Frimannsbevegelsen (suverene borgere) i Norge

I konspirasjonsmiljøet her hjemme har vi et fenomen som kalles Frimenn (Freemen on the land). Rent praktisk er dette et konsept hvor enkeltpersoner mener de kan frikoble seg alle forpliktelser i samfunnet, når det passer seg slik. Ideen er at man tror at man ved hjelp av noe pseudojuridisk sim sala bim kan kvitte seg meg seg med navn og personnummeret, som ifølge disse folkene skiller den juridiske fiksjonen - stråmannen (redeeming the strawman), fra det virkelige mennesket. Dette er idéer som kan appellere til mennesker som går gjennom vanskelige perioder i livet. 

Disse frimenn og kvinner hevder at de kun trenger å forholde seg til sedvanerett (common law), som de tolker litt ut fra dagsformen, plukker litt fra grunnloven (gjerne den amerikanske grunnloven) og andre obskure kilder. Oversatt til "frimansk" betyr det at man kan gjøre akkurat det man vil, når man vil. 
"En mann kjører langs en vei i 110 kilometer i timen. Fartsgrensen er 70 kilometer i timen på strekningen. I dag er mannen i godt humør, så han bestemmer seg for å stanse bilen når han ser at politimannen signaliserer at han må stoppe.  Når politimannen kommer frem til bilen, ruller mannen ned ruten og spør – Med hvilken lovhjemmel og autoritet er det du har stanset meg?  
Politimannen forteller at de har en lasermåling som viser at han kjørte i 110 kilometer i timen i en 70 sone. Politimannen ber om å få se førerkort og vognkort. Det er nå spetakkelet begynner. Mannen nekter å oppgi personalia og hevder at navn og personnummer er en juridisk fiksjon, skapt av staten, som uten at vi er klar over det, gjør oss omsettelig på børsen.  
Etter en rask sjekk viser det seg at bilen ikke er forsikret eller har gyldige skilter. Bilen ble avskiltet for et år siden, og de skilt som nå er montert er laget av papp. Mannen insisterer på at det står i grunnloven at han kan ferdes fritt i Norge, og han tviholder fortsatt på at all bruk av navn er forbudt men han insisterer på at han må få vite politimannens navn". 
Her hjemme er det populært å hevde at all bruk av navn er forbudt. Men å bytte navn, særlig etternavn er innenfor. Det er populært å ta etternavn fra farsslekten og legge til datter eller sønn. Den mest kjente her hjemme er Ingunn Sigurdsdatter. Det er en måte å distansere seg fra sitt egentlige navn.

Hvor kommer Freemen on the land fra (også kalt FOTL)?
Dette er et fenomen som er importert hovedsakelig fra USA, men også i Storbritannia, Irland, Canada, Australia og New Zealand har dette fått sin utbredelse. I Norge har fenomenet skutt fart de siste årene, og har nå fått rotfeste i konspirasjonsmiljøet her hjemme. Men hva slags fenomen er dette egentlig?

Fra Wikipedia:
"Freemen-on-the-land" are a loose group of individuals who believe in a conspiracy theory[1] that they are bound by statute laws only if they consent to those laws. They believe that they can therefore declare themselves independent of the government and the rule of law, holding that the only "true" law is their own interpretation of "common law".[2] Freemen are active in English-speaking countries: the United Kingdom, Ireland, Canada, the United States, Australia, and New Zealand.
"Freemen" believe that statute law is a contract, and that individuals can therefore opt out of statute law, choosing instead to live under what they call "common" (case) and "natural" laws. Under their theory, natural laws require only that individuals do not harm others, do not damage the property of others, and do not use "fraud or mischief" in contracts. They say that all people have two parts to their existence – their body and their legal "person". The latter is represented by the individual's birth certificate; some freemen claim that it is entirely limited to the birth certificate. Under this theory, a "strawman" is created when a birth certificate is issued, and this "strawman" is the entity who is subject to statutory law. The physical self is referred to by a slightly different name – for example "John of the family Smith", as opposed to "John Smith" "Freemen on the land" are people who claim that all statute law is contractual, and that such law is applicable only if an individual consents to be governed by it. They believe that they can therefore declare themselves independent of government jurisdiction, holding that the only "true" law is common law, as they define it. The "Freeman on the land" movement has its origins in various United States-based groups in the 1970s and 1980s, reaching Ireland and the United Kingdom soon after 2000. The FBI considers those sovereign citizen extremists who tag themselves "Freemen" to be a domestic terrorist movement.”

I USA var Freemen on the Land-bevegelsen, en videreutvikling av Sovereign Citizens og Posse Comitatus-bevegelsen.
Publiceye.org - CHRISTIAN IDENTITY, SURVIVALISM & THE POSSE COMITATUS 

Grunnlagt på 1950-tallet av William Potter Gale (1917 – 1988), en eksmilitær og rasist som anså borgerrettslovgivningen som et overgrep mot ikke bare statenes men også enkeltindividenes grunnlovsgitte rettigheter. Sentralt i Sovereign Citizens-ideologien var kjernen om at den amerikanske grunnloven og eldre britisk rettstradisjon ikke anerkjenner noen form for myndigheter utover den folkevalgte lokale sheriffen, og at både delstatsmyndigheter og føderale myndigheter derfor er kriminelle organisasjoner.

Freeman on the land (Frimenn) og Sovereign Citizen (suverene borgere) omtales ofte om hverandre. Det ligger en liten forskjell i at Sovereign Citizen (suverene borgere) tolket den amerikanske grunnloven og føderale lover på en særegen måte og hevdet de ikke var amerikanske statsborgere, men borgere av sin egen lille jordlapp og eiendom. Det betyr at de ikke forholdt seg til føderale lover eller ville betale skatt til staten. 

Freeman on the land (FOTL) er av litt nyere dato som i korthet går ut på at man er en frimann uansett hvor i landet man bor. Sentralt her er at det de kaller "navnebedraget". Det er såpass mange likhetspunkter mellom Freemankonseptet og Sovereign Citizen at jeg velger å omtale det under samme paraply. 
Dette miljøet er kjent, også internasjonalt for å produsere mengder av papirer med stempler og segl som sier at de ikke trenger å forholde seg landets lover og regler, de mener all gjeld de har må slettes og så videre. 
   
De færreste har nok hørt om det som kalles UniformCommercial Code (UCC) som ble publisert i 1952, som skulle harmonisere salg, betingelser og transaksjoner mellom USAs stater. Det gjaldt også banktransaksjoner, gjeldsbrev, investeringsoppgjør m.m. 

Frimenn og kvinner har laget sine egne versjoner og tolking av Uniform Commercial Code (UCC). De kaller sine dokumenter Universal Commercial Code (UCC. Her legges det på nummerserier hvor det på henvisninger til Vatikanet, Paven, maritim lov, ulike bibelsitater og juridisk vissvass hentet fra noe som kalles Blacks Law Dictionary. Dette eltes sammen og brukes som en slags trumf som de dynger ned myndighetene med, også her hjemmeDokumentene utstyres selvfølgelig med ulike segl, stempler og tommelavtrykk ...  Hvor galt det kan gå kan vi lese i Torgrim Eggens glimende artikkel: Meg eier ingenhvor alternativterapeut Roger Larsen den 11. november i 2013 vandret inn hos DNB i Tønsberg og krevde banken for et titalls millioner kroner. Under armen hadde han en bunke med tullete UCC dokumenter. 
“Larsen var rustet med en bunke dokumenter han hadde lastet ned fra internett, som han hevdet ga ham rett til å veksle inn sin skaperkraft eller livsenergi og slik få 38 millioner kroner tilbake inn på konto. Penger er nemlig en «representasjon av energi», og saldoen står for tiden i vår, enkeltindividenes, favør. Dokumentene er på engelsk, skrevet i et snodig juridisk/religiøst hybridspråk pepret med latin, signert «JEG er JEG, evig energi/essens i en fysisk kropp» og utstyrt med tommelavtrykk i rødt blekk”.
Det gikk vel ikke akkurat som Larsen hadde håpet. Men jeg er ganske sikker på at banker og myndigheter vil se mer til denne type galskap fremover. 


En artikkel fra The Guardian er også nyttig å få med seg her for å skjønne hva slags landskap vi har med å gjøre - The Guardian - The freeman-on-the-land strategy is no magic bullet for debt problems 
"Part of my job is to deal with people who can't or won't pay their debts. I hear plenty of genuine hard-luck stories from the former, and I get plenty of green ink from the latter.
A year or so ago I started receiving letters that were odder than usual. The writer would be happy to pay "any lawful debt", but only if I provide "validation of the debt: the actual accounting" and "a hand-signed invoice in accordance with the Bills of Exchange Act (1882)". I replied to each, answering the questions as best I could. My replies resulted in further letters claiming that, because I had not provided the requested information, I had entered into a "tacit contract" that required me to pay £1,000 for each further letter that I sent to the writer.
Once you receive a few letters in identical terms, you suspect an internet campaign. I Googled a couple of the recurring phrases and found Getoutofdebtfree.org, the site run by Jon Witterick. Witterick was given space in Comment is free this week as part of the Occupy takeover. He used that platform to promote the supposed debt avoidance service that his site offers. Witterick uses a few freeman-on-the-land tropes to support his claims, including the Bills of Exchange Act and fractional reserve banking. As I've explained in detail elsewhere, his statements about the law are utterly wrong". Les mer

Det er ikke bare her hjemme myndigheter og banker dynges ned med tullete dokumenter som er preparert med tull og tøys. I USA er dette definert som papirterrorisme

Jeg tror også at politiet her hjemme gjør lurt i å sette seg inn hvordan Freemen/Sovereign Citizen operer.


