31. mar. 2016

Nettstalkerne

Den 11.03.2016 skulle Øivind Bergh intervjues sammen med miljøkriger Kurt Oddekalv fra Norges Miljøverforbund av TV2 i Bergen. I følge Bergh har Oddekalv delt informasjon og lenker fra høyreekstreme organisasjoner på sin Facebook-side. Oddekalv har tidligere kommet med uttalelser som ikke akkurat styrker hans troverdighet. Intervjuet endte med at Berg kastet kaffe på Oddekalv. Det var ikke særlig klokt, det tror jeg også Bergh innser.

Det som skjer i etterkant er interessant å bivåne. De påfølgende dager kastet de seg over Øivind Bergh. Bergh har deltatt i en rekke debatter og kommentarfelt og har vært rimelig krass mot en del mennesker i konspirasjonsmiljøet. Det gjør man ikke ustraffet, de tar hevn og kontakter arbeidsgiveren din.

En av de ledende vaksinemotstanderne her hjemme er den pensjonerte farmasøyten Sandy Lunøe. Hun tok for kort tid siden kontakt med Øivind Bergs arbeidsgiver Havforskningsinstituttet. Hun mener seg stemplet som antisemitt og høyreekstrem. Lunøe er ikke blitt stemplet som antisemitt eller høyreekstrem, men hun påstår dette selv, fordi det vil gi henne sympati innad i sitt eget miljø. Hun vet at påstandene om vaksiner hun bringer til torgs ikke holder mål, da er det bekvemt for Lunøe og hevde at hun brunskvettes, altså hevde at hun blir stemplet som antisemitt og høyreekstrem. Hun har tidligere blitt tatt i å være uredelig. Det at hun nå kontakter arbeidsgivere til de hun møter i debatter er bekymringsfullt, men hun er ikke alene om det.


Nytt sirkus på gang.
En del personligheter i det konspirative leende er dratt inn i gravitasjonsfeltet til konspirasjonsteoretikeren Tore Bergum Krudtaa. Han er fryktelig sur for at han tapte sitt eget søksmål mot Øivind Bergh, og nå har han "slått seg sammen" med Elin P. Gregusson. Skal komme tilbake til hvor jeg har henne i fra. Men, tilbake til Krudtaa. Det som skjer videre etter at saken nå er avvist er slett ikke bra.

Den 18.03.2016  klokken 14:09 ringer Krudtaa til Øivind Bergh, samtalen varer litt i overkant av 2 minutter. Krudtaa spurte Berg om han hadde tenkt å kreve inn pengene etter rettssaken? Han mente åpenbart at det ikke var en selvfølge, og Bergh fikk en leksjon av Krudtaa at det hadde ikke Bergh krav på. Det var Bergh som her hadde beskyldt Krudtaa for noe han overhodet ikke hadde gjort. Berg henviste Krudtaa til sin advokat.

Krudtaa gir seg ikke, han sier -
"Da må du være klar over at jeg sitter med informasjon om hva du har gjort en helt spesiell dag mens du var på jobb, og har vært masse på internett. Det vil jeg sende din arbeidsgiver - hvis du krever de pengene". 
 Bergh opplyser at han har orientert sin arbeidsgiver om trusselen fra Krudtaa. Det tror jeg han gjør lurt i. kruddtaa med pdf1 kruddtaa med pdf2
I følge Bergh har en anonym person tidligere bedt om noen timelister - og at Havforskningsinstituttet valgte å utlevere disse ut fra prinsippet om mer offentlighet. Så nå skal altså timelistene til Bergh legges ut på nettet?

Hvordan kom Elin P. Gregusson inn gravitasjonsfeltet til Krudtaa? Tja, miljøet er lite og hun er sur på Human-Etisk Forbund, det er Krudtaa også.  Hun er sur på Bergh, det er Krudtaa også. Gregusson er tidligere blitt linket til konspirasjonsmiljøet, det har definitivt Krudtaa også blitt. Krudtaa ble "kastet ut" av Miljøpartiet de grønne på grunn av blant annet konspirasjontullet han promoterte rundt på nettet.

Elin P. Gregusson ble muggen på at det ble satt søkelys på en rettsikkerhetsgruppe som kom under vingene til Stortingsrepresentant Ulf Leirstein. Det vise seg fort at deltakerne i rettsikkerhetsgruppen var en broket forsamling. Gregusson var et av medlemmene i den gruppen. Når de kom i medias søkelys ble ikke det særlig godt mottatt.

Litt forhistorie rundt rettsikkerhetsgruppen.
Marius Reikerås er en avskiltet advokat som sommeren 2014 innyndet seg hos stortingsrepresentant Ulf Isak Leirstein, som sitter i justiskomiteen på Stortinget for Fremskrittspartiet. Meningen var at denne gruppen skulle skulle jobbe med menneskerettigheter. Det ble en del rabalder rundt det, da det viser seg at flere av gruppens medlemmer var og er godt plantet i det norske konspirasjonsmiljøet.
  1. juni 2014, skrev jusprofessor Hans F. Marthinussen et debattinnlegg i Aftenposten hvor medlemmenes holdninger ble trukket frem:
I dette tilfellet er det imidlertid særlig alvorlig, fordi gruppens sammensetning er meget spesiell, og egnet til å svekke den alminnelige tilliten til Stortinget og andre statlige institusjoner.Ifølge nettsiden ledes gruppen av Leirstein selv, mens en eks-advokat er leder for arbeidsgruppen. Dette er en eks-advokat som er straffedømt og fratatt sin advokatbevilling for blant annet motarbeidelse av rettsvesenet og trusler mot en annen advokat (dommen er trykket i Rettens Gang 2011 side 1397). Gruppens sammensetning er meget spesiell, og egnet til å svekke den alminnelige tilliten til Stortinget Forøvrig består gruppen av flere personer som er aktive i kommentarfelter og sosiale medier med diverse konspirasjonsteorier, grove, udokumenterte beskyldninger om korrupsjon og maktmisbruk av offentlige myndigheter og enkeltpersoner, eller fremmer vedvarende svært ubalansert kritikk av barnevern og domstoler.
Du kan lese mer om gruppen her: Påstander og anklager om korrupsjon
Ellers er dette også verdt å lese: Ulf Leirsteins galskap
Vepsen.no. Konspirasjonsgruppe på Tinget 
Aftenposten - Juks om "Stortingets rettssikkerhetsgruppe"

Elin P. Gregusson var en del av det klientellet som ble sterkt kritisert. At hun nå plutselig gjør felles front med Tore B Krudtaa er kanskje ikke så rart. Det virker som hun nå på linje med Krudtaa har innledet en stalkekampanje mot Bergh. Jeg tror det vil slå tilbake på henne selv.

