimot demonstrere at det hadde negative helsefelter. Da plukket de ut forsking som demente ville vise dette. Det er jo helt håpløst.

Olle Johanssons dro også slutninger om at lungekreft hos røykere ikke egentlig skyldes røyking alene, men derimot utbyggingen av FM-radiomaster fra 50-tallet og utover.

Olle Johanssons fikk i 2004 den ikke spesielt ettertraktede prisen som «Årets förvillare» av den svenske skepsisforeningen VoF.

Olle Johansson er også aktiv på andre felt, der han fremstår med forsker/professortittel – men uttaler seg om fagfelt han aldri har jobbet med. Nylig har han skrevet om GMO i Bergens Tidende. Han var selvsagt svær kritisk til GMO-er. Han skrev også en kronikk der han påsto at skogdød i Norden kunne skyldes Fukushima-ulykken i Japan. Det hører med at det så å si ikke er registrert forurensning fra Fukushima i norge, og ingen seriøse planteforskere støttet påstandene.

Gunnar Tjomlid har tatt for seg Olle Johansson forsking her: Nei, mobilstråling er fortsatt ikke farlig. Kan også anbefale: Om karse, wifi-stråling, og en snurt naturfaglærer.
Også i andre land har dette blitt tatt opp: Danish School Experiment with WiFi Routers and Garden Cress, Good Example of Bad Science

Her er hva andre miljøer skriver om tøvet til Olle Johansson - Disconnected from Science: Part I og ikke minst: Disconnected from Science: Part II
Omtalt tidligere her hjemme av sprøytevarsleren: Den nye alarmprofessoren

Anbefaler Ben Goldacre artikkel: - Wi-Fi Wants To Kill Your Children… But Alasdair Philips of Powerwatch sells the cure!

Det er gjort en god del forsking på sensitivitet mot mobil og Wifi stråling. Så det kan være greit å ta en titt på: - electro-sensitives & electrohypersensitivity

“A systematic review of 31 experiments testing 725 "electromagnetically hypersensitive" participants concluded:

The symptoms described by "electromagnetic hypersensitivity" sufferers can be severe and are sometimes disabling. However, it has proved difficult to show under blind conditions that exposure to EMF can trigger these symptoms. This suggests that "electromagnetic hypersensitivity" is unrelated to the presence of EMF, although more research into this phenomenon is required.

Twenty-four of these studies found no evidence supporting biophysical hypersensitivity. Seven reported some supporting evidence. "For 2 of these 7, the same research groups subsequently tried and failed to replicate their findings. In 3 more, the positive results appear to be statistical artefacts. The final 2 studies gave mutually incompatible results....metaanalyses found no evidence of an improved ability to detect EMF in 'hypersensitive' participants.1 A 2012 study using smart phones and dummy phones got the same kind of result: people self-diagnosed with electrohypersensitivity could not detect RF-EMFs better than controls”


Arpad Pusztai

Arpad Pusztai som ble sparket fra jobben hos Rowett Institute etter 30 år etter å ha offentliggjort resultatene som viste økt krefthyppighet hos rotter som spiste GMO-poteter. Han bedrev "publication by press release", noe som ikke er ansett som anstendig forskningsetikk. Man skal ikke gå ut med resultater som ikke er kvalitetssikret, helst gjennom fagfelleevaluering. Han hadde rett og slett ikke gode nok data til å underbygge påstandene sine.
Arbeidsgiveren behandlet han nok dårligere enn han fortjente, men det alene rettferdiggjør ikke påstandene han kom med, noe en kan lese om her:

Academics Review - 1.1—Pusztai’s Flawed Claims

“A panel of experts, the Royal Society and food-safety scientists in regulatory agencies around the world, all have concluded that the study does not demonstrate that the GM potatoes were unsafe in any way.  Although Pusztai travels around the globe fear-mongering about the dangers of GM crops, it is ironic that even if his study were correct, it would only prove that those specific potatoes were unsafe, and not that all GM crops are unsafe as he seems to be claiming.  For the record, the potatoes in question were a research project; they were never submitted to regulators and they were never commercialized.”

NCBI.com - Genetically modified foods and the Pusztai affair


Gilles-Éric Séralini
Skaftnesmo har i liten grad omtalt Gilles-Éric Séralini, noe som nesten er litt rart. Men Tore B Krudtaa drar stadig frem hvilken fremragende forsker Gilles-Éric Séralini er. Svært mye tyder på at han ikke er det.

Séralin er forskeren som er kjent for å ha gjennomført en studie med rotter som ble fôret på genmodifisert mais. Studien ble publisert i Food and Chemical Toxicology i september 2012 og konkluderte med høyere forekomst av kreft hos rotter som spiste GMO-mais, sammenlignet med rotter som gikk på en vanlig diett. Studien til Séralini gikk på tvers av all tilsvarende forskning og vakte naturligvis oppsikt. Det førte til at en rekke land fattet politiske vedtak som begrenset omsetning av GMO-mat på grunn av Séralinis forskingsresultater. Så begynner det morsomme: - Når studien ble gjennomgått av andre forskere på området viste det seg at studien hadde store svakheter. Det kom også frem at det forelå interessekonflikter som ikke var oppgitt som var egnet til å påvirke resultatene. 

Resultatet av studien var sterkt avvikende til all annen gjennomført forskning på det samme produktet, og det vakte selvfølgelig stor oppsikt i media. Séralini fikk også sterk kritikk for å ha brutt etiske standarder for å utsette forsøksdyr for grusomme lidelser.

New Scientist - Study linking GM crops and cancer questioned
Wikipedia - Séralini affair
Forbes.com - Scientists Smell A Rat In Fraudulent Genetic Engineering Study
Forbes.com - Does the Seralini Corn Study Fiasco Mark a Turning Point in the Debate Over GM Food?
Science Based Medicine - The Seralini GMO Study – Retraction and Response to Critics
Science 2.0 - Hyped Séralini GM maize study looks worse every day
Science 2.0 - European Food Safety Authority Reviews, Dismisses Séralini Maize Study As Hopelessly Flawed
Nature.com - Hyped GM maize study faces growing scrutiny
Retraction Watch - Controversial Seralini GMO-rats paper to be retracted
Academics Review - Scientists Smell A Rat In Fraudulent Study
RationaWiki.org - "GMO causes liver and kidney damage" study re-analyses
RationaWiki.org - "GMO causes cancer" study
Kevin M. Folta - The Myth and Reality of Terminator Seeds
Kevin M. Folta - Seralini's Connections to Quack Science and Strange Philosophies GMO Pundit a.k.a. David Tribe - CRIIGEN

På mange måter er GMO - aktivismen ikke helt ulik debatter om vaksiner, og ikke minst klimadebattene som gikk varmt for seg for noen år siden. Fearmongring, myter og manipulering av data ser ut til å være gjennomgangsmelodien, også her. Dessverre drukner mange gode argumenter mot GMO i konspiratorisk vås fra aksjonister ala Krudtaa ved at de gjentar de samme tøvete påstandene i en evig spiral, helt uten å ta hensyn til innvendinger. Det genererer bare støy.

Fra leieren til Séralini kom det nylig en ny pamflett som hevder at han har rett I sine tidligere forsøk: - Republication of the Séralini study: Science speaks for itself

Det er Seralinis team og GENØK-folk som har publisert dette. Dette er så pinlig at det burde hete: “Journal of horrible studies".  Avisen Forbes har sett på saken og den «nye artikkelen» til Seralini er like dårlig som den gamle. The Forbes.com - Zombie Retracted Séralini GMO Maize Rat Study Republished To Hostile Scientist Reactions

Forøvrig er det greit å ta en titt på på hva Retraction Watch sier om den refriserte Séralini studien:  -
Retraction Watch - Retracted Seralini GMO-rat study republished
Retraction Watch - Republished Seralini GMO-rat study was not peer-reviewed, says editor

Dette er en en god oppsummering av den såkalte Seralini-skandalen, historien om et stykke fransk forskningsjuks som all verdens GMO-motstandere fremdeles viser til!Slate.com - GMO Opponents Are the Climate Skeptics of the Left

Jammen det finnes ikke noen langtidsstudier, jo det gjør det
Det en skal huske på er at allerede før Séralini-studien ble publisert ble utført mange langtidstudier, samt en rekke flergenerasjonsstudier. PR-maskinen til Séralini klarte imidlertid å få inntrykket av en unik langtidsstudie til å feste seg i befolkningen. Den dag i dag tror svært mange at andre studier ikke ikke eksisterer, og at Séralini er den eneste som har forsket lengre enn 90 dager på dette.