Frimenn og suverene borgere her hjemme
Noen av de mest toneangivende i dette miljøet er Ingunn Røiseland, som nå har tatt navnet Ingunn Sigurddatter. Hun laget en del ståhei da hun for et par år siden proklamerte at hun "meldte seg ut av Norge og ble frikvinne" 

En annen figur er Magnus Stadsnes Han kaller seg Ola Normann. Han er veldig glad i å kjøre bil (og motorsykkel), gjerne uten gyldig skilt og forsikring. 
Par stoppet i Jylland: Vi kommer fra planeten Jorden
Orkdaling arrestert i Danmark
«Paret fra Jorden» er løslatt i Danmark
MC er beslaglagt – tar bussen hjem


Mannen var tiltalt for en rekke brudd på veitrafikkloven, blant annet. Men er etter en dom fra 2015 ble han frifunnet. Retten kom frem til at han var psykotisk på tidspunktet for de påklagede gjerninger, som det står i dommen. Dommen ble avsagt med dissens. Hva om han på en av sine fremtidige kjøreturer kjører på noen, et barn?  
Her forsøker "Ola Normann" å forklare om "navnebedraget"
Ola Normann om navnebedraget (sakset fra hans åpne Facebookvegg)

Den mest kjente saken vi har hatt relatert til Frimannsmiljøet den siste tiden er denne saken: 
Dagbladet - «Frimenn» herjer etter tvangssalget av Jørgens (48) hus: - Voldtektssaker blir andreprioritet. Hva slags opplegg er det?

Her var det snakk om tvangssalg av eiendom. Et utdrag fra Dagbladets artikkel 
"Det var i 2013 at en rekke eiendommer Skarsvåg eide ble begjært tvangssolgt av Landkreditt Bank etter økonomisk rot. Da Skarsvåg ikke vant fram ved konvensjonell saksgang i rettssystemet anket han til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Samtidig begynte tilhengere å mobilisere.
Sammen med støttespillere fra flere kanter av landet tok Skarsvåg for seg blant annet Sør-Trøndelag tingrett, en lokal advokat, lensmannskontoret og det lokale renovasjonsfirmaet. Der ble flere ansatte filmet, tatt lydopptak av, oppringt og fotografert. Alt ble publisert i ei Facebook-gruppe – og behørig spredt og delt med en rekkevidde på flere tusen mennesker. 
En rekke av Skarsvågs støttespillere er såkalte «frimenn» - som hevder sin rett til å leve på siden av samfunnet, og ikke anerkjenner personnummeret og sin tilhørighet til den norske stat. De nekter å betale gjeld og regninger, etterkommer ikke offentlige pålegg, aksepterer ikke leieavtaler og nekter å etterkomme offentlige krav.
Resultatene er blant annet: stor gjeld, vanskeligheter med å komme inn på en vanlig levevei igjen, barnevernssaker og traumatiserte ofre. Som ifølge rettsavgjørelsene ikke gjorde noe annet «galt» enn å utføre sin profesjonelle plikt.
Jeg tror vi vil få se flere saker hvor frimannstullet brukes som unnskyldning fremover. Politiet i Trøndelag har etterhvert opparbeidet seg erfaring og kompetanse, som vil være nyttig for Politiet andre steder i Norge.  

Forfatter Torgrim Eggen har en eminent artikkel om Frimann og Suverene Borgere som går dypere, og tar for seg de historiske perspektivene, som er nyttig å ha som bakteppe. 


HateSpeech international - Militias and conspiracy culture
Publiceye.org - CHRISTIAN IDENTITY, SURVIVALISM & THE POSSE COMITATUS
Headoflegal - Hilarious – but dangerous – cod legalism – Carl Gardner
The Law Society - The Freeman-on-the-Land movement


Relaterte bloggposter:
Når virkeligheten ikke strekker til.
Konspirasjonsdronningen som ikke ville bo i “diktaturet” Norge lenger …
Konspirasjonsklovnene som lekte sannhetskommisjon
Federal Reserve - Fakta og Konspirasjoner

Barnevernshaterkalifatet

Barnevernhaterland er blitt et sted der konspirasjonsteorier og alternative fakta har tatt over for gjennomtenkt og velfundert kritikk mot barnevernet. En hel yrkesgruppe som jobber for de svakeste blant oss, nemlig barna har problemer med å gå på jobb på grunn av trusler. Dagbladet har i en rekke artikler tatt opp hva barnevernsansatte møter av hets og personlig trakassering. Dagbladet – Under angrep
Det er virkelig ille, noe også denne saken viser. Dagbladet - Barnevernskontoret ble angrepet, og Dag truet med at strupen hans skulle «kuttes fra øre til øre»

Artikkelen er rystende lesing.  
«Du har stjålet, skremt og grovt mishandlet det kjæreste vi har i denne verden. Om dine handlinger fører til at XXX nå må dø, så skal du tvinges til å lide samme skjebne som ham. Jeg vet nå sikkert at det er folk på vei til Norge med eneste mål å hevne det du har gjort mot de små og resten av oss. Dette er en sterk advarsel. Det du tar må du også gi. Deres metode er å kutte strupen på sitt offer fra øre til øre. De viser ingen nåde. Jeg har ikke fortalt deg det før at jeg reddet ditt liv en gang for ca et år siden ved å stoppe et planlagt drap på deg. Du fortjente ikke at jeg hjalp deg den gangen. Ikke i det hele tatt. Du skal bli din skjebne verdig.»
En titt inn i ulike anti barnevernsgrupper viser at det ikke er legitim kritikk av barnevernet som står i høysetet. Det noen kjennetegn som går igjen: Tvangssalg, opprivende skilsmisser, kriminalitet, psykiatri, hat mot samfunnet og dets institusjoner, og det er en klar overlapping til antivaksine/konspirasjonsmiljøet, da blir fokus deretter. 


Rune Fardal er en gjenganger på de fleste barnevernhatergruppene. Han mener at det er helt greit at barnevernsansatte blir truet på livet. Jeg har til gode å se han kommer med legitim og saklig kritikk av barnevernet. Det er påfallende at han ikke har fått med seg kritikken mot barnevernet fra Helsetilsynet som jeg linker til i denne bloggposten. Han kommenterer ikke rapporten noe sted, men er mer opptatt av de som arbeider i barnevernet. Fra Rune Fardals FacebbokveggDet er et omfattende nettverk av barnevernshatgrupper, noen som ble belyst i en artikkel i dagbladet ganske nylig. Det er ikke ikke pent det som foregår inne på disse gruppene. 

Dagbladet.no - Oddvar driver antibarnevernsgruppe på Facebook: - Jeg synes synd på ansatte i barnevernet, rådmenn og ordførere som snart må stå tilrette for sine handlinger


«Her er personene bak gruppene på Facebook der tusenvis av nordmenn hetser og kritiserer barnevernsansatte med fullt navn og bilde».

Inne på disse gruppene fyrer de hverandre opp, og skremmende mange mener de er i sin fulle rett til å hetse og true ansatte i barnevernet. Det forekommer også beskyldninger om at barnevernet stjeler barn som brukes i pedofile ringer. Det hele er bare trist å bivåne. Det å pedofilistemple is the new black i konspirasjonsmiljøet. 


Det er vanskelig å ta kritikken fra dette miljøet alvorlig når de kommer med påstander som dette. 

Det er mye trist lesing på gruppene hvor barnevernshatet blomstrer. Trusler mot ansatte er helt vanlig. Dagbladet har hatt en artikkelserie som ser litt nærmere på hva hva som møter ansatte i barnevernet. Det er ikke pent.  


Barnevernsansatte trues med at barna deres skal kidnappes, drepes og misbrukes seksuelt. Det viser en undersøkelse Dagbladet har gjort blant 104 barnevernledere

Barna til Liv (38) måtte gå med voldsalarm på grunn av hennes jobb i barnevernetVi står overfor et alvorlig samfunnsproblem dersom kompetente ansatte i barneverntjenesten skremmes fra å beskytte de mest utsatte barna våre.