Tore B Krudtaa hevder at han er utsatt for sjikane og netthat. Mannen gjør lite annet en å poste konspirasjoner og tøv rundt på nettet. Hans oppførsel er ikke av den sobre sorten for å si det pent. krudtaa om sine avsløringer

Link til Gregussons notat på Facebook

Tore B Krudtaa kan ha en ubehagelig og ekkel oppførsel hvis du møter han i debatter i ulike avisers kommentarfelt. Krudtaa ser ut til å glemme at han også har hatt for vane å ringe redaksjoner og true de med rettslige skritt, hvis ikke innlegg som Krudtaa mente var ærekrenkende ble fjernet med en gang. I Krudtaas snodige univers er det svært mye som er ærekrenkende. Er du uenig med Krudtaa får du raskt høre at du er løgner og en desinformant, betalt av industrien og at du har en irrasjonell logikk. (gjerne med versaler og utropstegn)

Hvis det er en fagartikkel som er postet, er det ikke uvanlig at man finner Krudtaa i kommentarfeltet hvor han hevder at fagreferent/artikkelforfatter ikke har greie på hva vedkommende skriver om, er betalt av industrien, samt driver med desinformasjon og har en irrasjonell logikk. Jeg kunne fylt en hel bloggpost med eksempler på hans dårlige oppførsel i debatter. Krudtaa er heller ikke helt ukjent med å ringe arbeidsgivere til personer han får i vranga.

Det siste nå er at Krudtaa har lagt ut sin egen personlige krasjlanding som han kaller Rettsfarsen (nei, jeg linker ikke dit). Han tapte sitt eget søksmål og klarte å kjøre sin egen ankesak i dass, og nå han i gang med sin egen versjon av hva som "egentlig" skjedde. Det er et trist skue.

Nedenfor er den noen utdrag fra Elins P. Gregussons Facebook vegg som Krudtaa viser til. Både selve notatet og kommentarfeltet er interessant. Anita Sweeny skal lage bok, blir nok en kjoskvelter vil jeg tro. sweney lager bok Kan være greit å minne om at det ikke var lenge siden deler av dette miljøet som Anita Sweeny er en del av kjørte en drittkampanje mot bloggeren Gunnar Tjomlid. Sweeeny driver facebooksiden Lyskilden (kaller seg nå Kilden Nyheter) sammen Frisør Dag Fallet, han er nok mer perifer der nå. Dag Fallet var definitivt den mest aktive i drittkampanjen mot Tjomlid hvor han i flere bloggposter la seg farlig tett oppunder rene beskyldninger om at Tjomlid var pedofil.

De fikk med seg bloggeren Trude Helèn Hole på laget. Det ble ikke særlig vellykket. Hun ble kastet ut av bloggosfæren til Nettavisen etter hvert, når det kom for en dag hva dette faktisk dreide seg om. En real drittkampanje. Tore B. Krudtaa spredte med stor iver Dag Fallets bloggposter, noe som ble i tema i rettsaken mot Øivind Berg.

Et tilbakeblikk:
Gunnar Stavrum - Unnskyld, Gunnar Tjomlid!
Journalisten - Nettavisen beklager Tjomlid-hets
Unnskyld, Gunnar Tjomlid!
Fritanke - Til slutt kan man ikke lenger «tie ihjel»
Fritanke - Tjomlid er ingen såkalt «pedoaktivist»
VG – Drittkasterne
Skepsis Norge - Anstiftere, medløpere og andre møkkaspredere

HumanistPedofiliHvafornoesadu? 
Drittpakkemakerne i alternativskogen 
Når ble sjikane og mobbing en del av ytringsfriheten?

Det er jo rørende når Trude Helén Hole snakker om selvinnsikt og redelighet. Hun ble et nyttig verktøy for Kilden Nyheter som kjørte sin kampanje mot Gunnar Tjomlid og Human-Etisk Forbund.

Her hevder faktisk Hole at Bergh har truet henne (og andre) åpenlyst på livet flere ganger. Dette er regelrett sprøyt. Hadde det vært et snev av sannhet i det så er det vel naturlig å spørre hvorfor har ikke Hole anmeldt Øivind Bergh? Det burde være en smal sak å dokumentere, siden Hole mener Bergh har truet henne på livet, åpenlyst flere ganger. Poenget er at det er regelrett spøyt og jug.


Det tviler jeg ikke på at Gregusson syns. Du er ikke helt ukjent med å beskylde andre for mye rart, så det passer nok bra.


Nei, Hole har ikke sans for uenigheter og gode argumenter. Har sett litt for mye av at det har hun ikke. Hole har latt seg bruke i en drittkampanje, en drittkampanje som ikke gikk slik Hole og hennes (da) nye venner forutså. De er uansett interessant at Hole finner sammen med Gregusson her.

En av årsakene til at en del mennesker i skjæringspunktet alternativbevegelsen og konspirasjonsmiljøet går i svart og hevder de blir personlig forfulgt, er på grunn av (blant annet) kampanjen til Human-Etisk Forbund - Ingenliker å bli lurt som har tatt for seg mye av det krimskramset som blant annet alternativbransjen holder på med. Kampanjen oppleves som et personlig angrep.thorin Nei, det betyr ikke å henge ut folk Thorlin, det betyr å ta påstandene som lanseres på alvor og fortelle det som faktisk er saken. Alternativbransjen er ikke alternativ behandling eller alternativ til behandling, det er en alternativ inntektskilde for folk uten skrupler! Det faller en del folk tungt for brystet at slike opplagte ting kritiseres.

Gregusson går etter journalister også. Hun er forøvrig godt kjent i noen av våre mediehus. påstander fra greg om senn Det er tydelig at hun også har lagt Advokat John Wessel Aas for hat. Gregusson flakser rundt på nettet og leker at hun er "varsler" av et eller annet slag, men så langt har jeg til gode å se noe hun kommer med som har noe substans eller innhold som hun er i stand til å dokumentere.