ScienceDirect - som har samlet data fra 12 ulike langtidsstudier med GMO-mais - utført for offentlige midler – som slår beina under Seralini. Som en kan se av metastudien fra Science Direct var det allerede før Séralini-studien ble publisert, utført mange langtidstudier de 2 siste årene, samt en rekke flergenerasjonsstudier.
ScienceDirect - Assessment of the health impact of GM plant diets in long-term and multigenerational animal feeding trials: A literature review .

GMO aktivister hyler svært så ofte om industrifinansierte studier av GMO som taler matindustriens sak. En skal selvfølgelig være obs på det, men dette er et problem som også slår andre veien. Det er en del “forskning” som er finansiert av GMO – aktivistmiljøer og andre anti GMO – interesser.  

"Environmental Sciences Europe was established in 1989 as Umweltwissenschaften und Schadstoff - Forschung (German for
Environmental Science and Pollution Research)", but changed to its current name in 2011.
It has published 22 articles dealing with GMOs. 15 are from authors opposed to GMOs (some papers have a quite aggressive tone) or members of anti - GMO organizations, or with financial links to anti - GMO lobbies. (...) The journal claims to be peer-reviewed.
GMO papers in Environmental Sciences Europe

Det er mange industrifinansierte studier, faktisk er de i flertall, men det finnes nå også svært mange uavhengige studier. Biofortified’s current list of 126 independent GMO studies from the GENERA project), however includes some meta-analyses/literature reviews/”studies that review what studies exist to date.

Hva med industrifinansierte studier. Er de pålitelige? Hvis uavhengige studier og industriens egne studier kommer frem til de samme konklusjoner, så er det en sterk indikator på at industriens studier er pålitelige. Nyttig å lese:  About those industry funded GMO studies… 

GMO – Aktivsmens bakspillere
Hvem er bakspillerne i aktivismen mot GMO? Det er sannsynligvis mange, men det er noen som blinker seg ut her. En av de er lobbyen for "organisk" mat i USA som er mektig og kjører et knallhardt løp mot blant annet Monsanto. De er råe på å plante og distribuere manipulert informasjon. I tillegg vil antikapitalister anarkister og aktivister  forenes i et intenst ønske om spre påstander, myter og skremselspropaganda om GMO, som igjen blir et symbolet på all ondskap i verden.

Politiske partier ser at de kan sanke stemmer på saken, som så langt jeg kan bedømme er basert på følelser, overdrivelser, frykt og alt for lite fakta. Fakta er ikke alltid lett å selge. Det er alltid noen som ser seg tjent med at forskingen rundt GMO ikke får den eksponering det trenger for at det skal fattes rasjonelle og fornuftige beslutninger. Det finnes etterhvert svært mange undersøkelser som sier at GMO mat er trygt å spise: GMO Pundit a.k.a. David Tribe - 600+ published safety assessments

Krudtaa har skrevet en bloggpost han kaller:  Regulereingsfarsen rundt GMO. Der drar Krudtaa frem to av sine pilarer - Arpad Pusztai  og selvfølgelig Gilles-Éric Séralini,  som er “avskiltet” som autoriteter når det gjelder GMO.  Kruftaa er riktig nok er en GMO aktivist med en klar agenda, men hans kunnskaper om GMO virker ikke å være preget av fakta, og hans kildekritiske sans står til stryk.

Krudtaa mener regulerende myndigheter tar feil, men klarer ikke å påvise hva de tar feil i. Han hovedkilde er igjen boken til Trond Skaftnesmo og noen aktivistsider. Ellers er bloggposten til Krudtaa et god eksepel på fearmongring og kirsebærplukking, noe som er gjennomgående på mange av hans bloggposter.

Legg merke til retorikken som f.eks Tore B Krudtaa bruker når han bringer teamet GMO til torgs. Bodiva.com - Activism 101 – How to Write Like An Angry Internet “Expert” on GMOs

Spiser du GMO mat blir du syk, eller vent nå litt …  
Fra GMO aktivister florer med påstander at vi får kreft av å spise GMO mat, men hva sier egenlig forskningen? The Conversation - Genetically modified corn and cancer – what does the evidence really say?
Vi hører stadig at bønder bruker alt for mye kjemikaler i sin produksjon av jordbruksprodukter. Kan det være at GMO faktisk gjør at bøndene bruker mindre plantevernmidler? The Conversation - Genetically modified crops shrink farming’s pesticide footprint. Les også: The Salt - Top Five Myths Of Genetically Modified Seeds, Busted

Marcel Kuntz, som er en ledende skikkelse i fransk GMO-forskning, har flere solide essays bak seg om pseudo- eller antivitenskapelig virksomhet fra ulike aktivistgrupper (NGO-er), særlig mht GMO.

Han tar for seg hvordan NGO-er angriper forskning under dekke av "varsling", maktkritikk  eller uavhengig forskning". Legg merke til at ikke bare Seralinis CRIIGEN, men også norske GenØk - et forskningssenter tilknyttet Universitetet i Tromsø blir adressert som et pseudo-/antivitenskapelig miljø. Det er et veldig sterkt signal at Kunz framhever GenØk som et pseudovitenskapelig miljø.“Parallel science” of NGO advocacy groups: How post-modernism encourages pseudo-science.

 

Et konspirativt univers.

Som jeg nevnte lenger oppe. Tore B Krudtaa har bygd mye av sitt lille univers rundt boken til Trond Skaftnesmo, som han bruker som “bevis” i debatter på nettet. Skaftnesmo står bak noen bloggposter inne på bloggen til Krudtaa. Krudta er er også vaksinemotstander (antivakser), GMO aktivist, og veldig glad i en rekke konspirasjoner, som stadig resikuleres og presenteres som som samfunnskritikk, men som er radbrukket gud vet hvor mange ganger som tull og tøys. Jeg snakker selvfølgelig om Chemtrails, samt myter om Federal Reserve, for ikke å snakke om Agenda 21 osv …osv. Jeg skal komme tilbake til noen av de sentrale konspirasjonene som Krudtaa stadig markedfører rundt på nettet.

Krudtaa har tidligere vært en kontroversiell lokallagsleder for Miljøpartiet De Grønne i Sandefjord, det er han ikke lenger. Skal også komme tilbake til akkurat den delen lenger ned i bloggposten. 


Tror jeg blir hjemme i dag. Jeg har fått chemtrails …
Tore B Krudtaa er opptatt av konspirasjonstøvet Chemtrails. Men hva snakker vi om her?

chemtrails-Kruttern

Chemtrail theories were first brought to prominence in the 1990s by paranormal pusher and talk radio host Art Bell. Aided by the internet, it is now a world wide phenomenon and chemtrail watchers all over the globe exchange photographs and videos of their favorite contrails on forums and youtube.

Chemtrails were mentioned in US House Bill HR2977,[5] October 2, 2001, which banned various types of weapons in space. The reference to chemtrails was eventually removed, but the original inclusion is cited as evidence that they are a real phenomenon. Given that the original bill was introduced by Dennis Kucinich, it perhaps reveals more about Kucinich than about whether chemtrails are real.

The chemtrail conspiracy is most popular among those familiar with the New World Order and who claim that the spray is designed to pacify populations, either by making them sick, or some sort of mind control.

Her hjemme er dette tullet bragt til torgs av Per-Aslak Ertresvåg. Det er helt greit å være bekymret for forurensning og klimaødeleggelser, men å vikle hodet inn i regelrett vås fører bare til at vi mister fokus på reelle farer vi bør være på vakt mot.

Her er en artikkel fra konspirasjonstankesmia Nyhetsspeilet hvor en kan se tullet i full åpenhet. det var ikke noen susksess den aksjonen de skulle ha mot chemtrails.
Vepsen - Laber chemtrails-oppslutning

Vanlige kondensstriper bak flymotorer er vanndamp frosset til iskrystaller som fordamper relativt fort, men kjemikaliespor blir sagt å være noe helt annet. I følge konspirasjonsklovner dreier det seg om bevist spredning av aluminium, barium, og en rekke andre ukjente kjemikalier og partikler". Dette er for å ta livet av oss, ifølge en del mennesker med litt for aktiv fantasi. Det er vel noe av den mest korka måten å ta livet av oss på … når det finnes mer effektive måter å ta kål på oss. Greit å nevne at vi lever vi stadig lenger …

Contrail Science - Chemtrail Non-science
NASA - The Contrail Education Project
Chemtrail conspiracy theory
"Contrails don't Persist" with a Study of 70 Years of Books on Clouds
A Million Poisoning Planes
chemtrails (contrails)
Chemtrail scare! It’s that damn dihydrogen monoxide!
Kjemistripe, garantert!
Slik dannes stripene på himmelen
"Contrails don't Persist" with a Study of 70 Years of Books on Clouds
På sporet av chemtrails-konspirasjonen
MetaBunk - Debunked: Pilot Forgets To Turn Off CHEMTRAILS while landing [Aerodynamic Contrail, Wake Vortex]

Jeg kan bare anbefale artikkelen: På sporet av chemtrails-konspirasjonen som tar for seg hva dette faktisk dreier seg om.