Barnevernet uttaler seg ikke om enkeltsaker til media, og slik må det være, men det kan tenkes at beskyttelsen bak taushetsplikten fører til dannelse av en forvaltningskultur som går sine egne veier uten nødvendige korrektiver i de tilfellene det bærer galt av sted. Barnevernets beslutninger betyr enormt mye for dem det gjelder, hvilket betyr at det ikke kan være rom for store feil, men det er kanskje for mye forlangt?  
  
I lys av dagbladets artikkelserie, har også kritikken mot barnevernet blitt synlig, men denne kritikken fanges ikke opp i de ulike hatgruppene, der trakassering og trusselvirksomhet mot ansatte eltes og næres. Jeg har forståelse for at man kan reagere personlig, men å gå etter ansatte og deres familie bli helt feil. 

Det er en systemsvikt som her som er alvorlig og som nå Helsetilsynet dokumenterer svært godt.   

«Det svikter i hvordan meldinger blir tatt imot og vurdert. Det svikter i vurderingen av om det skal iverksettes akutte tiltak. Det svikter i vurderingen av meldinger med alvorlig innhold om vold, seksuelle overgrep og psykisk sykdom. Meldinger som fylkesmennene vurderte at åpenbart skulle vært undersøkt, var henlagt. Det betyr at barn ikke har fått vurdert sine behov slik de har hatt krav på. Noen barn fikk ikke nødvendig hjelp og omsorg til rett tid».
Rapporten kan lastes ned herDet er i sum trist og rystende lesing. 

Noen andre tall
Tall fra 2014 viser at det ble foretatt 1665 omsorgsovertagelser i Norge. Det ca 53 000 barn og unge som mottok tiltak/bistand fra Barnevernet.  I 424 av sakene var mor av utenlandsk opprinnelse. I den største gruppen, hvor det er mellom 20 og 30 omsorgsovertagelser, gjelder dette mødre fra Thailand, Irak, Eritrea, Sverige, Afghanistan og Somalia. Målt etter inndelingen mors fødeland var det 15 mødre fra Polen, ni fra Russland, sju fra Litauen, tre fra Romania og ingen fra Tsjekkia i 2014. Kilde

Ser vi på tallene så er det 1665 omsorgsovertakelser av totalt 53 000 barn og unge som mottok hjelp fra barnevernet (3,1%). Det betyr at 51 335 barn (96,9%) og unge mottar andre tiltak fra barnevernet, som ikke omfatter omsorgsovertakelser.

Norges barnevernspolitikk har opplevd hard kritikk fra utlandet.
Barnevernet er kanskje for lite kultursensitive. Det er nok årsaken til at barnevernet har fått så stor oppmerksomhet i utenlandske medier. Foreldre kan gråtkvalt fremstille sin subjektive versjon av sin sak og appellere til styremaktene i sitt eget hjemland at de må gripe inn overfor Norge. I dette farvannet har den avskiltede advokaten Marius Reikerås funnet seg et marked som «menneskerettighetsrådgiver» for foreldre fra andre europeiske land som bor og arbeider her, og som har kommet i barnevernets søkelys. Reikerås liker å gi inntrykk av at Norge bryter menneskerettighetene konsekvent, men det er langt fra så mange saker mot Norge som det Reikerås liker å gi inntrykk av, noe du kan lese om her: Dommer mot Norge i EMD. Tallene er fra 1999 - 2016.

Siden 
etableringen av Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i 1959 har domstolen per 31. desember 2016 avsagt i alt 42 dommer i saker mot Norge. 28 av disse sakene innebar brudd på EMK. Norge er med dette en av medlemslandene i Europarådet som har hatt færrest dommer mot seg. Kilde

Reikerås pleier også kontakt med personer i Europaparlamentet, personer som rent politisk ligger langt til høyre, og som representerer holdninger hvor barn er foreldres eiendom og hvor forfedrenes rettigheter er viktigere enn barnas rettigheter. 
     
Det er mange myter knyttet til barnevernet som ikke er riktige. Journalisten og forfatter Maciej Czarnecki mener mytene bunner i misforståelser, fordi østeuropeere ikke forstår det norske barnevelferdssystemet. Problemet er at medier i utlandet baserer seg utelukkende på foreldrenes versjon. Maciej Czarnecki som har skrevet boken - Barn av Norge, tar for seg noen av mytene som har oppstått, men han kommer også med kritikk av barnevernet hvor han mener at kompetansen er for dårlig, og at barnevernsansatte legger egne subjektive meninger, observasjoner og konklusjoner til grunn for avgjørelser som kan være riv ruskende gale. Aftenposten - Derforer norsk barnevern uglesett i Polen
Czarnecki har gode poenger her. Barnevernet gjør noen ganger fatale feil som er riv ruskende gale. 

Nylig kunne vi lese at åtte barnevernssaker skal granskes av Menneskerettsdomstolen. 
"I følge Regjeringsadvokaten har åtte norske barnevernssaker gått gjennom nåløyet i menneskerettsdomstolen og skal nå behandles. Hillestad Thune mener det er en alvorlig advarsel til Norge"
TV2.no - Åtte barnevernsaker i Strasbourg: – Et ekstremt alvorlig varsel til Norge

Det betyr ikke at Norge automatisk dømmes for brudd på menneskerettighetene. Sannsynlig utfall er vel at Norge kanskje blir dømt i noen saker, det gjenstår å se. Det er jo til enhver tid en rekke saker til behandling i EMD, og Norge er ikke spesiell i så måte. Men det er ikke tilfeldig at det er åtte barnevernssaker samtidig. Det har vært søkelys på barnevernet en lang stund. 

Heldigvis får vi noen ganger høre barnas stemmer. Barnevernet gjør også mye bra. Jeg er ikke i tvil om at de har reddet en del barn fra totalt havari, men noen ganger griper de inn for sent. Noe artikkelen under er et rystende vitnesbyrd om.


Til slutt
Rapporten fra Helsetilsynet om Barnevernet er alvorlig. Jeg håper virkelig at dette er noe som blir tatt alvorlig. Det vil nok ta tid, en ny kommunestruktur med sammenslåtte kommuner skal gå seg til. Uansett er kommunene nødt til å ta tak i en del graverende forhold som rapporten tar opp nå.
Høsten 2016 leverte Barnevernslovutvalget et forslag til ny barnevernlov som vil tydeliggjøre barnevernets oppgaver, hvordan barnevernet jobber og hvilke rettigheter barnet har.

Utvalget foreslår blant annet:
  • at ny barnevernslov tar utgangspunkt i barnet som et individ med selvstendige rettigheter. Barnets rettigheter styrkes, blant annet gjennom utvidet rett til medvirkning.
  • en ny overordnet bestemmelse som slår fast at barn har rett til omsorg og beskyttelse til enhver tid. Barnet bør vokse opp i trygghet, kjærlighet og forståelse, og helst i egen familie.
  • en ny struktur i loven. Rettigheter for barn skal komme først.
  • at prinsippet om barnets beste utvides i forhold til gjeldende lov. Barnets beste skal være det avgjørende hensyn ved alle handlinger og avgjørelser etter loven som berører barn.
  • at barnevernstjenestens krav om å følge opp barn og foreldre styrkes.
  • å tydeliggjøre ansvar og samarbeid mellom barnevern og psykisk helse.
  • en egen bestemmelse i barnevernsloven hvor det fremgår at det er  adgang til å nekte partene  innsyn i dokumenter dersom dette kan medføre skade eller fare for barnet eller andre.
  • å lovfeste at barn har rett til nødvendige barnevernstjenester når lovens vilkår er oppfylt.
  • at kommunen får plikt til å samordne det kommunale tjenestetilbudet rettet mot alle barn. (Kilde)
Barnevernsutvalget har påpekt viktigheten av å ha en rettighetsbasert tilnærming og for å ha tatt utgangspunkt i at det er barnet som er hovedpersonen i en barnevernslov. Det høres nesten selvsagt ut, men forslaget er at dette styrkes ytterligere. 

Det som er trist er at personer som står bak hetsegruppene som er beskrevet ikke er i stand til å målbære den kritikken de har mot barnevernet på en fornuftig måte. En del av de sentrale personene har selv barnevernsaker gående, eller har hatt saker gående, noe som selvfølgelig farger deres syn. Problemet er at de ikke blir tatt på alvor når hets og trakassering mot ansatte i barnevernet legitimeres. 

Menneskerettighetsorkesteret som ikke kunne spille en tone del 2

I min forrige bloggpost tok jeg for meg det vi kan kalle det svarteste helvete av konspirasjonslandskapet, avdeling barnevernhat. Det kan være greit å lese første del først, hvis du ikke har gjort det, fordi fortsettelsen er om mulig enda verre. Menneskerettighetsorkesteret som ikke kunne spille en tone - Utvidet versjon

Barnevernet opplever kritikk, med rette en del ganger, men miljøet jeg skriver om har tatt dette mye lenger. Ansatte i Barnevernet henges ut med navn, fødselsnummer og med oppfordring til å kartlegge øvrig familie. I dette bisarre landskapet er det et mantra at barna er foreldrenes eiendom, ikke egne individer med eget rettsvern!
Gjør man litt research i åpne grupper hvor barnevernhatet spres så er det noen kjennetegn som går igjen: Tvangssalg, barnevernssaker, kriminalitet, psykiatri, hat mot samfunnet og dets institusjoner. Midt i denne sirkelen sitter det en avskiltet advokat ved navn Marius Reikeråssom har gjort seg til talsmann og «advokat» for dette miljøet. Han har også en liten håndfull støttespillere rundt seg som åpent oppfordrer til hets mot ansatte i barnevernet blant annet. La oss se på noen av aktørene som rører rundt i dette farvannet. 