Vaksinemotstanderen Cathrine Woldstad hevder at Berg skader mange mennesker? Woldstad må ha sviktende hukommelse her. Wolstad har herjet på ulike fora og vært rimelig breikjefta og ufin så det holder. Hun har tidligere vært Rolf Erik Hanssens protégé. Der snakker vi om en real nettmobber, som har fått god omtale i media og som faktisk fikk et oppgjør med rettsvesenet for sin motbydelige oppførsel. Jeg kan ikke se at Woldstad var så opptatt av nettmobbing når Hanssen hold på som verst. Volstad1
Hvordan har dere tenkt å stoppe Bergh da? Ta kontakt med familien, fastlegen, tannlegen og bilverkstedet han bruker. Dette er nettstalking.

  greg-svar1greg-svar2 greg-svar3 greg-svar4 greg-svar5
Det er et mønster i dette som er litt ekkelt. Kritiserer man noen av disse folkene risiker man å bli stalket i lang tid fremover.

Hvorfor oppføre seg som ræsshøl på nett?
Deler av det alternative miljøet og konspirasjonsmiljøet er preget av en slags relativisme som er nesten er latterlig. Objektive sannheter eksisterer knapt, og sannhet er noe hver enkelt kan skape selv. I et slikt landskap skal en ikke stille for mange kritiske spørsmål. Sannheter er noe den enkelte gjerne har erfart og følt seg fram til, blir den individuelle sannheten knyttet til hvem man er. Når man møter kritiske spørsmål, så rokker det ved ens egen person. Det ser vi mange eksempler på. Derfor vil kritikk oppleves som alt fra trolling til personangrep, hets og forfølgelse, i sin ytterste konsekvens.

Jeg kan heller se bort fra at det er personligheter i dette landskapet som har en psykisk diagnose av noe slag, som kanskje kan forklare den maniske og stalkende oppførselen de legger for dagen, men det blir spekulasjon. Det kan være at de faktisk bare er veldig kjipe og rett og slett ondskapsfulle. Det rare er at nå man viser frem deres egen oppførsel på nett, så hevder de at knebles, er forfulgt og trakassert.

De verste menneskene jeg har vært borti er faktisk folk fra det alternative/konspirasjonslandskapet. De er ondskapsfulle og kjipe, og når du viser frem hvor kjipe de er blir de enda verre. Jeg risikerer vel nå å bli stalket av Gregusson fremover. For ordens skyld så varslet jeg alltid potensielle oppdragsgivere at de kan bli kontaktet av personligheter som ikke har noen sperrer for hva som er normal oppførsel.

15. mar. 2016

Snipp snapp snute, så var det juridiske eventyret ute

Konspirasjonsteoretiker og tidligere lokalleder for Miljøpartiet de Grønne Tore Bergum Krudtaa er i harnisk over å ta tapt sitt eget søksmål mot havforsker Øivind Bergh i Sandefjord Tingrett i 2014. Krudtaa anket saken til Lagmannsretten, denne gangen som selvprosederende. Det gikk veldig dårlig. Ankesaken skulle gått av stabelen i begynnelsen av desember 2015, men det ble det ikke noe av. Det satte Tore B Krudtaa selv en effektivt stopper for.


Først en oppsummering  
Tore B Krudtaa har reagert kraftig på å bli forbundet med konspirasjonsteorier som inneholder antisemittisme. Krudtaa mente at han ble stemplet som høyreekstrem og antisemitt på bakgrunn av denne bloggposten, blant annet, noe som gjorde Krudtaa rasende. Så rasende ble han at han gikk til privat søksmål mot bloggens eier, Øivind Bergh, for ærekrenkende uttalelser i januar 2014. Krudtaa reagerte først og fremst på at han ble beskyldt for å spre antisemittiske og høyreekstremistiske konspirasjonsteorier på nettet, og ønsket en oppreisning for dette. Øivind Bergh svarte med et motsøksmål (altså et motkrav). Berghs påstander var at det var Krudtaa som hadde ærekrenket ham og kalt han løgner, nettmobber og desinformant (for å nevne noe), samt at han linket til Rolf Erik Hanssens blogginnlegg om Øivind Bergh (som nå er slettet) hvor Bergh ble feilaktig hengt ut som pedofil.
Krudtaa tapte rettsaken i tingretten, som ble gjennomført de tre første dagene i desember 2014. Dommen kom i januar 2015. Tingretten ga også Bergh medhold i motsøksmålet.