Begrepsforvirringen er konspirasjonsteoretikerens kjennemerke  
Krudtaa bør slutte å kalle det chemtrails når han muligens mener geoengineering.

Royal Society lanserte i 2009 en rapport som tar for seg de mest aktuelle teknologiene som er i bruk vdr geoengineering og hva status egentlig er. Tittelen er: Geoengineering the climate: Science, governance and uncertainty. Også i Lille Norge forskes det det på klimafiksing: En kan lese intervjuet av Kari Alterskjær ved UiO som intervjues av Richard Black ved BBC News – Science & Enviroment. Det er viktig å være klar over at dette kun er forskning. Omfanget er ikke stort, og tatt i betraktning klimaproblemenes alvor er det trist at ikke verdenssamfunnet bruker mer ressurser på disse ”siste-utvei-teknologiene”. Det foregår ikke geoengineering i stor skala. Det sprøytes ikke fra fly, og det som skjer skjer i åpenhet. Det er bare forsøk i ganske liten og puslete skala. Artikkelen Geoengineering – hvordan fikse på jordas klima gir en grei innføring av hva geoengineeringer, hva som er mulig, ikke minst hva som trenger mer forsking.

Geoengineering er en kompleks disiplin som omfatter atmosfærisk kjemi , økologi , meteorologi , plantebiologi. Miljøorganisasjoner er svært tilbakeholdne med å støtte geoengineering for at dette kan svekke en allerede skjør debatt og rokke ved et minimum av forpliktelser rundt drivhusgasser i dag mellom landene.

Asilomar International Conference on Climate Intervention Technologies var en konferanse om geoengineering hvor et av hovedpunktene var å se på risikoen ved å drive med miljømessige inngripen og faktisk også meisle ut et slags regelverk (forslag) og lage klare regler for åpenhet rundt værmodifisering mellom annet.

“The Asilomar International Conference on Climate Intervention Technologies was a conference developed by Margaret Leinen of the Climate Response Fund and chaired by Michael MacCracken of the Climate Institute. The conference took place in March 2010 and the recommendations were published in November 2010. The goal was identify and minimize risks involved with climate engineering (geoengineering), and was based on the 1975 Asilomar Conference on Recombinant DNA which discussed the potential biohazards and regulation of biotechnology. A group of over 150 scientist and engineers gathered together with lawyers, environmentalists and disaster relief workers in an open meeting to avoid accusations of consipiracy during this discussion.[1] The Asilomar Conference focused exclusively on the development of risk reduction guidelines for climate intervention experiments.[2” ]Kikde

Poenget er at fly forurenser. De slipper ut CO2 og NOx. . Det er ikke noen hemmelig plan hvor kommersielle flyselskaper er med i en gigantisk plott som går ut på at de driver “hemmelig” klimafiksing.  Her er en grei oversikt over hvordan fly forurenser. sjekk også: En flytur til London forurenser like mye som et halvt år med bilkjøring 


Vann har minne,  eller vent nå litt …
 
Vann som har minne, vel. Dette er egentlig en gammel sak, men det er ofte et kjennetegn fra konspirasjonsmiljøet at tant og tull dras frem fra glemselen igjen og igjen. Krudtaa mener at Jacques Benveniste ble latterliggjort. Dette tøvet har en rekke homeopater omfavnet med hud og hår. La oss litt på det.

Krudtaa om benewiste

I 1988 raste det en debatt om dette. Den franske forskeren Jacques Benveniste mente å kunne bevise at vann hadde hukommelse, og at biologiske effekt av antistoffer, som var fortynnet så mye at det ikke kunne være et enste molekyl igjen, men vannet kunne allikevel - ifølge Benveniste huske stoffet det hadde vært i kontakt med. Det ble jo naturligvis hipp hurra hos alternative som helt seriøst mente at dette var et vitenskapelig bevis for homeopatiens effekt.

Krudtaa hevder: “Til tross for at studien hans er replisert og bekreftet, endte det altså med latterliggjøring og en billett ut i kulda”.

Kort fortalt: Benveniste klarte ikke på noen som helst måte å replisere sine “funn” noe ingen andre forskere klarte heller. Det kan en lese om her: Nature - The memory of water

Ellers anbefaler jeg:
SciLogs - “Water memory” – a myth that wouldn’t die
BBC - Could water really have a memory?
Viten.no - Benveniste-saken, homøopati og vitenskap
NewScientist - Ghost molecules' theory back from the dead
Rational Wiki - Water memory
Science Blogs - Your Friday Dose of Woo: A homeopathic journal club
Science Blogs - Bad Homeopathic Differential Equations. Yech.
Ars Technica - Diluting the scientific method: Ars looks at homeopathy

Atoms and Numbers - Can we please forget about “water memory”? sier det som trengs å sies.

“The life of a water molecule is an amazing and ongoing journey, but unfortunately, the molecule itself remembers none of it. It forms its hydrogen bonds, dissolves, evaporates, becomes ice or steam, spends a few hours travelling in a person’s body, makes it way around the World, yet it remains the same plain water molecule.  Nevertheless, there are businesses built on claims that water has a memory – that it remembers what was previously dissolved in it, that it can retain information it has been exposed to, and that it can even have emotional responses to external stimuli”Frisk på null komma svisj
Her har Krudtaa virkelig dratt en frem en luring som har gjort butikk av sitt “mirakel produkt”  - Brain Repair Formula. 
Krudtaa blaylokk tull

Dr Russel Blaylock er en pensjonert nevrokirurg som har begynt en ny karriere i pseudovitenskapens tjeneste. Nå driver han med kosttilskudd som lables som Brain Repair Formula. Han hevder at hans trylleformular kan forebygge og behandle sykdommer som Alzheimers og Parkinsons. Han hevder at hans fantastiske produkter virker på den måten at det maksimerer hjernens evne til å helbrede og redusere betennelser. Det stopper ikke der – Blaylock kommer også med påstander om at han kan kurrere de fleste kreftformer, ja sågar forebygge kreft.

I følge han selv er det vitenskapelige miljøet helt uvitende om dette. Nuvel.

Blaylock er også antivaksernes gode venn. Han hevder at vaksiner kan være farligere enn svineinfluensa, fordi vaksinen inneholder skvalen. Det han glemmer å fortelle er at i USA er det ikke noen vaksiner som lenger inneholder skvalen.

Skepdic - Russell Blaylock, MD
The Vaccine Conspiracy Theorist - Quack of the Day: Dr. Russell Blaylock
The VaccineTimes - Russell Blaylock MD – The new Wakefield?
Rational Wiki - Russell Blaylock
Media Matters - Here Are 5 Conservative Outlets That Promoted The Quack Doc Scott Brown Had To Disown


Vaksinen historie? Ikke en gang i nærheten
I god antivaksånd er selvfølgelig Krudtaa ikke særlig glad i vaksiner i det heletatt.

  kruttlapp04112012

Vaksinens historie er nyttig lesing for å få en oversikt over vaksinens historie. The College of Physicians of Philadelphia gir en god oversikt som tar for vaksiner i et historisk perspektiv. Ellers kan jeg anbefale Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS)
Anbefaler også: 31 løgner om vaksiner.  

Vaksinemotstandere har med alle respekt å melde svært lite peiling på hva de snakker om. De tror at ved å bruke noen timer eller dager på nettet, hvor de tåler Google eller leser andre antivaksine websteder at de får frem «sannheten» om vaksiner. I all hovedsak er dette mennesker som ikke har filla peiling på immunologi, virologi, bakteriologi, epidemiologi hvordan vaksiner virker

En av de store konspirasjons-kvakkfabrikkene på nettet er NaturalNews (tidligere newstarget), et  nettsted grunnlagt av Mike "the Health Ranger" Adams . NaturalNews fremmer et hav av kvasimedisinsk tøv, og er i tillegg en kilde som vaksinefornektere (anivaksere) omfavner. I tillegg er Natural News er mekka for ulike konspirasjonsteorier.