Først en liten oppsummering

Marius Reikerås driver med juridisk frijazz med helt særegne tolkinger av menneskerettighetene. Det er ikke den tingen han ikke kommentere som et menneskerettighetsbrudd. Er Reikerås den eksperten han liker å fremstille seg som, eller driver han med konflikteskalering og juridisk sportsgymnastikk av det kreative slaget?
Reikerås liker å gi inntrykk av at Norge bryter menneskerettighetene fra morgen til kveld her i landet.  Det er langt fra så mange saker mot Norge som det Reikerås liker å gi inntrykk av, noe du kan lese om her: Dommer mot Norge i EMD. Tallene er fra 1999 - 2016. 

Siden etableringen av Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i 1959 har domstolen per 31. desember 2016 avsagt i alt 42 dommer i saker mot Norge. 28 av disse sakene innebar brudd på EMK. Norge er med dette en av medlemslandene i Europarådet som har hatt færrest dommer mot seg. Kilde


Reikerås ble fratatt bevillingen sin i 2009 for omfattende økonomisk rot i advokatdriften sin. Det var private lån til/fra driften, manglende bilag, rot i regnskapet og rot med klientmidler. Han har klart å lage seg et image hvor han hevder at han har mistet sin advokatbevilling fordi staten mente han var for brysom, og på den måten ønsket å kneble han. Blant hans tilhengere i konspirasjonsmiljøet er dette en etablert sannhet. Dette er med all respekt bare tull.

Marius Reikerås mistet rette til å praktisere som advokat i 2009. Advokatbevillingsnemnden uttalte bl.a. at Reikerås sin opptreden som advokat er «fullstendig uakseptabel». Hans opptreden er karakterisert som «svært kritikkverdig» og «helt uforenlig med utøvelse av advokatvirksomhet».
Detaljene rundt dette kan en lese her:
Vedtak fra Tilsynsrådet 10 mars 2009
Konkursinnberetning nummer 2 

Reikerås lar seg ikke stoppe
Reikerås var for ikke lenge siden i retten på nytt, etter at Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har mottatt flere henvendelser hvor Reikerås opererer som «advokat/rettshjelper», til tross for at han mistet sin advokatbevilling i 2009. Dette er brudd på domstolsloven§ 234 første ledd jf § 218. 
Reikerås gjør et nummer av han ikke fikk beskjed om rettssaken mot ham. Det at tingretten eller politiet ikke fikk tak i ham, samsvarer med at han heller ikke svarte på Bergensavisen og Bergens Tidendes forsøk på å få ham i tale før de skrev om saken. 
Reikerås er dømt for å drive ulovlig advokatvirksomhet. Reikerås skulle hjelpe en pensjonist med en skattesak. Pensjonisten betalte Reikerås 50 000 kroner. 
– Jeg trodde jeg hadde fått en god advokat og kunne ikke drømme om at han ikke hadde papirene i orden, sier en fortvilt pensjonist i 70-årene under rettssaken. Kilde
Reikerås fikk en bot på 20 000 for overtredelse av domstolsloven § 234 første ledd jf § 218. Reikerås vedtok ikke boten. Reikerås svarte ikke på stevningen og møtte heller ikke opp i retten. Nå er det falt dom i saken. Reikerås ble dømt til å betale 25 000 i bot og saksomkostninger på 10 000 kroner. Du kan lese om saken her: Eks-advokat dømt for ulovlig arbeid. Her er selve dommen. Vil dette stoppe Reikerås fra å opptre som prosessfullmektig fremover?   

Reikerås mener han forsatt kan arbeide som rettshjelper, men det kan han ikke.  
Marius Reikerås fortsetter å hevde at han som utdannet Jurist kan arbeide med som rettshjelper. I prinsippet har hatt rett, men Reikerås forteller bare halvparten av hva som er vilkårene for å arbeide som rettshjelper. 
Reikerås hopper galant over at den andre halvparten som må ses i sammenheng med § 218, nemlig § 219 i domstolsloven.

I Lov om domstolene (domstolloven). §218 står følgende:
«Den som vil utøve rettshjelpsvirksomhet, må ha bevilling som advokat etter §220. Med rettshjelpvirksomhet menes ervervsmessig eller stadig yting av rettshjelp.» 
Rettshjelpsvirksomhet er altså definert til at noen yter rettshjelp mot betaling, eller at noen gjentakende eller regelmessig yter rettshjelp. Rettshjelp er det samme som å gi juridiske råd, representere andre i kombinasjon med dette, o.l. Hovedregelen er altså at det er advokater som kan drive med dette. I domstolloven §218, 2. ledd er det gjort noen unntak fra hovedregelen om at kun advokater kan drive rettshjelp virksomhet: Et praktisk viktig unntak er at at loven i domstollove §218, 2. ledd, punkt 1 sier at:
«Den som har juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap, men ikke har advokatbevilling, kan yte rettshjelp.» 
Ut fra dette konkluderer Marius Reikerås med at alle jurister uten videre kan drive rettshjelpvirksomhet. 


Men her misforstår Reikerås, eller han leser ikke loven skikkelig. Stortinget har nemlig også vedtatt neste paragraf i loven, nemlig Lov om domstolene (domstolloven) §219.
I denne står følgende: «Kongen kan bestemme at den som vil yte rettshjelp etter §218, annet ledd nr. 1 [altså jurister som ikke har advokatbevilling] (...) skal stille sikkerhet for erstatningsansvar vedkommende kan påta seg under utøvelsen av rettshjelpsvirksomheten.» 

Det heter videre «Kongen kan gi forskrift om regnskaps- og revisjonsplikt for den som driver rettshjelpsvirksomhet (...)» og «For rettshjelp etter §218 annet ledd nr. 1 kan Kongen gi bestemmelser om meldeplikt (...)». Videre heter det i domstolloven. §219, 2. ledd at «Tilsynsrådet for advokatvirksomhet fører tilsyn med rettshjelpsvirksomhet som utøves i medhold av §218 annet ledd nr. 1 (...).» 
Til slutt sier domstolloven §219a følgende: «Dersom ikke annet følger av lov, kan rettshjelpvirksomhet som nevnt i §218 annet ledd nr. 1, bare organiseres som enkeltpersonsforetak som innehas av en rettshjelper (...).» 

Reikerås forteller som regel bare bruddstykker av det som er fakta og utelater de deler som åpenbart rammen hans virksomhet. Det som mer viktig her er henvisningene til BÅDE til  §218 og § 219 i Lov om domstolene (domstolloven)

Dommerforsikringer
Reikerås tar opp dette med dommerforsikringer, som har vært et et tema i konspirasjonsmiljøet noen år. Inne på domstol.no ligger det informasjon om Dommerforsikringer. Det har tidligere florert i konspirasjonsmiljøet at en rett ikke er lovlig satt hvis dommeren(e) ikke har dommerforsikring, og dommer derfor ikke er rettskraftige. Nuvel ...

Det hører med til historien at svært mange av forsikringene forsvant under flytting. 

“Domstolsadministrasjonen (DA) overtok det administrative ansvaret for domstolene fra 1. november 2002. Før dette tidspunktet lå ansvaret hos Justisdepartementet, dette inkluderte også oppbevaring av dommerforsikringer. Justisdepartementet delegerte ansvaret for oppbevaring av forsikringer til fylkesmennene. For dommere som ble oppnevnt i perioden forut for 2002 foreligger det i dag ikke et komplett samlet arkiv over avlagte dommerforsikringer. Det har ikke latt seg gjøre å finne igjen alle dommerforsikringer fra tiden før DA fikk ansvaret. Noen dommere som man ikke har funnet forsikringer for, har derfor signert nye forsikringer til erstatning for de som det ikke har vært mulig å spore opp. Det betyr at enkelte forsikringer kan være datert etter at dommeren faktisk tiltrådte. Dette betyr altså kun at man ikke har funnet tidligere avgitte forsikringer for disse dommerne.Kilde
Reikerås unnlater å nevne at Høyesterett avsa en kjennelse 26. juni 2012 om dommerforsikringer. Spørsmålet i saken var om dommerforsikring var avgitt og om eventuelt manglende forsikring er en absolutt opphevelsesgrunn fordi "at retten ikke var lovlig sammensatt" (tvisteloven § 29-21 bokstav b).
Manglende dommerforsikring er ikke opphevelsesgrunn
Høyesterett avsa en kjennelse om dommerforsikringer 26. juni 2012. Spørsmålet i saken var om dommerforsikring var avgitt og om eventuelt manglende forsikring er en absolutt opphevelsesgrunn fordi "at retten ikke var lovlig sammensatt" (tvisteloven § 29-21 bokstav b).
 