Oppsummert fra Tingrettsdommen:
Berghs påstander har i nettdebattene til en viss grad vært fulgt av premissene for at han har kommet fram til sine konklusjoner. Bergh har vist til at Krudtaa har linket til en rekke nettsteder som er mer eller mindre kjent for å ligge langt til høyre i det politiske landskapet. Han har dessuten påpekt at Krudtaa har vært medlem av Facebook-gruppen til Norgespartiet, som også etter vanlig målestokk er ansett for å ligge langt til høyre politisk. Krudtaa har dessuten linket til sider som inneholder en rekke artikler som dypest sett har et antisemittisk opphav. Det er vist til artikler som gjelder Bilderberger-gruppen, Rotschildfamilien, osv. 
Krudtaa har gitt uttrykk for at han ikke er antisemitt eller høyreekstrem.
Selv om det ikke kan kreves at man går god for alt som står på nettsteder man linker til, må det kunne forventes at man har en viss oversikt over hva som er hovedtendensen på slike nettsteder, når man linker så massivt til dem som Krudtaa har gjort. Linking vil fort kunne oppfattes som en anerkjennelse, dersom man ikke uttrykkelig tar avstand fra innholdet. Når det linkes ukritisk må man selv bære risikoen for at man identifiseres med holdninger som er rådende på de aktuelle nettstedene, og at noen gir offentlig uttrykk for dette. Retten har ikke tilstrekkelig grunnlag for å stemple noen av nettstedene som Bergh har vist til, for i seg selv å være antisemittiske eller høyreekstreme. Det er imidlertid på det rene at det florerer med innlegg som det er naturlig å tolke slik på mange av de nettstedene Krudtaa har linket til. 
Etter rettens oppfatning er det dessuten åpenbart at en analyse av en mulig sammenheng mellom høyreekstreme standpunkt og alternativmedisin/vaksinekritiske holdninger, slik Bergh har foretatt, er legitim og ligger innenfor ytringsfriheten. Slik retten ser det er det ikke tvilsomt at de politiske synspunktene til en lokallagsleder i et landsdekkende politisk parti, generelt vil være av stor interesse for allmennheten. I dette tilfellet gjelder det dessuten et ganske nystiftet parti, med miljøvern som en helt dominerende fanesak, slik at partiets standpunkt på en rekke andre områder ikke er klarlagt, eller i hvert fall ikke allment kjent. I tillegg til å være lokallagsleder for MDG sto Krudtaa på partiets liste ved storingsvalget i 2013. Det var derfor av vesentlig interesse for velgerne å få vite hvor han befant seg på en politisk høyre – venstre akse, og hvilke standpunkt han har til en rekke enkeltspørsmål, herunder forholdet til antisemittisme. 
Krudtaa er dessuten en aktiv nettdebattant når det gjelder miljø- og helsespørsmål. Det vil derfor også være av allmenn interesse hvilke standpunkt han har i andre spørsmål, der andre personer mener å se et mønster. På grunnlag av det samlede bevisbildet er retten av den oppfatning at Bergh var berettiget til å gi uttrykk for at Krudtaa fremmet antisemittiske holdninger og var høyreekstrem på grunnlag av linkingen og øvrig nettaktivitet. 
Retten har i den forbindelse også merket seg at selv om Krudtaa har benektet at han er antisemitt eller høyreekstrem synes han å ha fortsatt nettaktiviteten på samme måte som tidligere, og fortsatt å linke til de samme nettstedene, også etter at det problematiske med linkingen ble påpekt av Bergh. Det synes som om det først og fremst er merkelappene Bergh har satt på ham, og ikke innholdet på nettstedene, som Krudtaa har hatt problemer med. 
Slik retten ser det er det nyttig for allmennheten at det avdekkes sammenhenger mellom ulike politiske standpunkt, og det må være romslig mulighet for å karakterisere det man kommer fram til gjennom slike analyser, særlig når det gjelder personer som står på et partis valgliste ved stortingsvalg. Etter rettens oppfatning har Bergh derfor hatt et tilstrekkelig grunnlag for å fremsette sine påstander og var berettiget til å fremme dem. Ytringsfriheten må i dette tilfellet gå foran beskyttelsen av Krudtaas ære. Påstandene er derfor ikke er rettsstridige skriver tingretten.
Motkravet: 
Som det fremgår over har retten kommet til at Bergh var berettiget til å fremme påstandene om at Krudtaa fremmer antisemittiske og høyreekstreme synspunkter og driver med pedofilisverting. Krudtaa har på sin side kalt Bergh en nettmobber, løgner og en desinformant som fabrikkerer argumenter. Retten anser alle disse utsagnene for å gi uttrykk for det samme, nemlig at Bergh fremsetter bevisst usanne påstander om Krudtaa. Retten er ikke i tvil om at dette er uttalelser som er egnet til å svekke Berghs gode navn og rykte, jf. straffeloven § 247. 
Som det fremgår av det som er sagt over er retten av den oppfatning at Bergh hadde tilstrekkelig grunnlag for sine vurderinger og fremsatte påstander. Det er dessuten den forskjell på Krudtaas og Berghs innlegg og påstander, at mens Bergh angriper Krudtaas for det han mener er hans standpunkt, angriper Krudtaa Bergh som person. Han anklager i realiteten Bergh for å være uærlig. Det har han etter rettens oppfatning ikke noe grunnlag for og anklagene er derfor ærekrenkende. 
Krudtaa har dessuten linket til et innlegg på bloggen til Rolf Erik Hanssen, der Bergh blir omtalt som "pedoprofessor", "pedoblogger" og "pedo". Sør-Trøndelag tingrett har i en midlertidig forføyning fastslått at innholdet i blogginnlegget er ærekrenkende. Etter rettens oppfatning er det åpenbart at også Krudtaas linking til denne nettsiden, selv etter at han var kjent med at Bergh hadde begjært midlertidig forføyning i saken, innebærer en rettsstridig ærekrenkelse. 
Krudtaa ble dømt til å betale 25 000 i erstatning til Berg, i tillegg til å dekke saksomkostningene på 386.838 kroner. Det betyr at regningen kommer på litt over 400 000 kroner. I tillegg kommer utgiftene til Krudtaas egen advokat. Anslagsvis ligger nok også det på et par hundretusen kroner. I tillegg er det påløpt rundt 50 000 i omkostninger i selve ankebehandlingsprosessen i Lagmannsretten.  Et forsiktig anslag er derfor at dette har kostet Tore B Krudtaa rundt 650 000 kroner. Hele dommen fra Tingretten kan du lese her.

Tore B Krudtaa anker dommen
Tore B Krudtaa anket dommen til Lagmannsretten, og valgte denne gangen å være sin egen prosessfullmektig. Anken ble tatt til følge, og selve saken ble berammet til begynnelsen av desember 2015, altså et år etter at saken var oppe i Tingretten. Men i løpet av året rotet Krudtaa det til. Han dro inn nye «beviser» som verken ville opplyse eller underbygge saken hans, det førte bare til at saken este ut slik at det ikke var mulig å gjennomføre saken på en forsvarlig måte. Bevisene som Krudtaa ønsket å bruke ble avskåret av lagmannsretten, fordi de ikke ville tilføre saken noe nytt.

Krudtaa anket avskjæringen av bevisene inn for Høyesterett, men anken ble ikke tatt til følge. Det hele endte med at Lagmannsretten varslet at de vurderte å pålegge Krudtaa å bruke en prosessfullmektig til å føre saken for seg, fordi han ikke i tilstrekkelig grad klarte å fremstille saken på en forståelig og forsvarlig måte som selvprosederende.
Etter tvisteloven § 3-2 kan retten pålegge en part å møte med prosessfullmektig dersom han ikke kan framstille saken på en forståelig måte. Pålegget kan gis av hensyn til domstolen og motparten - slik at saken kan komme inn på et fornuftig spor og bli tilstrekkelig opplyst, eller av hensyn til parten selv -  dersom parten ikke er i stand til å ivareta sine egne interesser, jf. kommentarutgaven til tvisteloven, andre utgave side 102.
Lagmannsretten varslet i brev 12.11.15 at den vurderte å pålegge Krudtaa å bruke prosessfullmektig. Begrunnelsen var som følger:
 Lagmannsretten har på bakgrunn av det som er kommet fram under saksforberedelsene, samt de utallige henvendelser fra Krudtaa sin side, funnet det nødvendig å vurdere om Tore B. Krudtaa bør pålegges å møte med prosessfullmektig i ankesaken. 
Pålegg kan gis av hensyn til domstolen og motparten, slik at saken kan komme inn på et fornuftig spor, og bli tilstrekkelig opplyst – eller av hensyn til parten selv – dersom denne ikke kan ivareta sine egne interesser, se kommentarutgaven av tvisteloven 2 utgave  side 102.
I denne saken er det hensynet til domstolen og ankemotparten som veier tyngst, i det ankende part ikke synes å inneha den nødvendige forståelse for, og innsikt i det juridiske grunnlaget for saken, og heller ikke forståelse for hva dette innebærer.