La oss ta noen av sakene hvor NaturalNews er fullstendig ute og sykler

Mainstream Climate Science Defeats Global Crank Mike Adams
Crazy conspiracies appear immediately about Aurora shooting
Natural News is trying to murder me with laughter
Ten Misconceptions From Natural News
Top 10 Worst Anti-Science Websites
5 Easy Ways to Spot a B.S. News Story on the Internet
NaturalNews.com slimes breast cancer research again
Modern-day vaccines have their roots in Nazi medical experiments

Most ‘dangerous’ anti-science GMO critic? Meet Mike Adams–Conspiracy junkie runs alternative ‘health’ empire

Den siste tiden har det stormet rundt Mike Adams. Han har oppfordret til drap på ledende forskere som forsker på GMO, samt journalister. Mike Adams Escalates his Ugly Anti-GMO Campaign.
Les -  Natural News Owner May Have Created Fake Holocaust Website To Smear Critics
Les også: Mike Adams is a Dangerous Loon
For ikke å glemme - Are these science writers and publications facing death threats for covering GMOs?

Som Adams selv sier: (Han redigerte i ettertid bort noen av de mest belastende utsagnene).  

"Interestingly, just yesterday German President Joachim Gauck celebrated the lives of those brave Nazi officers who attempted to assassinate Adolf Hitler in 1944. (1) Their attempted Wolf's Lair bombing failed, but it was an honorable attempt to rid the world of tremendous evil by killing one of the people responsible for it.
This official ceremony sends a message to the world, and that official message from the nation of Germany to the rest of the world is that "it is the moral right -- and even the obligation -- of human beings everywhere to actively plan and carry out the killing of those engaged in heinous crimes against humanity." (UPDATE: Those are the paraphrased words of the German government, not my statement.)”

Dagen etter fant jo Adams ut at dette så ikke helt bra ut. Istedenfor å ta “altie” som går ut på at: “noen hacket min konto”, så er han litt mer kreativ. Han hevder at det var selskapet Monsanto selv som satte opp en side som oppfordret til drap på journalister og ledende forskere inne GMO. 

Les -  Natural News Owner May Have Created Fake Holocaust Website To Smear Critics

Mike Adams claims Monsanto set up “kill GMO supporters” website, as scientists, journalists face death threats. Det brenner jo litt under bena hans etter hans famøse påstander. FBI er koblet inn: FBI turns up heat on Mike Adams as ‘Health Ranger’ fiasco widens, plus Adams’ archive.  

Siterer man NaturalNews kan du være ganske sikker på at det er dundrende galt. Tore B. Krudtaa ser ikke ut til å ha noen motforestilinger mot å bruke NaturalNews som autorativ kilde. Kildekritikk er en fin trikk.


Agenda 21 konspirasjonen som ikke vil dø.
Tore B. Krudtaa har også rotet seg bort i konspirasjonsversjonen av Agenda 21.
Det Krudtaa ikke har fått med seg er at Agenda 21 er/var en handlingsplan for økt innsats for miljø- og utviklingsspørsmål, vedtatt for FNs konferanse om miljø og utvikling i Rio de Janeiro i juni 1992. Planen omhandler mer enn 100 programområder fordelt på fire hovedområder:

- Fattigdom, forbrukermønstre og andre sosial og økonomiske spørsmål.
- Forvaltning av miljø og naturressurser.
- Nasjonal og internasjonal styrking av den rolle sosiale grupper og frivillige organisasjoner spiller.
- Finansielle og teknologiske tiltak for å gjennomføre handlingsplanen.
Kilde: Johannessen, Bjørn. (2013, 18. november). Agenda 21. I Store norske leksikon. Hentet 24. juli 2014 fra http://snl.no/Agenda_21.

Krudtaa drar frem konspirasjonssversjonen og viser til en artikkel signert Glenn Beck. Glenn Beck markerte seg etter 22/7 med å sammenlikne AUF med Hitlerjugend. Han er blitt enda verre de senere år.  Selv konservative amerikanere tar sterkt avstand fra Beck. Hvordan Krudtaa kan dra frem Beck er meg en gåte. Kildekritikk er ikke noe Krudtaa bruker mye tid på, men dette er rimelig drøyt.

 krutt om agenda21

Agenda 21 var ment å forankres helt ned på lokalnivå. En rekke kommuner utarbeidet planer som kunne implementeres lokalt. Her hjemme ble det i februar 1998 avholdt en landskonferanse for Lokal Agenda 21 i Fredrikstad. Det kom mer en 700 deltakere fra kommuner, statsforvaltning, fylkeskommuner m.m. Det munnet ut i en noe som ble kalt Fredrikstaderklæringen, som var en oppfordring til alle kommuner, lokalsamfunn og organisasjoner rundt i landet om å arbeide og gjøre en innsats for en bærekraftig utvikling. Hvordan har det gått siden den gang? Det er skrevet en bok som har forsøkt å evaluere norske kommuners arbeid med bærekraftig utvikling, og er spesielt rettet mot tiltaket "Lokal Agenda 21" (LA21).

Ellers er det greit å se litt nærmere på det konspirative delene av Agends 21 som Krudtaa drar frem i og markedsfører på ulike fora. Linkene under gir en oversikt over tankegodset vi finner i de marginale delene av konspirasjon og alternativlandskapet også her hjemme.

The Daily Beast - Agenda 21: The U.N. Conspiracy That Just Won’t Die
Southern Povertt Law Center (SPLC) - Agenda 21: The UN, Sustainability and Right-Wing Conspiracy Theory:
Southern Poverty Law Center (SPLC) - Agenda 21 and the Jews
Southern Poverty Law Center (SPLC) - Antigovernment Conspiracy Theorists Rail Against UN’s Agenda 21 Program:
Southern Poverty Law Center (SPLC) - Agenda 21 conspiracy theories spread by extremists, politicians pose real dangers
Slate.com - Obama Will Abolish the Suburbs?

 

Tore B Krudtaas miljøengasjementt

Tore B Krudtaa var for kort tid siden lokalleder for Miljøpartiet De Grønne. En svært så kontroversiell lokalleder (som også sto også på valglista ved Stortingsvalget i 2013).
Krudtaa har nå trukket seg fra alle tillitsverv i Miljøpartiet De Grønne. Krudtaa fikk klare signaler på at han ikke var ønsket som tillitsvalgt i partiet, noe det var flere gode grunner for. For det første er han sterkt uenig i Miljøpartiet viktigste sak. Krudtaa mener at Intergovermental Panal on Climate Change IPCC lyver om klimaendringene vi står overfor, dette er en av Miljøpartiets viktigste sak. Krudtaa mener i fullt alvor at partiet fikk panikk da han la frem en 4 år gammel artikkel fra Donna Laframboise, som mener at klimaendringene ikke er menneksekapte, kort fortalt.

Donna Laframboise recycles old attacks on IPCC - Donna Laframboise er klimarealistenes halmstrå. Det har vært sært å se en lokalleder fra et miljøparti dra frem Laframboise og tale sitt eget parti midt imot ved at han heller ikke forholder seg til IPCC klimarapport, som han ikke kan ha lest.  Jeg syns det er merkelig at han faktisk ble medlem i Miljøpartiet når det ser ut til at han ikke en gang støtter partiets viktigste sak.

Klimarealistene har ingen faglige argumenter.
Donna Laframboise and Cloud Screaming
The top ten global warming 'skeptic' arguments answered
«Alle som er svak for grøsserlitteratur burde ta seg tid til å lese rapporten»
- Ingen på planeten vil være uberørt
Dette bildet bekymrer klimaforsker Grete
The Scientific Debate On Global Warming In One Chart

I tillegg drar Krudta frem Don Easterbrook. Det Krudtaa ikke nevner er at Easterbrook ble grundig avkledd da han presenterte sine feilaktige data på Heartland climate conference i 2012. Konferansen var klimaendringsfornekternes konferanse der de skulle bevise at klimaendringene bare var bløff. Easterbrook mente at hans målinger vdr temperaturøkingen var mer nøyaktig en det IPCC viste, og at IPCCs målinger ikke var riktige, men poenget er at hans data er rett og slett bygger på forvrengte data som han ikke kunne underbygge. Han var til og med så frekk at han hevdet at han bygde på IPCC datasett, som var en sannhet med store modifikasjoner. Du kan lese mer om Easterbrooks fadese her: Don Easterbrook's Heartland Distortion of Reality

ScienceBlog - Don Easterbrook hides the incline
ScienceBlog - Don Easterbrook’s research misconduct
SciBlogs - Don Easterbrook’s Academic Dishonesty
SciBlogs - Don Easterbrook is a zombie
Hot Topic - Easterbrook fakes his figures, hides the incline
Profmandia - Don Easterbrook’s Academic Dishonesty

Det er ikke lenger snakk om vi faktisk opplever klimaendringer, men om hvordan vi skal tilpasse oss endringene som allerede er i gang, hvor raskt vil endringene skje.

Å følge klimaendringsfornekternes argumentasjon er godt illustret her: What Will Climate Change Deniers Say…?