Høyesterett kom til at det forelå sannsynlighetsovervekt for at lagdommeren i saken hadde avgitt dommerforsikring. Høyesterett fastslo at manglende forsikring under ingen omstendighet kan være en absolutt opphevelsesgrunn etter tvisteloven § 29-21 annet ledd bokstav b eller den tilsvarende bestemmelsen i straffeprosessloven § 343 annet ledd nr. 3. Kilde
Saken om dommerforsikring er avsluttet for noen år siden, så det er en smule sært å ta opp dette enda an gang.

Reikerås var tidligere leder i NORM (Norsk Organisasjon for Rettssikkerhet og Menneskerettigheter). De surret blant annet rundt med at domstolen som skulle dømme Anders Behring Breivik var ugyldig, og at en eventuell dom mot Breivik ville være det samme. Årsaken var at dommerne manglet dommerforsikringer. En kan lese mer om det her: Hatet mot Arbeiderpartiet. NORM er nå nedlagt. 


Marius Reikerås har uttalt seg om Høyesterett tidligere. Igjen er Reikerås upresis. Her ser det ut til at Høyesterett avviser anker over dommer med begrunnelsen "klart at anken ikke kan føre frem" - men dette er snakk om kjennelser og beslutninger, ikke realitetsavgjørelser! Anke over dommer derimot må ha samtykke for å kunne fremmes, og vilkårene er "når anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende sak, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken avgjort i Høyesterett." Hovedoppgaven til Høyesterett er rettsavklaring og rettsutvikling - det er ikke en vanlig ankedomstol. Dette nevner ikke Reikerås, for da faller jo grunnlaget for kritikken hans bort. Det er ikke første gang at Reikerås roter med jussen. Les: Brudd på Menneskerettighetene sa du?  

Reikerås hevder han kan føre saker i Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD)
Reikerås hevder ved flere anledninger at han er godkjent til å føre saker gjennom hele prosessen i Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD). 

Reikerås kommenterer ofte avgjørelser fra EMD (på engelsk ECHR – European Court of Human Rights). Han hevder også offentlig at han er godkjent til å føre saker i EMD, og hevder han har ført saker i EMD. 


Hvilke krav stilles for å føre saker i EMD?
Domstolens saksbehandlingsregler finnes i fulltekst her: http://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_ENG.pdf
Saksbehandlingen har fire stadier: 
1) Først sendes en søknad (application). Her trenger en ikke være representert av advokat.

2) Dersom domstolen mener det er grunnlag for å vurdere å behandle saken, så sendes det spørsmål til nasjonalstatten (saken er kommunisert, «communicated»). Staten må nå svare domstolen, slik at domstolen har grunnlag for å vurdere videre om saken skal behandles.

3) Når staten svarer, så vil domstolen enten legge saken bort, eller ta den til behandling. Dersom saken tas til behandling, så må partene være representert ved advokat (se Rules of Court rule 36.). I dette stadies føres saken ved skriftlige og/eller (ytterst sjelden) muntlige partsinnlegg for domstolen.

4) Domstolen avsier dom

I ECHR [som er engelsk for EMD] Rules of Court, rule 36, fremgår dette i 4. ledd:  «The representative acting on behalf of the applicant pursuant to paragraphs 2 and 3 of this rule shall be an advocate authorised to practise in any of the Contracting Parties and resident in the territory of one of them, or any other person approved by the President of the Chamber.»


Regelen viser tilbake til 1, 2 og 3 ledd i art. 36. Det som fremgår av art 36 i sin helhet er at enhver person ( på egen hånd eller gjennom en representant) kan fremme en søknad til domstolen om å få tatt opp en sak i domstolen. Men dersom saken tas opp til behandling (altså etter at den er «kommunisert» til staten, og en er kommet frem til det punktet der domstolen skal behandle saken – se pkt 4 like over), så må søkeren være representert av en advokat.

Å sende en søknad er ikke det samme som å føre saken. La oss rydde litt: Å føre saken vil si at søknaden er akseptert og saken tas til behandling. Å sende søknaden innebærer naturligvis en del arbeid, og dette arbeidet trenger en ikke å være advokat for å gjøre i forhold til de krav EMD setter. Men når søknaden om å få saken inn for domstolen er tatt til følge, så gjenstår det som er hoveddelen av arbeidet: Å føre saken gjennom skriftlige og/eller muntlige forhandlinger. Det er dette som er å føre saken. 

Reikerås bruker flere ganger ordlyd som går ut på at han «fører» saker for EMD. Han skiller ikke mellom de ulike delene av saker når han omtaler dem. Dette er villedende, med mindre han virkelig fører sakene fra søknadstidspunktet, videre når saken blir kommunisert til staten, og dernest ved skriftlige eller muntlige innlegg frem til domstolen avsier dom. 


Det vil være en enkel sak for Reikerås å legge ut saksnummer på saker han påstår å ha ført i EMD (alle saker i EMD er offentlige). På den måten kan man rydde opp i om han faktisk kan føre saker i EMD, som han selv hevder, eller om han bare sender søknader (application)
Marius Reikerås har en egen støttegruppe
Etter at han mistet sin advokatbevilling ble det etterhvert opprettet en støttegruppe på Facebook for Marius Reikerås: Til støtte for Marius Reikerås menneskerettsarbeid - hvor det hevdes at det er statens skyld at han har mistet sin advokatbevillingen. Dette ble kjøpt med søkke og snøre, fiskestang og hele sjarken av hans nære støttespillere. 

Inne på støttegruppen kunne man tidligere lese:
"Marius er utsatt for systematiske overgrep av Staten blant annet fordi han er Nordsjødykkernes advokat.Staten tok fra ham advokatbevillingen uten lov og dom.Staten slo ham deretter konkurs ved en misforståelse. Norges brudd på menneskerettighetene er ikke rent få. Marius er en kjernekar som det står respekt av, han kan dessuten menneskerettighetene på fingerspissene.Gruppen er opprettet til støtte for en super kamerat og hans familie".
Nei, Reikerås er ikke utsatt for systematiske overgrep av Staten fordi han har vært Nordsjødykkernes advokat. Det er helt andre grunner til at han mistet sin advokatbevilgning. 

Inne på støttegruppen lå det mange mange hatske utfall mot barnevernet, krydret med Reikersås egne tolkinger av hva som er brudd på menneskerettighetene, og det var ikke så rent lite for å si det forsiktig. 


Den 06.02.2017 fikk Monicha Nyhuus Aas Monicha Nyhuus Aas (som er en av Reikerås nærmeste samarbeidsparner) nok av oppgaven som administrator i gruppen, og trakk seg som administrator etter å ha kommet med følgende innlegg:


Det er tydelig at det har vært en del uenighet om hvor fokus i gruppen burde ligge. Reikerås ble etter at Monicha Nyhuus Aas trakk seg ut av gruppen stående igjen alene som administrator.

Støttegruppen var også den senere tid blitt et tilholdssted for en del personligheter i konspirasjonsmiljøet som ringer rundt til offentlige ansatte og hevder at de er utsatt for svindel ved at de innehar navn og personnummer, som vi alle har, men som en del i konspirasjonsmiljøet har fått for seg er ulovlig. Dette er i stor grad personer som har mistet hus og hjem og nekter å godta det. De mener at det er en svindel knyttet til deres navn og personnummer og hvis de frasier seg dette, så kan ikke gjeld inndrives ...
For en innføring i logikken les:

Jeg er min egen stat fordi det er min guddommelige og universelle rett!
Konspirasjonsdronningen som ikke ville bo i “diktaturet” Norge lenger …
The Guardian - The freeman-on-the-land strategy is no magic bullet for debt problems 
Reikerås har gjort seg til "advokat" for disse frimenn og kvinner her i Norge og hevder selvfølgelig at dette er mennesker som er er utsatt for brudd på menneskerettighetene. Det han burde ha gjort er å hjelpe noen av disse personene, slik at de fikk hjelp av helsevesenet, for det er det noen av dem faktisk trenger.  


På formiddagen den 10.02.17 endret Reikerås navnet på støttegruppen til «Til støtte for vårt felles menneskerettsarbeide» samtidig endret han også gruppebeskrivelsen, slik at navnet hans også ble tatt vekk.


Umiddelbart etter dette sa han også fra rollen som administrator. Gruppen ble liggende uten administrator, og i praksis var det opp til enhver som var medlem av gruppen å overta denne jobben. Slik lå den i noen timer.