Berghs advokat i ankesaken, Jon Wessel Aas, skrev i sitt tilsvar at ankemotpart delte rettens vurderinger. Han henvist til at Krudtaa ikke hadde samarbeidet om en tidsplan for gjennomføringen av hovedforhandlingen, han hadde påberopt seg en rekke vitner ”hvis relevans for det som fremsto som sakens gjenstand i tingrettsdommen som igjen utgjør ankegjenstanden – i beste fall er uklar”.

Vitnene som Krudtaa ville bruke var å dette tidspunktet Dag Fallet og Kurt Oddekalv (som begge hadde vitnet i tingrettssaken) og Sandy Lunøe, Rolf Erik Hanssen, Hans Gaarder, Lars Rønbeck, samt en tidligere samarbeidspartner av Krudtaa i Miljøpartiet De Grønne.
Krudtaa forlangte også å vise flere timelange YouTube-videoer, videoer som ankemotpart hevdet ikke inneholdt antisemittiske utsagn i seg selv, men som delvis bygger på antisemittiske og/eller høyreekstreme konspirasjonsteorier. Rettens avvisning av dette hadde Krudtaa alt anket til Høyesterett, men anke førte ikke frem.

Krudtaa hadde et urealistisk forhold til tidsaspektet i saken. Det var satt av fire dager i retten, og han gikk blant annet inn for at det ikke skulle avsettes tilstrekkelig tid til prosedyrer. Krudtaa hadde heller ikke utarbeidet utdrag (kopier av sakspapirer) i tråd med rettens pålegg. Krudtaa protesterte for øvrig på alle disse punktene

I kjennelse av 17.11.15 besluttet retten at Krudtaa måtte pålegges å skaffe seg en prosessfullmektig  Han ville ha fått utsatt rettssaken om han hadde etterkommet dette. Retten skriver blant annet:
Bergum Krudtaa har gjennom hele saksforberedelsen blitt forsøkt veiledet av forberedende dommer samt minst tre andre dommere  uten at han synes å ha tatt inn over seg hva som er de sentrale juridiske  sider av saken. Den muntlige pågangen til forberedende dommer ble etter hvert sa omfattende at det ble besluttet at bare skriftlige henvendelser ble besvart. 
Også saksbehandler har forøkt å veilede Bergum Krudtaa om de praktiske sider av saksforberedelsen uten at dette heller synes å ha brakt saken inn på et fornuftig og hensiktsmessig spor Lagmannsretten  ser det også slik at Bergum Krudtaas manglende forståelse for de juridiske problemstillinger som saken reiser, medfører at han heller ikke synes å kunne ivareta  sine egne interesser. 
Når retten ikke tidligere under saksforberedelsen har gitt pålegg om prosessfullmektig, har det sin årsak i at retten i det lengste har satt sin lit til at rådgivningen og at tiden for ankeforhandling nå nærmet seg, ville sette Bergum  Krudtaa i stand til a stramme inn i stedet for å la saken flyte enda mer ut, samt konsentrere  seg om de sentrale  problem stillinger  som skal behandles  under ankeforhandlingen. Når dette ikke har slått til, ser lagmannsretten seg nødt til a gå til det skritt å pålegge Bergum Krudtaa å la seg representere ved prosessfullmektig.
Frist for å skaffe prosessfullmektig settes til 26. november 2015.
Krudtaa får faktisk en sjanse til her, ved at retten utvider fristen enda en måned, selv om han i en e-post 26.11.15 skriver at han ikke aksepterer å skaffe seg en prosessfullmektig. 

I det siste brevet, som vises under, datert 27.11.2015, får Krudtaa enda en måneds frist regnet fra den 26.11,2015 til å skaffe seg en prosessfullmektig. Ankeforhandlingene som skulle gå den 1. - 4. desember ble avlyst da Krudtaa ikke etterkom rettens pålegg om å skaffe seg en prosessfullmektig.


Hadde Krudtaa etterkommet rettens pålegg her, ville han naturligvis ha fått en utsettelse. Krudtaa etterkommer ikke rettens pålegg og anker avgjørelsen om at han må skaffe seg en prosessfullmektig til Høyesterett. Det var nå blitt et spørsmål om retten til å være selvprosederende for Krudtaa.

Tore B. Krudtaa anket pålegget om å skaffe seg prosessfullmektig inn for Høyesterett fordi han mente at det var et brudd på menneskerettighetene at han ikke fikk være selvprosederende i en rettssak, og derav brudd på Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjon (EMK) art. 6. Poenget er at denne bestemmelsen gjelder siktedes minsterettigheter i en straffesak, ikke i sivile saker slik som saken til Krudtaa. Saken er nå over for Krudtaa. Fredag 11.03.2016 har Agder Lagmannsrett satt endelig punktum for saken. I dommen kan vi lese:
Saka gjeld pålegg om prosessfullmektig.Tore Bergum  Krudtaa  fekk ved lagmannsrettens vedtak  av 17. november 2015 pålegg  om å møta med prosessfullmektig  under  ankeforhandlinga 1. til 4. desember d.å. Han vart samtidig  varsla om at nekting av å etterkoma  pålegget  ville medføra fråvere i saka og at saka kan avvisast etter tvistelova  § 16-9. Frist for å skaffa prosessfullmektig vart sett til 26. november  2015.

Krudtaa etterkom ikkje pålegget innan fristen, og gay også beskjed  om at han ikkje ville møta med prosessfullmektig  under ankeforhandlinga. Denne vart deretter avlyst. I og med at Krudtaa ikkje etterkom  pålegget om prosessfullmektig innan fristen, låg det føre fråvere etter tvistelova  § 16-7 andre ledd og saka kunne avvisast etter § 16-9.
 
Av omsyn til den korte tida fra pålegget til den tillyste ankeforhandlinga, vart Krudtaa i vedtak  av 27. november 2015 gjeven ein frist på ein månad  til å be om oppfrisking, dvs. be om at prosesshandlinga  likevel kunne  utførast,  samtidig  som prosesshandlinga måtte verta utført innan same fristen, dvs. skaffa seg prosessfullmektig.

Dette vart ikkje gjort innan fristen, heller ikkje når det er teke omsyn til rettsferien.
 
Krudtaa anka den 22. desember 2015 lagmannsrettens vedtak av 17. november 2015 til Hegsterett.

For ordens skuld skal nemnast at denne anken i seg sjølv ikkje vert å sjå på som å ha oppsetjande verknad på fristen sett til 26. desember  2015.
 
Høgsterett har i orskurd av 22. februar d.a. forkasta  anken. 
Saka vert etter dette å avvisa i medhald av tvistelova § 16-9 ferste ledd, jf.  § 16-7 andre ledd.