Krudtaa kaller IPCC klimarapport for bløff og desinformasjon i kjent stil. Krudtaa bruker konsekvent bare Easterbrook og LaFramboise som kilder, ignorerer at de to er kritisert sønder og sammen mange ganger. Han har ikke gått til andre kilder, og slett ikke til primærkilden, IPCC 

Tore B Krudtaa bør lese seg opp.  

IPCC - Climate Change 2013: The Physical Science Basis
IPCC - Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability
IPCC - Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change

Den andre grunnen til at Krudtaa ble anmodet om å fratre sine verv, var at han i økende grad ble en bealsting når han stadig frontet en rekke konspirasjoner, som er plukket i fra hverandre gud vet hvor mange ganger, uten at det affiserte Krudtaa på noen som helst måte.

Krudtaa blir ofte svært aggressiv mot meningsmotstandere, og kan ha et ekstremt oppheng i enkelte, med en egen webside kalt ”På tiltalebenken” oppererer han som en slags aktor og dommer. Han kommer ofte med utsagn om at du lyver, er desinformant og at han er ærekrenket i debatter hvor han møter kritikk for sine påstander. Han er heller ikke på høyden rent faglig når det gjelder teamer han fronter.    


Til slutt

Poenget er jo at vitenskap ikke dreier seg om sannheter versus usannheter, men en gradvis avdekking av ny og bedre forståelse. Derfor forstår jeg heller ikke denne forkjærligheten som Trond Skaftnesmo og Tore B Krudtaa har for pseudovitenskap.
Det er viktig å huske på at en av vitenskapens grunnpilarer er kritikk, kritikk og atter kritikk. Alle testresultater skal analyseres og kritiseres så mye som mulig. Kun de resultater som overlever kritikk fra alle kanter, får leve videre. Innen vitenskapen gjøres dette blant annet ved at studier må publiseres i såkalte peer-reviewed journals, det vil si vitenskapelige tidsskrifter hvor forskningsrapportene granskes og vurderes av jevnbyrdige fagpersoner for å se om studien har høy nok kvalitet til at resultatene er verdig å bli publisert.

Noen er bevisst ute etter å bedra folk når de pre­senterer dårlig vitenskap. Folk som oppriktig tror på undersøkelsene sine, men ikke vet nok om vitenskapelige metoder til å forstå hva de gjør feil, er vanligere enn vi liker å tro. Begge typer narrer eller villeder folk. Det er mulig - og vanlig at en under­søkelse ser ut som vitenskap og høres ut som viten­skap, uten virkelig å være det. Falske forskere og rene dilettanter bruker ofte et vitenskapelig språk og påberoper seg et sett med impone­rende statistikker uten å gjøre vitenskapelige undersøkelser for å skille mellom fantasi og virkelighet. Dette kalles pseudovitenskap, som har sine talspersoner, som jeg har tatt opp i denne bloggposten.

Kritiske synspunkter rundt GMO, vaksiner og miljø blir ikke alltid basert på fakta, men ofte på personlige valg. Problemet er når påstander som har vist seg å være feilaktig blir holdt i live som om de var sanne. Det finnes enkeltstudier og grupper som understøtter nær sagt enhver tenkelig påstand her i verden. Hvordan skille skitt fra kanel? Vi må se på totalbildet, hva viser data og forskingsrapporter i sum når det gjelder klima, GMO, vaksiner osv. Poenget er vi må faktisk basere oss på den beste kunnskapen vi til enhver tid har tilgjengelig. Det er det beste forsvaret vi har mot hysteri i den ene og den andre retningen.

Hvordan står det til med forskningsformidlingen?  Det er en klassisk problemstilling vi står overfor. Hvor er forskerne som har dybdekunnskap og som burde dele resultatene fra spennende studier med oss som vi kan forstå? De burde samarbeide med media og sørget for at resultater fra forskingens verden ble formidlet til oss på en god måte. Dessverre er langt lettere å formidle tant tog tull som gir et gjenskinn av seriøsitet, og som spiller rått og uhemmet på følelser.

 

Blogg oppdatert 28.08-2014

 

Relaterte blogger:

Vaksinemotstand, løgn og flørting med antisemittisme.
Vaksinemotstand - løgn og dårlig kildekritikk.
Nei, Poliovaksinen fører ikke til kreft, og vaksinerte barn er ikke sykere en uvaksinerte barn
Vaksinemytene som ikke vil dø
Tåkefyrster i pseudovitenskapens tjeneste.
Kritisk tenking og hverdagsskeptisisme
Borgerjournalistikk og vår nye mediehverdag
Sim Sala Alternativ Bim
Den multiresistente New Age bevegelsen.
Det gikk en «synsk» på stien og følte skogens ro… ...
Subjektivismen i New Age bevegelsen


Eksterne relevante blogger:

Saksynt:
Geelmuydens Facebook-forsvar feiler fryktelig
Geelmuydens 8 myter om mat: Et koldtbord av løgner
Nei, økologisk mat er ikke sunnere
Tre triks fra alternativbehandlere
Kvikksølv-lureri fra antivaksineleiren
31 løgner om vaksiner

Bloggenbergh
Kritikk av Trond Skaftnesmo

7. august 2014

Norges svar på NaturalNews

Medisinsk kvakk og pseudovitenskap har gode kår i deler av befolkningen her hjemme. Du blir stort sett fortalt hvor farlig det er å leve, og ikke minst så er den store legemiddelindustrien en konspirasjon som skal gjøre deg enda sykere. Kreft kan fjernes med trylleformularer, magisk vann og fantasifulle maskiner kan zappe vekk kreft på null komma svisj.

Iveren etter å finne på spennende nye ting har tatt fullstendig overhånd. Disse vakre  sjelene i det alternative syter fælt om forfølgelse og undertrykking når de møter kritikk for sine fantastiske påstander. Forkvaklet tankegods får spre seg, stort sett uten kontroll. De løper rundt med fantastiske apparater eller mirakelkurer som de omtrent kaster etter deg. Disse ”velmenende helseridderne” kan (i følge dem selv) rense og lappe sammen karmaen vår, harmonisere DNA-strengene, heve våre vibrasjoner med universet, drive med invertert rotasjon av chakra. Det finnes mennesker som løper rundt og hevder at marsvinet ditt har mentale sperrer, og at de kan snakke med den døde katten din. Blir butikk av den slags.

Det er en vulgærrelativistiske ideologi som gjennomsyrer deler av alternativbevegelsen. Man kaster på båten det som kalles etikk, kritikk, særlig er den formidable mangelen på kritikk innad i bevegelsen. Man gjør hva som helst for å beskytte egen praksis, tro og inntekt.

Alternativindustrien handler tross alt om penger. Retorikken består stort sett av hvor slemme legemiddelindustrien er, og hvor snille og velmenende de er i det alternative landskapet. Vi ser også at aviser markedsfører tant og tøv som om det skulle være etablerte sannheter.

En av de store kvakkfabrikkene på nettet er NaturalNews. NaturalNews (tidligere newstarget ) er et nettsted grunnlagt av Mike "the Health Ranger" Adams . NaturalNews fremmer et hav av kvasimedisinsk tøv, og er i tillegg en kilde som vaksinefornektere (anivaksere) omfavner. I tillegg er Natural News er mekka for ulike korka konspirasjonsteorier.


1468516_184457895089067_335592777_n

La oss ta noen av sakene hvor NaturalNews er fullstendig ute og sykler

Mainstream Climate Science Defeats Global Crank Mike Adams
Crazy conspiracies appear immediately about Aurora shooting
Natural News is trying to murder me with laughter
Ten Misconceptions From Natural News
Top 10 Worst Anti-Science Websites
5 Easy Ways to Spot a B.S. News Story on the Internet
NaturalNews.com slimes breast cancer research again
Modern-day vaccines have their roots in Nazi medical experiments

Most ‘dangerous’ anti-science GMO critic? Meet Mike Adams–Conspiracy junkie runs alternative ‘health’ empire

Den siste tiden har det stormet rundt Mike Adams. Han har oppfordret til drap på ledende forskere som forsker på GMO, samt journalister. Mike Adams Escalates his Ugly Anti-GMO Campaign.
Les -  Natural News Owner May Have Created Fake Holocaust Website To Smear Critics
Les også: Mike Adams is a Dangerous Loon
For ikke å glemme - Are these science writers and publications facing death threats for covering GMOs?

Som Adams selv sier: (Han redigerte i ettertid bort noen av de mest belastende utsagnene.  

"Interestingly, just yesterday German President Joachim Gauck celebrated the lives of those brave Nazi officers who attempted to assassinate Adolf Hitler in 1944. (1) Their attempted Wolf's Lair bombing failed, but it was an honorable attempt to rid the world of tremendous evil by killing one of the people responsible for it.
This official ceremony sends a message to the world, and that official message from the nation of Germany to the rest of the world is that "it is the moral right -- and even the obligation -- of human beings everywhere to actively plan and carry out the killing of those engaged in heinous crimes against humanity." (UPDATE: Those are the paraphrased words of the German government, not my statement.)”