Støttegruppen kuppes
Lar man en Facebookgruppe ligge åpen, så er det ganske enkelt for hvem som helst å ta over gruppen. De kan da gjøre hva de vil. Støttegruppen ble kuppet av en Gard O. Dahlene. Hadde Reikerås gjort litt research, så hadde han raskt oppdaget at gruppen nå var overtatt av et nett-troll. Du kan lese om hva han gjorde sist han sammen med støttespillere herjet på Facebook. 
Dagbladet - Kjendiser ufrivillig meldt inn i støttegruppe for Rune Øygard  Fremgangsmåten er stort sett den samme. Så fort de har fått kloa i gruppen, blir navnet endret, ikke bare en gang, men flere ganger i løpet av kort tid, så begynner spetakkelet. Gruppen raseres og det trolles over en lav sko. Det legges til medlemmer i stort tempo og mange blir forbannet over å bli lagt til en en facebookgruppe de ikke selv har valgt å bli med i.


Men, Reikerås vet råd, han oppretter en ny støttegruppe. Først var navnet: Til støtte for Marius Reikerås menneskerettighetsarbeid, men navnet ble raskt endet til: -  Til støtte for vårt felles menneskerettighetsarbeid.  

I begynnelsen er det en del krangling på den nye gruppen, men etter at et moderatorteam var på plass ble harmonien raskt gjennomopprettet. Kritiske røster ble kastet rett ut. Så nå er alle enig om at Reikerås er en helt og at menneskerettighetene brytes i fra morgen til kveld, 365 dager i året. 


Arbeidsmetoder
Jeg kunne vist mange klipp med eksempler fra den nye støttegruppen til Reikerås. Det er trist lesing. Noen av dem som skriver i gruppen virker å være syke og burde fått hjelp, sannsynligvis for lenge siden. Det er ulike årsaken til at foreldre blir fratatt sine barn, men det er trist når den siste muligheten man føler man har, er å ta kontakt med Marius Reikerås og hans nære støttespillere som i all hovedsak sørger for at saker eskaleres ytterligere, noe som svært sjelden gavner foreldrene. 

I saker hvor barnevern og foreldre er i ferd med å finne løsninger, som både foreldre og barnevernet kan akseptere, kommer Reikerås kommer inn fra sidelinjen som rådgiver og presentere seg som ekspert på menneskerettigheter. Han konkluderer raskt at foreldre er offer for brudd på menneskerettighetene, og råder foreldrene til ikke å akseptere noen forslag fra barnevernet i det hele tatt. Det går noen ganger så langt at Reikerås råder foreldrene til å gå i skjul. 

Reikerås kan ikke praktisere som advokat eller opptre som rettshjelper. Det eneste han har igjen er å kjøre hardt på er at foreldrene er utsatt for brudd på menneskerettighetene, og kun det. I de fleste tilfellene er dette neppe relevant. Det betyr ikke at det kan være saker hvor det forekommer brudd på menneskerettighetene, men de er i fåtall.

Reikerås er avhengig av støttespillere rundt seg. Det er denne måten han får "klienter" som han gir råd, stort sett dårlige råd. Det er helt legitimt å arbeide for menneskerettigheter, men det Reikerås driver med er stort sett konflikteskalering. 

De nærmeste støttespillerne til Marius Reikerås
Rune Fardal som er en av Reikerås nære samarbeidspartnere. Han har tatt noen studiepoeng i psykologi, uten å ta noen akademisk grad, og driver sitt egen nettsted som han kaller sakkyndig.com/. Fardal er altså ikke utdannet psykolog, men forsøker likevel å formidle psykologisk innsikt via sine hjemmesider. Et av hans kjennetegn er at han har en egen evne til å dele ut stempel på at du er psykopat eller narsissist hvis du møter ham i debatt på nettet. Fardal har spilt inn en rekke monologer på Youtube, og lar seg gjerne fotografere mens han leser psykologisk faglitteratur ... Fardal forsøker å fremstille seg som psykolog, men han er ikke utdannet psykolog, men forsøker likevel å formidle psykologisk innsikt via sine hjemmesider. Rune Fardal omtaler seg som spesialist inne psykologi. Det er han definitivt ikke

Det som er bekymringsfullt er at Fardal ikke har noen skrupler mot å henge ut ansatte i barnevernet med familie navn og bilde, hvor det oppfordres til å ta kontakt med familien. Dette har jeg også tatt i min forrige bloggpost.  

I tillegg oppfordrer han til å samle inn informasjon om ansatte i barnevernet.Det dukker stadig opp en del anti-barnevernsgrupper på Facebook. Bekymringsmeldinger på ansatte i barnevernet er en av demGruppen er lukket og har rundt 300 medlemmer. Det jeg har fått opplyst er at gruppens formål er å kartlegge ansatte i barnevernet. Rune Fardal er medlem i gruppen. En annen (åpen) gruppe er: Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet.  Der er den en del drøye innlegg hvor ansatte i barnevernet legges ut med fullt navn, adresse, hvor de jobber.  I gruppen Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet ble den den 15.02 laget en tråd (som nå er fjernet) hvor det ble oppfordret til å komme med navn på ledere i barnevernet og saksbehandlere. Det er ikke Fardal som står bak tråden, men han er medlem i gruppen. 


Dette er døyt. I den aktuelle tråden inne på gruppen ble det delt navn helt åpenlyst. Det er også betenkelig at en privatperson hevder å kunne skaffe passnummer, fødselsattest, hemmelige adresser. Det kan være at vedkommende som etterspør navn har tilgang til kredittopplysninger, og kan få tak i fødsels og personnummer den veien,  eller at vedkommende som la ut dette har en eller flere kontaktpersoner som via sitt arbeid kan skaffe til veie denne type informasjon. Vedkommende viser også til en blogg som var under produksjon. Ikke uventet ble dette politianmeldt.    


Det er rimelig drøyt. Dagbladet tok også tak i denne saken. 

Dagbladet - Offentlige ansatte trues på nett: «Vi går etter HELE nære slekten til ALLE i det norske barnevern»
"Statsministerens kontor, Barne- og likestillingsdepartementet, Arbeiderpartiet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet involverer politiet". 

Det er ikke vanskelig å tenke seg at det finnes personer i dette miljøet som lar seg inspirere til å oppsøke barnevernsansatte hjemme. 

Det er nok et poeng i Fardal sier. Det er personligheter i dette miljøet som i ren desperasjon kan finne på å gå til fysisk angrep på ansatte i barnevernet. Fardal har tidligere selv oppfordret til å samle inn opplysninger om ansatte i barnevernet. 


Viser til artikkelen: Nett-trollene ødelegger barnevernsdebatten

Rune Fardal mener åpenbart at det helt ok at ansatte i Barnevernet blir hengt ut og truet. I sin egen tråd på hans egen Facebookside har han også fått selskap av Hans Kristian Garder. Han er redaktør for konspirasjonsnøttefabrikken Nyhetsspeilet. Kristin Braatas kjenner vi igjen fra en tid tilbake da hun omtalte miljøbyråden i Oslo som en «vietnamesermegge». 
Braatas var også en del av den famøse rettsikkerhetsgruppen fra 2014 sammen med Marius Reikerås, Rune Fardal, Monicha Nyhuus Aas og Elin Gregusson

Oppdatert 01.03.2017
Dagbladet har kommet med noen artikler om hvor ille det faktisk er i miljøet rundt Marius Reikerås og Rune Fardal.

Dagbladet - Ann-Edny (55) jobber i barnevernet: Trues med blåsyre, halshogging og voldtekt. Det er rystende lesing. 

En kvinne skriver på Facebook: «Dette er en form for dusørjakt. Kanskje vi vanlige borgere bør gjøre det samme? Vi kan eksempelvis «fange» barnerøvere og gi dem juling og et opphold i et bur et eller annet sted?». 
En annen svarer slik på en hatefull melding, med bilde av Ann-Edny: «Den der ser ikke god ut, ser jævlig hatefull ut. Har ikke styggdyret der unger som noen kan kidnappe da».
En tredje skriver: «Vi må vel starte ei kidnappingsgruppe hvor vi starte med å innhente barnevernsansattes barn, da skal helvete bli løs i landet».

«Barna til Liv (38) måtte gå med voldsalarm på grunn av hennes jobb i barnevernet» 


Jeg syns det er rimelig søkt at Rune Fardal sitter og bagatelliserer at ansatte i barnevernet opplever hets, trusler og vold. Det rare er at Dagbladet og media roses opp i skyene når de kommer med legitim kritikk av barnevernet, men når det settes søkelys på det miljøet som Fardal er en del av, da mener mener han at Dagbladet driver med manipulasjon? Beklager Fardal, det holder ikke!

Fardal omtaler ansatte i barnevernet som lovbrytere. Han oppfordrer faktisk sine støttespillere til å fortsette hetsen og truslene mot ansatte i barnevernet. 