Ankande part skal i medhald  av tvistelova  § 20-2  andre ledd erstatta ankemotparten   sine sakskostnader  for lagmannsretten idet det ikkje ligg føre omstende som skulle tilseia fritak etter § 20-2 tredje  ledd.

Det er ikkje lagt fram kostnadsoppgave,  og sakskostnadene vert skjønnsmessig fastsett  til kr. 15 000,-, jf. tvistelova  § 20-5 fjerde ledd. Orskurden  er samrøystes
SLUTNING 


  1. Saka vert avvist
  1. Tore Bergum Krudtaa betalar til Øivind Bergh i sakskostnader for lagmannsretten kr 15 000,- -kronerfemtentusen- innan 2 -to - veker frå forkynninga av denne orskurden.
Saken er nå endelig over. Krudtaa har i utallige kommentarfelt gjort det klart at han kommer til å ta denne saken til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Da blir det i så fall en sak mellom den Norske stat og Krudtaa. Det at Krudtaa blir pålagt å skaffe seg en prosessfullmektig i en sivilsak han selv har anlagt mener Krudtaa er et brudd på hans menneskerettigheter. Jeg tror det skal svært mye til for at Krudtaa får denne saken opp i Strasbourg.  Jeg ønsker Krudtaa lykke til.


Oppdatering 02.04.2016 
Tore B. Krudtaa har lansert sin egen blogg han kaller Rettsfarsen. Det er trist lesing. Han skjønner faktisk ikke Dommen i Tingretten, han skjønner heller ikke hva rettsaken har handlet om. Jeg skal ikke kommentere alt han skriver i bloggen sin, men vil påpeke et par sentrale poenger.
"Jeg er nå dømt i Sandefjord Tingrett for å være bl.a. antisemititt og høyreekstrem" 
Nei, dommen sier ikke det. Dommen sier at Øivind Bergh begrunnet sine påstander på en slik at måte at de er vernet av ytringsfriheten. Utover det tok ikke retten stilling til beskyldningene. Krudtaa er heller ikke dømt for pedofilsvering, men retten mente at Berg hadde grunnlag for å si at Krudtaa drev med pedofilisverting siden Krudtaa linket til bloggen til Rolf Erik Hanssen, som omtalte Bergh som "pedoprofessor", "pedoblogger" og "pedo".  Krudtaa linket også til blant annet Dag Fallets bloggposter hvor det ble hevdet at bloggeren Gunnar Tjomlid og Human-Etisk Forbund fremmer pedofili.  
Det Krudtaa ble dømt for er at han har kalt Berg nettroll, desinformant og løgner i en rekke sammenhenger. 
"Saken ankes i disse dager til Strasbourg". 
En sak som er avgjort i det norske rettsvesen kan ikke ankes til Strasbourg. Krudtaa kan fremme en sak for menneskerettighetsdomstolen, men det blir i så fall en sak mellom han og den norske staten. Dette er en sak som ikke kommer opp i Strasbourg uansett. Krudtaa fikk flere sjanser av Lagmannsretten i ankesaken for å bringe saken inn i et fornuftig spor, men han rotet til sin egen sak. Da må retten avvise saken til slutt. Krudtaa mener seriøst at dette er et overgrep vedrørende hans rettigheter, det er det ikke. Krudtaa viser med all tydelighet at han ikke skjønner sin egen sak.  

Oppdatert 28.04.2016
Saken har på mange måter vært et sirkus hvor Krudtaa ikke klare å ta innover seg hva saken har handlet om. Han går nå mer eller mindre amok på nettet og oppfører seg truende og manisk på en måte som får meg til å tenke at vi nærmer oss et punkt hvor kanskje helsevesenet er rett adresse for Krudtaa, men det blir å spekulere. Det er uansett langt fra normal oppførsel han legger for dagen med sin maniske nett og telefonaktivitet.

Krudtaa er heller ikke fremmed for å drive ren utpressing. 

Den 18.03.2016 klokken 14:09 ringer Krudtaa til Øivind Bergh, samtalen varer litt i overkant av 2 minutter. Krudtaa spurte Berg om han hadde tenkt å kreve inn pengene etter rettssaken? Han mente åpenbart at det ikke var en selvfølge, og Bergh fikk en leksjon av Krudtaa at det hadde ikke Bergh krev på. Det var Bergh som her hadde beskyldt Krudtaa for noe han overhode ikke hadde gjort. Bergh henviste Krudtaa til sin advokat.  

Krudtaa gir seg ikke. han sier videre: 
"Du må være klar over at jeg sitter med informasjon om hva du har gjort en spesiell dag du var på jobb, og har vært masse på internett. Det vil jeg sende din arbeidsgiver - hvis du krever de pengene". 
Dette er ren utpressing. Krudtaa må ta innover seg at han er idømt erstatning i saken han selv satte i gang og tapte, samt at han må dekke sine egne og motpartens saksomkostninger. Saken blir oversendt Namsmannen og kverner videre der enten Krudtaa vil eller ikke.   

Se også bloggposten om Nettstalkerne 

Det fortsetter
Den 01.04 i år forsøke Krudtaa seg på et satirisk innlegg på Dagsavisens nye meninger. Krudtaa kom med en dårlig skjult trussel mot dommere i Agder Lagmannsrett og Høyesterett. Innlegget på Dagsavisens nye meninger ble fjernet  fjerde april, men ble liggende uredigert noen dager på hans egen blogg. 
"Jeg har et mareritt hvor jeg leier en torpedo for å kidnappe flere dommere fra Agder lagmannsrett og Høyesterett. Dommerne henges bakbundet opp i noen svære kjøttkroker, hvor de deretter flås levende. Etter å ha mørnet i 4 dager, kappes vi opp skrottene med motorsag og kjører delene gjennom en rusten kjøttkvern. Via et Cateringfirma sendes dommer farsen til Høyesterett- kamuflert som delikate burgere"   
Basert på erfaringer Lagmannsretten har hatt med Krudtaa gjennom en lengre periode (se dokumentasjon lenger oppe) så er det kanskje ikke så rart at Lagmannsretten valgte å reagere og tolke dette som en trussel. Etter at Krudtaa mottok brevet endrer han klokelig nok på teksten. 


 Fra Krudtaas egen blogg

Det var nok ikke først om fremst bildet de reagerte på. Det var bildet kombinert med en truende tekst som ble oppfattet som så truende at politianmeldelse ble vurdert.   
  