Dagen etter fant jo Adams ut at dette så ikke helt bra ut. Istedenfor å ta “altie” som går ut på at: “noen hacket min konto”, så er han litt mer kreativ. Han hevder at det var selskapet Monsanto selv som satte opp en side som oppfordret til drap på journalister og ledende forskere inne GMO. 

Les -  Natural News Owner May Have Created Fake Holocaust Website To Smear Critics

Mike Adams claims Monsanto set up “kill GMO supporters” website, as scientists, journalists face death threats. Det brenner jo litt under bena hans etter hans famøse påstander. FBI er koblet inn: FBI turns up heat on Mike Adams as ‘Health Ranger’ fiasco widens, plus Adams’ archive.  

Siterer man NaturalNews kan du være ganske sikker på at det er dundrende galt. Det stopper naturligvis ikke antivaksere, GMO aktivister og konspirasjonsteoretikere i å bruke NaturalNews som en av sine hovedkilder uansett, men du er nå advart.  


De Norske versjonen(e) av NaturalNews

Her hjemme har vi forlengst fått vår egen variant av NaturalNews, eller varianter er vel mer riktig. I Lyskilden og den tilhørende bloggen Kilden Nyheter som drives av Anita Sweeney. Hun er utdannet journalist og har utgitt en barnebok. Den andre sentrale personen og Sweeneys makkerer er friøsør Dag Fallet. I Lyskilden har også fått en “lillesøster” som kaller seg FriPresse - drevet av sykepleier Ragnhild Marie Madsen. Hun har også en tilknyttet blogg. Ragnhild Marie Madsen har en noe mer sofistikert språkføring hvor pakker inn pseudovitenskap i en intellektuell innpakning, hun satser i større grad på å lenke til såkalte undersøkelser som hun vet at hennes lesere i det alternative landskapet ikke gjennomgår så veldig nøye. Det er forbausende ofte ikke samsvar med det hun selv påstår - og undersøkelsene hun linker til. Madsen er virkelig pseudovitenskapens “løpegutt”, særlig innen feltet vaksiner. Jeg har i noen bloggposter tatt for meg Madsens uredeligheter vdr vaksiner.

image 
I Lyskilden og FriPresse er en orgie av ukritiske gjengivelser av tabloidreportasjer fra blant annet alternativkvakksalvere, og er et prakteksempel på noe som utgir seg for å være systemkritisk, og kritisk til etablert medisin, men som i realiteten er et ukritisk speil for absurde helsepåstander, iblandet egenkomponerte tøveartikler hvor ulike samfunnsproblemer tilskrives Human-Etisk Forbund. Man kritiserer ikke det alternative ustraffet må vite.

Kort historie
I Lyskilden ( som de nå kaller seg) ble opprettet som en motreaksjon på kampanjen fra Human Etisk Forbunds kampanje - Ingen Liker Å Bli Lurt. En aksjon for kritisk tenkning, «en kampanje mot klarsynte, alternativmedisinere, krystallhealere og andre som utnytter folks tvil, sorg og håp med grunnløse påstander», som også fokuserte på konspirasjonstenkning og irrasjonell vaksinemotstand.

Det er nyttig å lese historien hvordan I Lyskilden startet og utviklet seg - You Can't Make This Shit Up …: 
Alternativbevegelsens problembarn – Del 2.
Problembarna i alternativbevegelsen som ikke ville bli voksne
Drittpakkemakerne i alternativskogen
Du var ikke Skeptisk humanistpedofil allikevel, eller hvordan var nå dette igjen?

Dag Fallet er også glad i NaturalNews. Fallet påstår at sekulære humanister (dvs Human-Etisk Forbund normaliserer pedofili. Det er en grov fornærmelse mot forbundets ca 100 000 medlemmer, tillitsvalgte, ansatte – og hva betyr slike påstander for forbundets konfirmanter?

fallet-pedofiserer_thumb2Uff dette er hjelpeløst. Det understreker bare poenget at kritiserer du det alternative tas dette svært personlig.

Lyskilen-Hets-mot-alternative_thumb3

Deler av det alternative miljøet manifestert ved I Lyskilden og Fri Presse (og for så vidt konspirasjonsmiljøet) er preget av en relativisme – en slags postmodernisme som er nesten er latterlig. Objektive sannheter eksisterer knapt, og sannhet er noe hver enkelt kan skape selv, ja faktisk dra ut av sitt egen hode. I et slikt landskap skal en ikke stille for mange kritiske spørsmål. Sannheter er noe den enkelte gjerne har erfart og følt seg fram til, blir den individuelle sannheten knyttet til hvem man er. Når man møter kritiske spørsmål så rokker det ved ens egen person. Derfor vil kritikk oppleves som alt fra trolling til personangrep, hets og forfølgelse i sin ytterste konsekvens. Noe som gir seg utslag i rare uttalelser. 

De snakker om personangrep, en gruppe som har orkestrert, en skikkelig drittkampanje hvor de gjorde sitt ytterste for å pedofilistemple bloggeren Gunnar Tjomlid. De forsøkte også å pedofilistemple Human-Etisk Forbud. Jeg har sagt det før – Lyskilden går et kommunikasjonsbyrå en høy gang hva gjelder å lage drittpakker og faenskap

Som dere ser under er Lyskilden fortsatt aktiv med sin harang. Det er rene barnehagen. 

FireShot-Screen-Capture-181--10

De kaller seg alternative og åpne, men ikke la det lure av søte hjertemeldinger og deres tilsynelatende varme prat om hvor viktig det er å ha et åpent sinn. Bildet over er talende i så måte. Jeg og en del andre har kritisert deres rabiate oppførsel flere ganger - Jeg har kritisert rabiat vaksinemotstand, og jeg jeg har kritisert det alternative kommersielle krimskramset, som gjemmes bak livssynsargumentasjon. Jeg har vist frem deres rabiate oppførsel, som de helt på egenhånd har hatt regien for. Det gjør man ikke ustraffet. 

Litt trist at de trekker frem en artikkel fra Winston Wu som åpent har innrømmet at han er Schizofren, og som skriver en masse tøv på nettet. Han driver blant annet siden Scepcop.

Scepcop is a website created by "Vinstonas Wu" (aka Winston Wu), an admitted diagnosed schizophrenic, to help champion every crazy idea which lacks any corroborative evidence whatsoever. The mythic antagonist the site fights against is the pseudoskeptic, which it seems to define as anyone who doesn't believe personal testimony, anecdotal evidence, and white noise equate to proof of everything paranormal. The site also features a forum that seems to be the home for everyone kicked off James Randi's forum. The main topic appears to be how much James Randi sucks and how soon can they kick out any "skeptics" that show up”

In Defense of Paranormal Debunking – Part I: Bayesian Self-Defense
A logical analysis of Winston Wu's anti-skeptic article
Winston Wu er i samme klasse som I Lyskilden når det gjelder å dra frem tant og tøv. Wu opperer sine forum på samme måte som Lyskilden. Alle som har den minste innvending eller er kritisk mot noe av det som tas opp tematisk, kastes rett ut.


I følge I Lyskilden er Wikipedia og Google styrt av slemme skepsissere …

Disse folkene mener i fullt alvor at Wikipedia og ikke minst Google er manipulert av blant annet ateister og skeptikere. Det er hjelpeløst tåpelig, men det passer jo fint inn i deres barnslige harang. Poenget er at Google er vel dette miljøets beste venn. Er du i debatt med alternative så er det ikke få ganger man hører. “Jammen det er jo bare å søke frem informasjonen selv”.

Sweeney-mener-Wikiped_thumb3

Wikipedia overvåkes kontinuerlig av brukere som følger med på hva som skjer av endringer, og direkte feil og vandalisme blir rettet opp så fort det blir oppdaget. Wikipedias kvalitet har og kan være noe varierende - noen artikler er veldig gode, andre inneholder feil eller sære oppfatninger, men de er raske til å ta grep og rette artikler som er for dårlige. Ved riktig bruk er Wikipedia en god kilde og ressurs. Å kryssjekke kilder er absolutt noe en bør gjøre uansett hvis man skriver oppgaver, driver med utredninger eller skal sjekke fakta til saker som skal presenteres.

Wikipedia er ikke noe dårligere nettleksikon sammenlignet med konkurrenter. De er dessuten svært raske på oppdateringer (raskere en sine konkurrenter) i sanntid ved store endringer i verden. Konspirasjonsklovner kastes naturlig nok raskt ut av Wikipedia, skulle bare mangle. Det er nok der skoen trykker litt for Lyskilden.