Rune Fardal reagerer også voldsomt på denne artikkelen:  Dagbladet - Vi er beleiret. Jeg vet ikke hvor lenge mine ansatte kommer til å orke dette
"- Hvor mye skal vi tåle? spør barnevernleder" 

Problemet til Fardal er at han ikke skjønner at Barnevernet er satt til å gjøre en jobb, så da blir løsningen til Fardal å legitimere at barnevernsansatte med familie blir hetset og truet Fardal er en person det lyttes til innad i miljøet av barnevernhat, og det gjør at han har et særlig ansvar for hva han sprer åpent nå! Jeg tror ikke han helt skjønner det.  

Dessverre har det gått litt i ball for Rune Fardal når det har kommet kritikk mot miljøet han har en sentral rolle i. 
"Ville bare informere dere om at flere av de på Garden of Stupidity, og antagelig HEF, som prøver latterliggjøre menneskeretts-forkjempere er medlemmer av denne tempelridder ordenen"Med HEF mener Fardal Human-Etisk Forbund. Dette er bare trist. Når Fardal og hans støttespillere får kritikk, ja da koker man sammen tull som dette. 


Elin Gregusson
En av de som jeg omtalte i min forrige bloggpost er Elin Gregusson. Jeg kommer ikke helt utenom henne denne gangen heller. Hun er i kretsen rundt Marius Reikerås og som jeg nevnte i forrige bloggpost, så var hun den del av den famøse rettsikkerhetsgruppen. 

For nye lesere så er denne damen bad news. Hun har en rekke drittkampanjer gående, særlig mot advokater, men har fredet og forsvarer Marius Reikerås. Hun twittrer avgårde med tullet sitt, og i tillegg skriver hun kilometerlange innlegg på sin egen Facebookvegg, eller på veggen til Marius Reikerås om "slemme advokater" og alle som sier henne i mot. De er per definisjon nett-troll. Det er det jeg tar opp under Gregusson er mest kjent for -  Lage drittkampanjer og veve sammen tullete konspirasjoner som ikke henger på greip. Nå har det virkelig gått i ball for Elin Gregusson. Følg med ...   

Denne gangen har hun lagt til nye advokater til sin drittliste, samt at det kommer lange haranger mot de som kritiserer Reikerås.Gregusson mener at det det gjøres en innsats fra høyt hold, hvor EMD (Den europeiske menneskerettsdomstolen) påvirkes til ikke å ta i mot klager fra Marius Reikerås. Hvor i alle dager får hun dette tullet fra? Reikerås kan neppe føre noen saker i EMD, men han kan sende klage. Det er forklart lenger oppe. 

Som man ser av klippet over så har hun også hengt seg opp i advokat Ole Andreas Thrana. I tillegg har Gregusson nå fått advokat Liv Torill Evenrud på sin shitradar. Hun våser i vei om at Evenrud er en del av et hemmelig nettverk. Det skal Gregusson ha, hun har et velutviklet konspirativt sinn. 
Elin Gregusson hevder at Advokat Jon Wessel-Aas har vært etter Reikerås siden 2014. For noe tøv. Han har vel i høyden kanskje kommet med noen betraktninger om Reikerås juridiske kompetanse, som ikke akkurat er imponerende. 

Hun mener seriøst at Advokat Jon Wessel-Aas er juridisk ansvarlig for Facebook her hjemme, fordi Gregusson ble utrapportert i 24 timer fra Facebook i forbindelse med at hun blandet seg bort i en en helt annen sak som ikke vedkommer det jeg tar opp her. For ordenskyld legger jeg ved Gregussons "beskjed" til Facebook her. Hun viser til en slettet post vedrørende en sak om en privat barnevernskonsulent som mistet jobben i Oslo kommune fordi det var snakk om rolleblanding. 

I sin klage til Facebook klarer Gregusson å koke opp grøt om at Advokat Liv Torill Evenrud, John Wessel-Aas og kommuneadvokat Dag-Heine Bjørndal legitimerer Cyberstalking og straffbar netthets. Dette var noe som overhode ikke var relevant for om Gregusson ble utestengt i 24 timer fra Facebook. 

Poenget er at hun tror åpenbart at Advokat Wessel-Aas er ansvarlig for at hun ble stengt ute i 24 timer, fordi hun stakk nesen sin i en annen sak. En sak som ingen av de tre advokatene jeg nevnte over ikke på noen måte har vært involvert i. Men heng med, det kommer mer spetakkel fra Gregusson. 

Gregusson har som sagt et veldig anstrengt forhold til advokat Jon Wessel-Aas. Hun fikk jo svar på sin klage til Facebook, det vanlige er at man får opp en boks og et felt hvor man kan fortelle Facebook om man er fornøyd med svaret på henvendelsen. Det var jo Gregusson ikke, så da lagde hun enda mer konspirasjonssuppe.
Denne gangen hevder hun like godt at Wessel-Aas er juridisk ansvarlig for Facebook i Norge. I tillegg har hun nå også fått kommuneadvokat Dag-Heine Bjørndal på sin liste over advokater hun har satt på sin på sin shitliste.   

For noen dager siden la Wessel-Aas ut en liten facebooktråd (krever innlogging) om Gregussons beskyldninger, men han nevnte ingen navn. Det var heller ikke nødvendig for Elin Gregusson er godt kjent i en del kretser for å si det forsiktig. Kommentarfeltet vokste raskt.Gregusson kommer med lange haranger av noen innlegg i tråden. Etterhvert forsvinner hun inn på sin egen Facebook side (laget som PDF) hvor hun fortsetter med lange maniske innlegg, siden hun fikk en del motstand i tråden til Wessel-Aas. Det har tydeligvis gått veldig inn på henne at Wessel-Aas tok opp hennes påstander, men hva forventer hun når hun kommer med tullete påstander at Wessel-Aas er juridisk ansvarlig for Facebook i Norge? Wessel-Aas har en del følgere, også enkelte journalister som får med seg hvordan Gregusson fremstår. 

Poenget er at Gregusson ser ut til å miste fotfeste. Det er rekke paranoide innlegg på egen facebookvegg nå. Det er bare trist å være vitne til.
Inne på egen vegg skriver hun nå at hun er overbevist om at hun ble avlyttet i forbindelse hun hadde snakket med en journalist. Hvem i alle dager ønsker å avlytte en manisk konspirasjonsdilettant? Det henger ikke på greip. I tillegg hevder Gregusson at den eller de, som står bak Facebooksiden Garden of Stupidity står bak hacking av facebookkontoen til en i hennes familie. 


Dette er drøye påstander, men føyer seg inn i en rekke maniske poster på egen Facebookprofil nå. Det er helt åpenbart at noe er alvorlig galt med Gregusson. 

En ting bør man være klar over når hvis man havner i debatt med Gregusson. Liker hun ikke det du sier og er uenig med deg, da ringer og/eller mailer hun konsekvent din arbeidsgiver. Dette gjør hun kun for å lage faenskap, for hun mener seriøst at siden du er i en lønnet stilling, så har du ikke ytringsfrihet. 

Denne er rent vakker ... Hun er forøvrig godt kjent i domstolsadministrasjonen fra tidligere. De måtte atter en gang slette en tråd hun lagde på deres Facebookside, som igjen inneholdt spinnville påstander.   Det skal Gregusson ha. Det er ingen som vet mer om cyberstalking enn henne. Hun har holdt på i årevis med å spre dritt og skrive lange haranger om hvor grusomme alle som ikke snakker denne dilettanten etter munnen er. Ikke minst har hun forfulgt Wessel-Aas i flere år med tullet sitt, samt plaget andre advokater med røret sitt, så ja, jun er definitivt en nettstalker.  

Å kontakte arbeidsgivere er en uting. Den enkelte ansatte er sårbare, fordi det kan skape gnisninger i forhold til ledelsen, samtidig som det blir et irritasjonsmoment, fordi travle ledere bør ha annet å gjøre enn å besvare meningsløse klager fra maniske dilettanter og kverulanter. Særlig offentlig ansatte er utsatt, fordi offentlig forvaltning i praksis krever at selv de mest utrolige henvendelser gis seriøse og høflige svar. 
Fri Fagbevegelse - Opplevd netthets på jobben? Dette kan du forvente av sjefen din. Fellesorganisasjonen (FO) jobber for at den nye forskriftsbestemmelsen for arbeidsmiljøloven for vold og trusler også skal inneholde nettsjikane
Kan også anbefale hva Advokat Jon Wessel-Aas skriver om offentlig ansattes ytringsfrihet. 

Gregusson vet godt hva hun driver med. Det positive er at hun den senere tid også har kritiske innlegg om barnevernet på egen facebookvegg, som jeg tildels kan være enig med henne i. Synd at hennes engasjement drukner i spetakkel og konspirasjonstull. 

For Elin Gregusson handler all denne støyen og den maniske oppførselen først og fremst om hevn etter at rettsikkehetsgruppen hun skulle være med i ble eksponert som det den var, en gjeng dilettanter som overhode ikke hadde noen kunnskaper om rettssikkerhet og menneskerettigheter. Medlemmer av gruppen kom med en rekke grove påstander og anklager om korrupsjon, som viste seg å være tull og tøys. 