Men sirkuset Krudtaa har satt i gang fortsetter. Krudtaa har nylig sendt epost til alle i Oslos bystyre og til Antirasistisk Senter om Shoaib Sultan. Sultan er til daglig ansatt i Antirasistisk Senter, samt at han sitter i bystyret som representant for Miljøpartiet De Grønne.    
Krudtaa har i sine eposter hevdet at Shoaib Sultan har stemplet han som antisemititt i sitt vitnemål i rettsaken mot Bergh, og at han derav er en løgner. Det stemmer ikke. Sultan uttalte seg om hva slags kilder Krudtaa linket til og hvordan og hvorfor kildene kan oppfattes som antisemittiske. 

Det som er alvorlig her er at Krudtaa hevder at vitner i rettsaken han selv anla løy bevist for å få han dømt. Det er drøye påstander og er ikke riktig. Krudtaas eget vitnemål i rettsaken var en katastrofe, og det ble ganske åpenlyst at hans linking og hang til konspirasjoner ikke var til hans fordel. Tingrettsdommen er godt begrunnet. Jeg kan forstå rent menneskelig at Krudtaa mener at dommen er feil, men det han nå driver med nå er ren stalking av vitner.

Jeg er redd for hva dette kan ende opp med. Hva hvis Krudtaa nå opplever at han ikke får noe gehør for sin fremstilling? En fremstilling som er riv ruskene gal. Vil ha da foreta seg noe rent fysisk? Vil han gjøre alvor av sin dårlig skulte trussel om å kontakte torpedoer? Jeg vet ikke, men det jeg vet etter å ha fulgt konspirasjonsmiljøet i mange år, er at det er personer i miljøet som Krudtaa er en del av som har potensiale til å utøve vold, som kanskje ikke er strafferettslig tilregnelig heller. 

Jeg ser en mann her som blir mer og mer desperat. Det er bekymringsfullt!   
           
3. mar. 2016

Antisemittismen i konspirasjonsmiljøet del 2.

Antisemittisme i konspirasjonsmiljøet har jeg vært innom i denne bloggposten: Antisemittismen i konspirasjonsmiljøet. Der gikk jeg igjennom noen stygge uttalelser, samt at jeg linket til undersøkelser som tok temperaturen på antisemittismen i Norge og ellers i verden. 

Det er slett ikke alle som liker å bli assosiert med konspirasjoner hvor antisemittismen er en del av fortellertradisjonene. En som har reagert kraftig på å bli forbundet med konspirasjoner og antisemittisme er konspirasjonsteoretiker Tore Bergum Krudtaa fra Sandefjord. Han mener seg stemplet som høyreekstrem og antisemitt på bakgrunn av blant annet denne bloggposten, noe som gjorde Krudtaa rasende – Så rasende at han gikk til privat søksmål mot bloggens eier Øivind Bergh for ærekrenkende uttalelser i januar 2014. Krudtaa reagerte først og fremst på å bli beskyldt for å spre antisemittisk og høyreekstremistisk konspirasjonstankegods på nettet, og ønsket oppreisning for dette. Øivind Bergh svarte med et motsøksmål. Berghs påstander var at det var Krudtaa som hadde ærekrenket ham og kalt han blant annet løgner, nettmobber og desinformant, samt at han har linket til Rolf Erik Hanssens blogginnlegg om Øivind Bergh (som nå er slettet) hvor Bergh ble hengt ut som pedofil.  


Krudtaa tapte rettsaken i tingretten som ble gjennomført de tre første dagene i desember i 2014. Krudtaa anket til Lagmannsretten, denne gangen som selvprosederende. Det gikk veldig dårlig. Status er at Lagmannsretten måtte pålegge Krudtaa å skaffe seg en prosessfullmektige (advokat) fordi han ikke i tilstrekkelig grad klarte å fremstille saken på en forståelig og forsvarlig måte. Det nektet han og saken ble avvist. Du kan lese om saken her, som nå er avsluttet. Du kan lese om saken her: Snipp snapp snute, så var det juridiske eventyret ute

Jeg vil anbefale artikkelen: Skyggen fra ondskapens paraply fra 2010, om antisemittismen i konspirasjonsmiljøet. Det har ikke blitt noe bedre de senere år, snarere tvert i om, det er mer mainstram å fronte antisemittisme åpent. Jeg kan også anbefale Forfatteren og journalisten John Færseths artikkel: Antisemittisme – alle konspirasjonsteoriers mor. I tillegg er denne verdt et besøk: Spiked-online - How conspiracyculture made anti-Semitism respectable

Krudtaa sprer og linker opp materiale han sannsynligvis ikke skjønner er en del av fortellertradisjonene i konspirasjonsmiljøene hvor "jødene står bak" har rotfeste og med på å spre antisemittisme. Det trenger ikke bety at Krudtaa er høyreekstrem eller antisemitt per se, noe jeg ikke tror han er, men når han gjentatte ganger, selv om han blir gjort oppmerksom på at kilder/konspirasjonene han linker til inneholder antisemittisme, så fortsetter han allikevel å linke til de samme kilder og konspirasjoner som i en del tilfeller har fortellertradisjoner hvor antisemittismen er en bærende del av selve historien.  

Står Israel og jødene bak 9/11?
Terrorangrepet 11. september 2001 har i 15 år vært gjenstand for mange konspirasjoner. Påstander om at det var Israel og jødene som sto bak terrorangrepet florer som en av de mest seiglivede konspirasjonene på internett. Krudtaa har linket til dette helt åpent, men nekter å se det problematiske med sin kildebruk. 

Videoen som Krudtaa linker til er et intervju gjort av Iransk TV for en del år siden av en selvutnevnt ekspert ved navn Alan Sabrosky. Iran har et svært anstrengt til Israel og USA (selv om relasjonen til USA er blitt litt bedre det siste året). Relasjonene mellom Israel og Iran er og har vært svært så kalde. Det er ganske innlysende for alle at Iran har en interesse av å hinte at det er Israel og jødene som står bak 9/11. Alan Sabrosky påstår at tvillingtårnene ble sprengt og at Israel og USA står bak, som et ledd i en coverup. Videoen inneholder påstander hvor en av påstandene var at et av sikkerhetsselskapet i tvillingtårnene var israelsk. Det stemmer ikke. Sabrosky hevder at det aldri er blitt etterforsket om det var sprengstoff som førte til kollapsen av tvillingtårnene. Det er også feil, det er etterforsket grundig og avvist som årsak til kollapsen, noe en kan lese om her. Ellers er denne artikkelen er også nyttig lesestoff.  