De er nok sure for at en av deres egne ble kastet ut av Wikipedia, men det er det gode grunner for. Tore B.Krudtaa, en vaksinemotstander, anti GMO og k onspirasjonsteoretikerklangt, ble nektet å redigere og legge inn artikler på Wikipedia. Han er naturligvis litt sur for at han ble kastet ut, men det er ikke en arena hvor man kan legge ut alt mulig pseudovitenskapelig tull og tøys,  som han er en eksponent for, som han stadig gorsøker å gjemme bak sitt mantra om han driver med maktkritikk.

krudtaa-Ikke-pedia_thumb2

Trude Helèn Hole har blitt en skikkelse som vaker rundt Lyskilden og FriPresse. Hun har tidligere fått «bloggtekster» levert på døren av Ragnhild Marie Maedsen som driver Fripresse om hvor grusomt det er å vaksinere seg, samt at Hole har tatt del i pedofilihetsen mot Gunnar Tjomlid og Human-Etisk Forbund, satt i sene av blant annet Lyskildens “shining star” Dag Fallet. Det ble lagt merke hva Hole målbar, siden hun var en profilert blogger under Nettavisparaplyen. Hun er nå ikke å finne som profilert blogger under Nettavisen lenger. Det er helt åpenbare grunner til det.  Hun tiltrakk seg den verste bermen fra det alternative landskapet, konspirasjonsmiljøet, nettroll, og rasistiske elementer osv. Det ble kort og godt et realt galehus i kommentarfeltet under en del av henne bloggposter. Hun har nå slettet alle kommentarfelt under de relevante bloggpostene sine. Klok av skade har hun sikkert skjønt at det slett ikke er noe sjakktrekk å tiltrekke seg nettets berme, særlig ikke hvis hun selv ønsker å leve av å gi andre råd om hvordan de kan bruke nettet i sin markedsføring. Jeg har tidligere tatt for meg hennes begredelige forhold til kilder og fakta.  Henne spydigheter og usmakelige kommentarer lever videre på Tvitter.

hole-om wiki

Hole skjønner ikke helt hvordan Wikipedia blir redigert. Når noen legger inn artikler vil det uansett bli gjennomgått av flere, er det feil eller svada blir det tatt bort. Hun bør konferere med Tore B. Krudtaa, han vet hvordan det er å bli utestengt fra Wikipedia etter gjentagende tolling.


I Lyskilden en del av et nettverk hvor irrasjonell vaksinemotstand er gjennomgangsmelodien.

selvutnevnte_thumb3

I Lyskilden og Fripresse har en horribel tilnærming til teamet vaksiner. Opp av hatten drar de alltid frem hvor onde legemiddelindustrien er. Poenget er, som jeg med flere har påpekt så er det faktisk er lønnsomt for samfunnet og den enkelte å vaksinere.  Det er bedre å hindre sykdom enn å behandle. De burde lese artikkelen i Dagens Medisin - Verdien av vaksiner er undervurdert.

I U-land er vaksinering et viktig tiltak for å redusere barnedødelighet. I Lyskilden mener at det er bedre at barn i fattige land skal dø av sykdommer som det er enkelt å vaksinere seg mot. De mener altså at det er vi “skeptikere” som har et vanvittig verdensbilde. I Lyskilen bør lese seg opp på temaet

Measles & Rubella Initiative
Redd Barna.no - 4 av 5 av verdens barn vaksineres
Leger uten grenser – Vaksinering
Unicef – Vi ser det nytter
Unicef - Vi hjelper barn å overleve og vokse oppDet har ikke vært noen diskusjoner på Internett om at Human-Etisk Forbund profilerer bloggeren Gunnar Tjomlid. Det er heller ikke noen farlige strømninger i den sekulære bevegelse. Human-Etisk Forbund er like mye i mot overgrep mot barn som alle andre – og har ikke tatt til orde for noen “mykgjørede” lovendringer i så måte. I Lyskilden forsøker enda en gang å dra frem pedofilikortet. Vært å merke seg at Dag Fallet har mer en antydet at Gunnar Tjomlid er pedofil i en rekke tidligere bloggposter. (Mange av de bloggpostene har han nå skjult, men det finnes kopier)

FireShot-Screen-Capture-217---I-Lysk[1]

Dag Fallet har vært en markant figur i å samle sammen det verste rasket og rusket av nettsvin, mobbere og Internettroll en kan spa frem på nettet. De har spredd hans bloggposter med stor iver. Drittkampanjen til Lyskilden ble plukket i stumper og stykker i Januar i år, men de forsøker hele tiden å dra frem pedofilikortet igjen og igjen.

Jeg får bare minne om: Du var ikke Skeptisk humanistpedofil allikevel, eller hvordan var nå dette igjen? i bloggposten finner du alle relevante linker til blant annet medieoppslag som drittkampanjen faktisk fikk.  

Jeg har advart disse folkene før om at dritten de holder på med faktisk blir fanget opp av media. I lørdagens Dagblad var det et essay av Gunnar Tjomlid som en definitivt bør få med seg. Det ligger bak en betalingsmur. Ellers kan en kjøpe papirutgaven.

«Jeg var blitt en trussel, og jeg skulle tas»
“Skeptikere verden over møtes med trusler, søksmål, hets, løgner og pedofilibeskyldninger"

Jeg sakser fra papirutgaven:

«Den harde kjernen av vaksinemotstandere, homeopater, healere, samt de som tror Jens Stoltenberg er et reptil i forkledning og at menighetene i all hemmelighet dusjer den norske befolkingen med giftige tungmetaller blandet med flybensin for at legemiddelindustrien skal kunne selge mer medisiner (puh!) samlet seg i en gruppe på Facebook som i dag heter «I lyskilden». Ja de sender kjærlighetens lys, gode vibrasjoner og helbredende energier til alle de er enige med. Men er du kritisk, får du føle vreden til en av de mørkeste gruppene på nettet»

På søndag den 3.august har Gunnar Tjomlid lagt ut essayet som sto i Dagbladet 2.august under tittelen: Kuler av løgn. Jeg siterer et par avsnitt fra bloggen:

Jeg er dessverre ikke den eneste kritiker som er blitt angrepet. Bilder av leger som forsvarer vaksiner er blitt manipulert slik at de iføres nazi-uniformer. Vaksinepositive kvinner er blitt kalt «klamydiainfiserte sklier» og «kalkunfitter» og det som verre er. Det gikk så langt at til og med det alternative «Magasinet Visjon» og Holistisk forbund tok avstand fra hetsingen av skeptikere. Et prisverdig og modig fremstøt.

Dette er det terrenget man beveger seg ut i om man tør kritisere alternativbransjen eller vaksinemotstandere. Og vi ser nøyaktig det samme i andre land. Skeptikere verden over møtes med trusler, søksmål, grove bildemanipulasjoner, hetsing, løgner og pedofilibeskyldninger. Det kjøres organiserte kampanjer for å sperre Facebook-kontoer til folk som er pro-vaksine, noe jeg selv også har opplevd flere ganger. Disse fanatikerne vil ikke debattere sak. De vil kneble, knuse og kastrere. Vaksinemotstanderne har alle kjennetegnene til en kult. Det er de mot verden, dogmatiske sannheter er hellige, og ingen metoder er for stygge for å forsvare deres konspiratoriske verdensbilde.

I Lyskilden bør tenke seg grundig om nå om de vil kjøre dette lenger. Når en riksavisene får med seg hva som skjer, og tar inn ett essay, så er det fordi de muligens allerede fått et innblikk i det mørke avkrokene på nettet. Tidligere har Nettavisen og fagbladet. Journalisten skrevet om hetsen mot Tjomlid. Det på tide at flere får et innblikk i at det eksisterer et ekstremmiljø i det alternative landskapet. Kommer du med kritikk her, så vær forberedt på at de tar deg som person.

Nå planlegger Lyskilden å markedsføre tant og tøv som Forbrukermyndighetene har slått ned på i en aksjon i april i år. De tar mål av seg til å bli alternativbevegelsens «Hjemmet» ved at de tar opp tåredryppende historier hvordan ulke remedier og mirakelmaskiner reddet livet til Tulla fra Kvefjord.. Men la oss se litt på opptakten først.


Alternativbransjen blir kontrollert

Norge har noen av de mest liberale lovene i Europa når det gjelder alternativ behandling, men det finnes noen lover og regler for hva man kan slenge ut av udokumenterbare påstander. I April i år smelte Forbrukerombudet til med kontroll av 250 alternativbehandlere/aktører. Tyve alternativbehandlere har fått påpakning om å fjerne udokumenterte effektpåstander de bruker for å markedsføre seg. Statens helsetilsyn har sendt ytterligere ti varsler om ulovlig alternativ markedsføring. Hvis noen av de involverte er helsepersonell så er det helsetilsynet som har ansvaret. I kjent stil kom det selvfølgelig påstander om forfølgelse

Stor kontroll av alternativ-bransjen: - Flere bryter loven
Professor om senter for alternativ behandling: - Jukser og villeder
Alvorlig å love helbredelse
Nettverkssalg og kvakksalveri hånd i hånd
Har stor tro på udokumentert hjelp

Det er et paradoks at det føres offentlig tilsyn på veldig mange samfunnsområder, mens alternative behandlere i prinsippet kan utøve sin virksomhet som de vil, skriver forbrukerombud Gry Nergård i et brev til helseminister Bent Høie (H).

Ifølge SSB har bruken av alternativ behandling økt med 50 prosent fra 2000 til 2010.

Vinjar Fønnebø, leder i NAFKAM, Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, sier det som bør sies:

“I Norge kan hvem som helst behandle hvem som helst for hva som helst med hva som helst.”

De lovene som alternativbransjen må forholde seg til er relativt greie å forholde seg til. Lov om alternativ behandling av sykdom mv er en god lov, hvis den ble fulgt opp. Loven brytes så det suser hver eneste dag av både av behandlere og forhandlere av alternativremedier. I tillegg bryter de markedsføringsloven, og taushetsplikten brytes. De forteller klientene at de kan kurere dem for sykdommer, også alvorlige sykdommer. Noen går så langt at de anbefaler folk å slutte med medisiner de har fått av legen. Hvor mange alternativbehandlere som samarbeider med den enkeltes lege kan man telle på én telle på en hånd. Det er i stor grad fritt frem i dette landskapet.  Det er jo noe riv ruskende galt her når folk med svært liten eller null medisinsk kunnskap faktisk kan gjøre som de vil, helt uten risiko. De kan faktisk ta livet av folk, selv da er det vanskelig å påvise at de har noe ansvar. Autorisert helsepersonell er under strengt tilsyn, men alternative kan i praksis ta livet av folk.

Forskrift om markedsføring av alternativ behandling
Forskrift om kosttilskudd
Merknader til forskrift om markedsføring
Lov om pasientrettigheter
Personopplysningsloven
Personopplysningsforskriften
Forskrift om pasientjournal
Bokføringslov
Bokføringsforskrift
Helsepersonelloven


I Lyskilden - Det nye Hjemmet og Allers på nettet …?

Lyskilden syns det er noe realt dritt at alternativbransjen kontrolleres og vil ta på seg jobben med å markedsføre alle mulige tjenester, remedier og elleville ideer på vegne av en del virksomheter, som hevder de kan kurere HIV, kreft, migrene og gud vet hva.

 Lyskilen-som-MF-organ-for-alternativ[1]

Lyskilden er i overkant svulstig i bloggen. Her dras forfatteren Joseph Heller frem som blant annet har skrevet boken Catch-22. Som er en bok som “ifølge såga” er basert på Joseph Heller's egne erfaringer som bombemann under andre verdenskrig. Nå handler den ikke bare andre verdenskrig, men er også en kullsort beskrivelse av det amerikanske samfunnet under den kalde krigen og frem til en forestående Vietnamkrig.

Lyskilden klarer altså å dra sammenligninger med forbrukerombudets kontroll av alternative, til å omhandle den antikrigs-stemning og krigstrøttheten som boken Catch-22 adresserte. Det er veldig kreativt og svulstig å sammenligne Hellers budskap i boken, og dra dette inn i en setting hvor forbrukermyndigheter faktisk slår ned på absurditeter i det alternative, men ingen skal si at Lyskilden ikke er kreative, særlig når det gjelder tant og tøv. De ser på en hver kritikk av det alternative som krig.   

Kilden.info har det siste året hatt en enorm økning og mange av våre artikler har nå rundt 100 000 lesere. Vi tilbyr vår plattform til helsebehandlere som har måtte fjerne informasjon fra sine nettsider, og gjennom artikler om din behandlingsform kan vi:

  • Sitere «suksesshistorier» – uttalelser fra enkeltpersoner som hevder at de skal ha hatt god effekt av behandlingen.
  • Sitere oppslag i ukeblad eller aviser der samme påstander blir framsatt.
  • Sitere vitenskapelige artikler for å underbygge samme poeng.


Nå smører Lyskilden litt på her da. De er relativt godt besøkt, men 100 000 lesere har de nok ikke, som de påstår. Gjennom en lengre periode kanskje, men de vet å overdrive sin egen betydning.

FireShot-Screen-Capture-207---Bloggl[2]

I prinsippet skal bloggpostene merkes med at det er reklame når de tar for seg konkrete produkter og selskaper. Forbrukerombudet - som Lyskilden ikke er særlig glad i, har laget en veiledning om markedsføringsloven til bloggere. Det ser ut til at I Lyskilden sniker er unna jussen her.  De har brukt ordet sitere flittig i sin blogg for å gå klar av eventuelle misforståelser om at de driver markedsføring. Ukeblader som Allers og Hjemmet har gjort dette i mange år ved at de balanserer på kanten av tekstreklameplakaten.

Det som skjer er at kommersielle aktører får Lyskilden til å markedsføre sine påstander og produkter i selve bloggen og på Lyskildens Facebookside som “historier fra virkeligheten” som helbreder kreft, aids, magisk vann og sikkert mye annet. Men, bordet fanger - Jeg mener - etter å ha gått ut med en oppfordring som I Lyskilden her gjør, så skal det godt gjøres at de i etterkant klarer å snakke seg bort fra at de kan komme i en situasjon hvor de viderefører noe som kan være ulovlig. De lager kanskje sin egen Catch 22 her - Selv om det sannsynligvis ikke er ulovlig, vil det være ødeleggende at alternativlandskapets Taliban tar på seg jobben med å markedsføre påstander, som Forbrukerombudet har slått ned på som ulovlige.  

I Lyskilden bør skrive seg bak øret er at de er på kollisjonskurs med alternativbransjen selv, representert ved Norske Naturterapauters Hovedorganisasjon (NNH) som tar til orde for en kraftig innskjerping i kravene for alternative behandlere. Her kan man fort komme i en situasjon at I Lyskildens “tjeneste” faktisk kan stå i veien for å rydde opp og bidra til et bedre omdømme av det alternative landskapet.

Var jeg “altibutikk” så skulle jeg vært rimelig desperat hvis jeg i det hele tatt skulle vurdere om I Lyskilden med sin frynsete historie skulle markedsført min virksomhet og produkter.


Til slutt

I Lyskilden og FriPresse er Norges svar på NaturalNews. Markedsføring av pseudovitenskap og konspirative absurditeter kamufleres som samfunnskritikk. Det er ikke samfunnskritikk de bedriver, de bedriver en orgie av ukritiske gjengivelser av tabloidreportasjer fra blant annet andre alternativkvakksalvere, og er blitt et prakteksempel på noe som utgir seg for å være kritisk til etablert medisin, men som i realiteten er et ukritisk speil for absurde helsepåstander, iblandet egenkomponert faenskap og trolling. Men de ser ut til å trives i den rollen.

I Lyskilden og FriPresse er ikke helt alene her. De er en del av et nettverk hvor de representerer det mer grumsete delene av et landskap som er linket opp mot konspirasjons og aktivistfora. Påfallende ofte sprer de sine artikler og blogginnlegg på hverandres nettfora. Vaksinemotstand, GMO aktivisme og tullete konspirasjoner går hånd i hånd, sammen med markedsføring av vitaminer og andre mer eller mindre fantastiske kurer og behandlinger.

ny versjonSept2014-til blogg-sh

Det er svært tynne vegger mellom det mer grumsete delene av alternativlandskapet og konspirasjonsmiljøet, og en del temaer flyter over i hverandre. Miljøet er påfallende godt organisert, særlig når det gjelder å lansere drittpakker mot meningsmotstandere, men også konspirasjonsteorier og markedsføring av uvitenskapelig alternativ tøv spres svært raskt.

 

Oppdatert 13.09.2014

 

Relaterte blogger:

Vaksinemotstand, løgn og flørting med antisemittisme
Drittpakkemakerne i alternativskogen
Seminar om netthat skaper interesse hos kjente nettmobbere.
Hvor ble det av nettmobberne som skulle delta på seminar om netthat?
Problembarna i alternativbevegelsen som ikke ville bli voksne
Når ble sjikane og mobbing en del av ytringsfriheten?
Alternativbevegelsens problembarn – Del 2
Den multiresistente New Age bevegelsen.
Det gikk en «synsk» på stien og følte skogens ro… ...
Subjektivismen i New Age bevegelsen
Vaksinemytene som ikke vil dø