Gregusson har hun et inderlig hat mot Advokat Wessel-Aas, og hun legger stadig til nye advokater på hennes liste over advokater hun mener seg berettiget til å plage fordi hun mener at advokater per se er uærlige og uten etikk.   

Hvordan kan Gregusson samarbeide med Marius Reikerås, samtidig som hun hevder å være opptatt av rettsikkerhet, etikk og redelighet? Dette henger ikke på greip. Kan det være at hun ikke vet at Reikerås har mistet retten til å praktisere som advokat? Kan det være at hun ikke vet at Reikerås tidligere er straffedømt? Kan det være at Gregusson er en selvhøytidelig dilettant som driver med tull og tøys? Et råd er at hun gjør litt research rundt påstandene Reikerås stadig kommer med, men det er merkelig nok ikke av interesse. 

Gregusson har i noen år nå forsøkt å bygge opp et image at hun er en varsler, en som avslører taskenspill i samfunnets høye lag som hun selv sier. Dessverre gjør hun ikke det. Det vi er vitne til er en dilettant hvor bildet hun har forsøkt å skape seg rakner fullstendig. 

Elin Gregusson er noe av det drøyeste jeg har sett når det gjelder nettstalking og ikke minst hennes evne til å veve ulike personer inn hennes univers av tullete konspirasjonseventyr. Den siste tiden er det skjedd noe med Gregusson. Hun er mer rabiat nå en tidligere, hun begynner å beskylde omgivelsene hun er i konflikt for å avlytte henne og hacke facebook profiler til familiemedlemmer, da er det gått for langt. Jeg håper virkelig noen i hennes omgangskrets eller familie kan snakke med henne og kanskje forsøke å realitetsorientere henne en smule. 

Europeiske støttespillere
Reikerås hevder å ha kontakt med EU parlamentarikere. Noen av barnevernssakene som har vært omtalt har handlet om tiltak mot familier fra Tsjekkia, Polen, India og Romania som sikkert har medført større oppmerksomhet rundt dette i de respektive land. Reikerås har også vært i Polen hvor han traff Polske parlamentarikere. En av de sentrale var Janusz Korwin-Mikke, også medlem av EU parlamentet. Det er litt av en skrue. Korwin-Mikke er en omstridt person ganske så langt til høyre som hevder at Hitler ikke kjente til Holocaust, og ellers mener at kvinner ikke burde ha stemmerett. Han har også fått påtale i Europaparlamentet for rasistiske uttalelser.
Radio Poland - MEP Korwin-Mikke gives Hitler salute in Strasbourg
Independent - Polish MEP investigated by authorities after raising the Nazi salute in EU parliament.


Sakset fra Independent og Dagbladet

Nylig kom Korwin-Mikke igjen med kontroversielle uttalelser i parlamentet om at kvinner burde tjene mindre enn menn: Etterforskes av Europaparlamentet etter sjokkuttalelser: - Kvinner er svakere, mindre og mindre intelligente. De må tjene mindre enn menn

En annen person som Reikerås drar opp av hatten er Thomas Zdechovsky fra Tsjekkia. Kristenkonservativ og tilhøre partiet Christian and Democratic Union – Czechoslovak People's Party. Han er medlem av Europaparlamentet. Det er en del av mønsteret ved Reikerås. Han har kontakt med konservative politikerne, gjerne langt ute på høyresiden. 
Reikerås er oppglødd over at Julia Pitera fra Polen kommer til Norge i disse dager. Hun er medlem i Europaparlamentet og representerer Group of the European People's Party (Christian Democrats). Reikerås fremstiller det som om Pitea kommer ens ærend til Norge på grunn av brudd på menneskerettighetene i barnevernet. Det er å ta hardt i.  Besøket er et ordinært møte mellom Stortinget og Europaparlamentet. Spørmål knyttet til Norsk barnevern er et av flere dagsordenpunkter.   I tillegg er Reikeås overrasket over at Norske medier ikke skriver om dette, og henviser til noe som kan se ut som en avis fra Østerrike.  ERF media som Reikerås linker til er en sterk kristen alternativ nyhetsformidler. Registrert som ERF medien Austria gmbh. De har visst også noen snevre sendinger på DAB i området rundt Wien. ERF ser på seg selv som en kristen uavhengig medietjeneste som skal opplyse folket om Jesus. Dette er et mønster som går igjen. Reikerås henter en eller annen form for støtte fra kristenkonservative politikere i Europaparlamentet. 

Riktig nok har det vært presseoppslag i utenlandske medier tidligere om norsk barnevern som har vært svært krasse. 
VG - Tsjekkias president sammenligner norsk barnevern med nazi-program
NRK Urix - Norsk barnevern slaktes i LitauenVG - Indias utenriksminister raser mot norsk barnevern

Noe av kritikken er berettiget, men det males et bilde av barnevernet som ikke er helt riktig. Journalisten og forfatter Maciej Czarnecki fra Polen mener mytene bunner i misforståelser, fordi østeuropeere ikke forstår det norske barnevelferdssystemet. Problemet er at medier i utlandet baserer seg utelukkende på foreldrenes versjon. Maciej Czarnecki har skrevet boken - Barn av Norge, tar for seg noen av mytene mytene som har oppstått, men han kommer også med kritikk av barnevernet hvor han mener at kompetansen er for dårlig, og at barnevernsansatte legger egne subjektive meninger, observasjoner og konklusjoner til grunn for avgjørelser som kan være riv ruskende gale. Aftenposten - Derfor er norsk barnevern uglesett i Polen

Det er positivt at det også kommer kritikk mot barnevernet, også fra advokater. Denne artikkelen – Barnevernet opptrer som familiepoliti tar opp at barnevernet oppleves som rigide. Advokatene som intervjues etterlyser også konsekvenser for barnevernet i de sakene der det begås feil. 

Nylig kunne vi lese at åtte barnevernssaker skal granskes av Menneskerettsdomstolen. 
"I følge Regjeringsadvokaten har åtte norske barnevernssaker gått gjennom nåløyet i menneskerettsdomstolen og skal nå behandles. Hillestad Thune mener det er en alvorlig advarsel til Norge"
TV2.no - Åtte barnevernsaker i Strasbourg: – Et ekstremt alvorlig varsel til Norge

Det betyr ikke at Norge automatisk dømmes for brudd på menneskerettighetene. Sannsynlig utfall er vel at Norge kanskje blir dømt i noen saker, det gjenstår å se. Det er jo til enhver tid en rekke saker til behandling i EMD, og Norge er ikke spesiell i så måte. Men det er ikke tilfeldig at det er åtte barnevernssaker samtidig. Det har vært søkelys på barnevernet en lang stund. 
Dagbladet - Horne vil endre barnevernets praksis: - Jeg ønsker at barna skal få komme tilbake til foreldrene sine 

Til slutt
Det er mye trist lesing på ulike Facebookgrupper hvor hatet mot barnevernet blomstrer. Foreldre legger ut sin egen fortvilelse og sin subjektive versjon om hvorfor barna er tatt fra dem. Barnevernet gjør feil, det er det ikke noen tvil om. Det skjer dessverre i alle forvaltningsorganer hvor det jobber mennesker. Men å forfølge ansatte og deres familier personlig er ikke måten å løse dette på.

Det rare er at i miljøet rundt Reikerås, relatert til støttegruppen så blir alt Reikerås sier tatt for god fisk. Han får ingen kritiske spørsmål! Det er ingen som stiller noen spørsmål om Reikerås virkelig vet hva han snakker om når han poster tallrike innlegg om brudd på menneskerettighetene. Reikerås bommer helt grunnleggende når han legger til grunn at domstolene må gå gjennom vilkårene i EMK i hver eneste sak han omtaler, og det er mange etterhvert. Det legges til grunn at vilkårene i den enkelte lov tilfredsstiller vilkårene i EMK - og så prøves saken etter den aktuelle loven. Så hender det at EMK og EMD kommer inn som rettskilder ved tolkningen av loven, men det skjer jo ikke i hver eneste sak, slik Reikerås hevder overfor sine støttespillere. Det er ingen som spør om den hjelpen Reikerås gir enkeltmennesker i sin kamp mot barnevernet faktisk kan ha gjort situasjon enda mer tilspisset.  

Selv advokater som arbeider med barnevernsaker opplever å bli bli hetset og trakassert. Det er ikke bra. Anekdotiske historier er det mange av. Det er kun foreldrenes sak man hører, barnevernet har jo taushetsplikt. Barnevernet uttaler seg ikke om enkeltsaker til media, og slik må det være, men det kan tenkes at beskyttelsen bak taushetsplikten fører til dannelse av en forvaltningskultur som går sin egne veier uten nødvendige korrektiver i de tilfellene det bærer galt av sted. Barnevernets beslutninger betyr mye for dem det gjelder, hvilket betyr at det ikke kan være rom for store feil, men det er kanskje for mye forlangt?