Det florerer påstander om at Israel og jødene står bak 9/11. Dette er en del av fortellertradisjonene i konspirasjonsmiljøene. Anti -Defamation League, Independent, CBS-News med flere har skrevet utførlig om dette. 

BBC - The official version, the conspiracy theories and the evidence surrounding the 9/11 attacks.

Agenda 21
Agenda 21 er en gjenganger i konspirasjonskretser. Å dra frem GlennBeck som kilde her er spesielt. Glenn Beck markerte seg etter 22/7-11 med å sammenligne AUF med Hitlerjugend. Selv konservative amerikanere tar sterkt avstand fra Beck. 

Southern Poverty Law Center (SPLC) - Agenda 21: TheUN, Sustainability and Right-Wing 
The Daily Beast - 
Glenn Beck's Anti-Semitic Attacks
Southern Poverty Law Center (SPLC) - Agenda 21 and the Jews Conspiracy Theory: 

Den amerikanske sentralbanken (FED) 
En av de klassiske mytene som stadig popper opp er at den Amerikanske sentralbanken (Federal Reserve -FED) ble kuppet i i 1913. Jeg har tidligere skrevet utførlig om Federal Reserve: Federal Reserve - Fakta og Konspirasjoner  


Konspirasjonsmiljøene, også her hjemme tillegger Federal Reserve absurde egenskaper. Krudtaa lener seg på en figur G. Edward Griffin. Han er kjent for sine konspirasjonsteorier om amerikansk økonomi, særlig det som omhandler Federal Reserve og ikke minst alternativ behandling. Argumenter og påstander om Federal Reserve er importert fra konspirasjonsmiljøet i USA, hvor vi ofte finner antisemittisme som en faktor. "Jødene eier verdens banker osv"  

Anti-Deflamation League har mye godt stoff som kan enbefales:
Anti – Defamation League - The Militia Movement 
Wikipedia - Economic antisemitism 

Rett skal være rett her. Det er ikke alle konspirasjonsartikler og videoer som Krudtaa linker til som inneholder antisemittisme, men flere av kildene han bruker er tvilsomme og har flere artikler som er helt åpenbart er antisemittiske.
Riksavisen og ikke minst Nyhetsspeilet, hvor sistnevnte er en kilde som Krudtaa linker ofte til er godt kjent som et arnested og oversettere av ulike internasjonale konspirasjoner som også inneholder antisemittisme. Krudtaa mener Nyhetsspeilet er en troverdig kilde. Det er ikke det.    

Noen smakebiter på hvorfor Riksavisen og Nyhetsspeilet ikke en er en troverdig kilde på noen som helst måte: Krudtaa


Krudtaa har linket til Riksavisens omtale av boken: VAKINASJON - Hva er sannheten om vaksiner? -Skrevet av Rolf Erik Hanssen. Hanssen er godt kjent for sin spesielle språkdrakt. Hanssen tilhører vaksinemotstandsmiljøet som har tilholdssted inne på Facebookgruppen Vaksineaksjonen som drives av Kjetil Dreyer
  
Riksavisen er drevet av Jarle Johansen. Nettstedet er en svovelpøl av antisemetiske konspirasjoner. Krudtaa er gjort oppmerksom på dette flere ganger, men nekter plent for at han linker til kilder som inneholder antisemittisme. Riksavisen er på ingen måte en troverdig kilde. 


Krudtaa har helt på egenhånd satt seg i en situasjon hvor faktisk en domstol har tatt for seg Krudtaas bruk av kilder, og vi kan oppsummere et viktig poeng fra dommen:
Retten har følgende å si:– Selv om det ikke kan kreves at man går god for alt som står på nettsteder man linker til, må det kunne forventes at man har en viss oversikt over hva som er hovedtendensen på slike nettsteder, når man linker så massivt til dem som Krudtaa har gjort. Linking vil fort kunne oppfattes som en anerkjennelse, dersom man ikke uttrykkelig tar avstand fra innholdet. Retten bemerker videre at Krudtaa har fortsatt å lenke til de samme nettstedene, også etter at det problematiske med lenkingen ble påpekt av Bergh. Retten slår også fast at det er åpenbart at en analyse av en mulig sammenheng mellom høyreekstreme standpunkt og alternativmedisin/vaksinekritiske holdninger, slik Bergh har foretatt, er legitim og ligger innenfor ytringsfriheten.– Det synes som om det først og fremst er merkelappene Bergh har satt på ham, og ikke innholdet på nettstedene, som Krudtaa har hatt problemer med skriver tingretten. 
Krudtaa ser ikke til å skjønne at hans bruk av kilder er og kan være problematiske. Krudtaa forstår ikke at hans kildebruk om blant annet FNs Agenda 21 bygger på amerikansk ytrehøyres konspirative tankegods. Krudtaa nekter å ta innover seg at Chemtrails er idiotisk paranoia og konspirasjonsgalskap. Krudtaa ser ikke ut til å skjønne at den kritikken han tar opp mot bankenes virksomhet og kildegrunnlag er i stor grad basert på antisemittisk konspirasjonstankegods fra begynnelsen av det 20 århundre. Det betyr ikke at Krudtaa er antisemitt per se, men han har ikke et kildekritisk bein i kroppen.   

Så en klar advarsel til slutt!
Tore B Krudtaa kan ha en ubehagelig oppførsel hvis du møter han i noen av våre avisers kommentarfelter. Der er han langt mer opptatt av å skjelle ut de som er uenig med han enn å svare på saklige motforestillinger. Er du uenig med Krudtaa kaller han deg gjerne en løgner, desinformant og at du har en irrasjonell logikk. (gjerne med versaler og utropstegn)
Hvis det er en fagartikkel han ikke liker er det ikke uvanlig at Krudtaa hevder at fagreferent/artikkelforfatter ikke har greie på hva vedkommende skriver om og er betalt av industrien og driver med desinformasjon og fremmer en irrasjonell logikk. Han linker til sine egne konspirative youtubevideoer, som han ofte gjentar flere ganger i det samme kommentarfelt. 

Krudtaa går heller ikke av veien for å kontakte redaksjoner i et forsøk på å få de til å slette innlegg han ikke liker. Han har tidligere truet noen redaksjoner med rettslige skritt hvis de ikke etterkom hans ønsker. 

Det er et ordtak her som renner meg i hu fra boken til Sigurd Hoel - "Møte ved milepelen". Får noen klare assosiasjoner når jeg leser følgende: "Hodet hans lot til å bestå av vanntette skott, ikke det minste grann av kunnskap lekket inn der"


oppdatert: 02.05.2016


Relaterte blopposter: